Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/18/2018 12:23:55 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Obres excloses de llicència municipal

Obres


EN QUÈ CONSISTEIX:

És la comunicació que es fa a l'Ajuntament de la realització d'obres que estan excloses de llicència municipal segons l'art. 11.2 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. Les obres poden consistir en:

A parcel·les:

A l'interior d'habitatges:

A l'interior de locals:

Als edificis (en elements comuns):

Punts de recàrrega de vehicle elèctric:

- La instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric s'inclouen en aquest tràmit (assimilades a l'epígraf d'instal·lacions d'electricitat), si son de caràcter privat (dins de local o habitatge existent) o comunitari (dins d'espais comuns d'edifici existent), havent de disposar prèviament de la corresponent llicència de gual que autoritzi l'accés de vehicles a l'interior i sense perjudici de la tramitació que correspongui en matèria ambiental en el cas que es tracti d'aparcament col·lectiu.

No és d'aplicació en cap dels següents supòsits:

- Sòl no classificat com urbà consolidat.

- Finques afectades urbanísticament: destinades a sistemes públics o incloses en polígons d'actuació.

- Edifici catalogat o especialment protegit segons Catàleg i Pla especial del casc antic

- Canvi total o parcial de l'ús legalment existent a l'edifici.

Les obres no han de suposar:

- Intervenció en façanes, ni en paviments exteriors sobre forjats o sostres (terrasses, balcons, terrats), ni en patis interiors de l'edifici (de ventilació, de llums, eixides i pati d'illa).

- Canvis en les obertures o en parets, pilars i forjats (sostre i/o terra)

- Alteració de la configuració interior de l'edifici (canvis en distribucions o de condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat, etc.), tant en espais privatius com en comunitaris.

- Muntatge de bastida (en general no cal bastida pels treballs fins a 4 m d'alçada i que es puguin fer correctament amb escala de mà).

- Utilització d'aparells elevadors (corrioles, muntacàrregues...).

Si l'obra és per l'adequació d'un immoble per a l'exercici d'una nova activitat:

Caldrà acreditar la compatibilitat urbanística amb el planejament vigent. A aquests efectes, es pot sol·licitar informe municipal de compatibilitat. Es recorda que en cas d'incompatibilitat no es podrà exercir l'activitat. Si l'informe determina la compatibilitat, es podrà tramitar la corresponent autorització, llicència o comunicació de l'activitat.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Qualsevol persona física o jurídica, amb el benentès que disposa d'autorització de la propietat de la finca per a la realització de les obres, en el seu cas.

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDocumentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

La comunicació es formalitza documentalment en model normalitzat en el que es fa constar l'emplaçament i descripció de les obres a executar, subscrit per la persona sol·licitant, la qual declara responsablement la veracitat i l'exactitud de les dades consignades i el coneixement de les limitacions i condicions aplicables, sense necessitat d'altra documentació addicional.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment abans d'iniciar les obres.PREU:

Sense cost.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

En el moment en que es presenta la comunicació es poden iniciar les obres, i l'Ajuntament es dona per assabentat i informa de les condicions aplicables en funció del tipus d'obra i d'altres aspectes d'obligat compliment.

El termini per executar les obres comunicades és de tres mesos. En cas necessari, caldrà formalitzar una nova comunicació.

Els treballs es limitaran de dilluns a dissabte en horari de 8:00h a 20:00h.

Els Serveis d'inspecció municipal podran verificar que la finca no es troba en cap dels supòsits d'exclusió del present tràmit i que les obres realment executades s'ajustin a les dades comunicades i a les condicions aplicables.ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATSAquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/02/2022
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades