Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 06:19:44 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Tramitació electrònica d'alta d'empreses (PAE)

EN QUÈ CONSISTEIX:

El Punt PAE és un servei adreçat a persones emprenedores que volen donar d'alta una nova empresa mitjançant la tramitació electrònica. Actualment les formes jurídiques que es poden crear a través de la tramitació electrònica són:

- Empresari Individual

- Societat de Responsabilitat Limitada

- Societat Limitada Nova Empresa

- Societat Limitada de Formació Successiva

- Comunitat de Bens

- Societat Civil

Per tant, queden excloses de la tramitació telemàtica: la Societat Civil Privada (SCP), Societat Cooperativa Catalana (SCC), Societat Limitada Laboral (SLL) i Societat Anònima (SA).

La tramitació telemàtica suposa la simplificació administrativa i serveis d'assessorament integral. La persona emprenedora pot acudir al Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) més proper, per omplir el Document Únic Electrònic (DUE), evitant així els desplaçaments derivats de l'alta d'empresa.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Persones físiques o jurídiques que volen constituir una empresa en les formes jurídiques indicades anteriorment.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Dades de l'activitat:

a) Codi CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) i IAE. Si es realitzen més activitats (a banda de la principal), cal anotar els codis per tenir-ho en compte. Consulteu a l'Agència Tributària si no esteu segurs a través del telèfon: 901 33 55 33 o pàgina web:

Agència tributària

b) Dades completes del domicili de l'empresa i de l'activitat (incloent superfície total (m²), telèfon, codi postal, etc.).

c) Número de referència de la llicència municipal d'obertura (si s'ha demanat).

Dades dels treballadors/es, si s'escau. Si es contracten treballadors/es, cal aportar la còpia del contracte o acord de treball o bé, l'autorització (amb les dades de la persona treballadora) per tal de poder cursar l'alta a la Seguretat Social:

a) Contracte o acord de contractació.

b) DNI de les persones treballadores (estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència i treball).

c) Targeta de la Seguretat Social de les persones treballadores o document que acrediti el número d'afiliació.

En el cas de treballadors/es autònoms/es dependents, cal portar el nom i CIF de l'entitat de la que és autònom depenent, per la que realitza els serveis.

SOCIETATS LIMITADES (i SLNE)

Dades de l'empresa i de l'activitat:

a) Dades de contacte (telèfon, correu electrònic, pàgina web).

b) Certificat de denominació social vigent (vàlid per 3 mesos renovable).

c) Epígraf d'IAE i de CNAE.

d) Dades competes del domicili de l'empresa i de l'activitat (incloent els m² de superfície)

e) Número de compte bancari (IBAN) per al pagament de les taxes del Registre Mercantil Provincial. És possible domiciliar aquest pagament al compte corrent utilitzat per dipositar el Capital Social o al compte personal d'alguns dels socis.

f) Certificat aportació dinerària i/o relació de béns no dineraris amb valor aproximat.

Dades dels socis/es:

a) Si els socis/sòcies són persones físiques:

a1) Còpia del DNI o NIE de les persones sòcies.

a2) Estat civil dels socis, si estan casats, aportar DNI o NIE del cònjuge així com indicar règim matrimonial.

b) Si els socis/es són persones jurídiques:

b1) Escriptura de constitució i de càrrecs vigents així com el/s CIF corresponents.

b2) DNI representant físic de la societat.

Dades de la Seguretat Social:

a) Socis/es no estan donats d’alta al Règim Especial Treballador Autònom (RETA):

a1) Número d’afiliació: no és el número que apareix a la targeta sanitària facilitada per Catsalut sinó un número que comença amb 08 i es pot trobar també als fulls de nòmina o als informes de vida laboral que envia la Seguretat Social.

a2) Mútua d’incapacitat temporal (IT) i malalties professionals (EP).

a3) Número de compte bancari per domiciliar les quotes (IBAN).

b) Socis/es que estan donats d’alta al RETA:

b1) Rebut de pagament de la quota.

b2) Nom de la mútua d'IT i EP.

Si es volen contractar treballadors/es: contracte o acord de treball o bé autorització (amb les dades de la persona treballadora) per tal de poder cursar l'alta a la Seguretat Social.

Documentació a presentar el dia de la cita notarial després d'haver complimentat el DUE:

1. Abans d'anar al notari, caldrà anar al banc:

a) Obrir un compte per l'empresa.

b) Fer l'ingrés de l'import del Capital Social i sol·licitar justificant.

2. El dia de la cita notarial, s'ha de presentar la documentació següent:

a) DUE facilitat pel punt PAE.

b) DNI de totes les persones sòcies estrangeres: NIE comunitari o NIE i permís de residència per compte pròpia.

c) Dades personals dels cònjuges dels socis: DNI i règim matrimonial.

d) Certificat bancari de l'ingrés del Capital Social.

e) Justificant de pagament al Registre Mercantil Central, en cas de pagament a compte (el facilita el punt PAE )

Finalitzada la cita notarial, es lliura el CIF provisional i còpia simple de l'escriptura.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El servei s'ha de sol·licitar abans de constituir l'empresa.PREU:

Servei gratuïtON SOL·LICITAR-LO:

Cal demanar hora de visita. Hi ha dues vies per sol·licitar aquesta visita:

. Tramitació via internet

- Clicar el botó "sol·licitud de tràmit" que trobareu al final d'aquesta fitxa

- Omplir tots els camps

La Unitat d'Atenció a Empreses i Emprenedors es posarà en contacte per concretar dia i hora de visita.Sol·licitar Tràmit
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 09/25/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades