Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

03/24/2023 11:35:05 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Inscripcions casals d'estiu municipals - 2022

EN QUÈ CONSISTEIX:

Inscripció dels infants/adolescents admesos als Casals d’Estiu 2022 distribuïts per grups, casals, mesos i quinzenes.

Si la inscripció i el pagament les feu electrònicament, també podeu presentar la documentació:

- Full d'inscripció i autorització, signat per la persona progenitora (en cas de declarar que no es té actualitzat el carnet de vacunes, s'haurà d'aportar certificat mèdic).

- Fotocòpia de la tarja de la Seguretat Social de l'infant o de l'assegurança mèdica privada.

- Fotocòpia delDNI o document oficial acreditatiu de lapersona progenitora que signa el full d'inscripció i autorització.- En cas que sigui un infant amb discapacitat: fotocòpia de la resolució que indica el grau de discapacitat i necessitats específiques i/o l'informe psicopedagògic del centre d'educació.

- En cas que sigui un infant amb discapacitat: fotocòpia de la resolució que indica el grau de discapacitat i necessitats específiques i/o l'informe psicopedagògic del centre d'educació.

Només si les autoritats sanitàries ho demanessin:

- Declaració responsable sobre la covid-19, signada per la persona progenitora.

En cas de no haver aportat la documentació a l'hora de fer la inscripció, podeu presentar-la mitjançant aquest tràmit:

Presentació de documentació inscripció casals d'estiu

En cas que no lliureu la documentació electrònicament, l'haureu de portar a la reunió de famílies.

(veure els models de documentació que hi ha al peu de la fitxa de tràmit)

L'assignació efectiva de les places resta condicionada al pagament de la quota en el moment de la inscripció. Si el pagament no es fa efectiu en el termini establert (48 hores) es perd la reserva de plaça.

La totalitat dels infants/adolescents preinscrits que no hagin obtingut plaça en el sorteig passen automàticament a formar part de la llista d’espera. Una vegada finalitzat el termini d'inscripció es procedirà a gestionar la llista d’espera d’acord amb l’existència de possibles vacants.

Dates de les reunions informatives per a les famílies i per casal:

Casals JULIOL:

Casal AGOST:QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les persones progenitores que hagin obtingut plaça pels infants/adolescents als Casals d’Estiu.

Si la persona que realitza la inscripció no és la persona progenitora, es necessitarà el full d'autorització signat per fer la inscripció, adjuntant la fotocòpia del document identificatiu de la persona que autoritzi i document identificatiu original de la persona autoritzada per fer la comprovació.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En qualsevol cas:

- Full d'inscripció i autorització, signat per la persona progenitora (en cas de declarar que no es té actualitzat el carnet de vacunes, s'haurà d'aportar certificat mèdic).

- Fotocòpia de la tarja de la Seguretat Social de l'infant o de l'assegurança mèdica privada.

- Fotocòpia delDNI o document oficial acreditatiu de lapersona progenitora que signa el full d'inscripció i autorització.- En cas que sigui un infant amb discapacitat: fotocòpia de la resolució que indica el grau de discapacitat i necessitats específiques i/o l'informe psicopedagògic del centre d'educació.

- En cas que sigui un infant amb discapacitat: fotocòpia de la resolució que indica el grau de discapacitat i necessitats específiques i/o l'informe psicopedagògic del centre d'educació.

Només si les autoritats sanitàries ho demanessin:

- Declaració responsable sobre la covid-19, signada per la persona progenitora.

En cas que no lliureu la documentació electrònicament, l'haureu de portar a la reunió de famílies.

(veure els models de documentació que hi ha al peu de la fitxa de tràmit)

En el cas que es vulgui obtenir quota reduïda pels ingressos de la unitat familiar:

- Acreditar tots els ingressos de la unitat familiar dels majors de 16 anys.

- Acreditar les pensions percebudes del Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), ja siguin prestacions contributives com no contributives.

- Acreditar les prestacions percebudes, o que no es rep cap prestació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

- Acreditar els ingressos percebuts per sentències judicials.

- Acreditar el que es consideri necessari per justificar situacions concretes.

En cas de que no es pugui acreditar al moment de la inscripció, s'establirà una segona cita a l'OMAP per tal que l'Ajuntament faci les consultes pertinents.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per fer la inscripció serà des del 6 de maig (10h) fins al 12 de maig.

Llista d'espera:

En cas que quedin places vacants, l'Ajuntament procedirà a gestionar la llista d'espera en rigorós ordre. S'avisarà mitjançant una trucada telefònica a les famílies que obtinguin plaça.PREU:

Amb servei de menjador:

Sense servei de menjador:

Servei acollida:TERMINI DE RESOLUCIÓ:

La inscripció no serà definitiva si no es realitza l'ingrés de la quota en un termini de 48 hores (s'exceptua dissabtes, diumenges i festius) a partir de la data de la emissió del document de reserva de plaça i autoliquidació.

La comprovació de l'ingrés la realitza internament l'Ajuntament. En cas que transcorri el termini i no s'hagi ingressat la quota es perd automàticament la reserva.ON SOL·LICITAR-LO:

INSCRIPCIÓ PER INTERNET a través de la pàgina web municipal de l'Ajuntament:

Es pot fer la inscripció i el pagament dels Casals d'Estiu a través del formulari, excepte els següents casos: els infants de quota reduïda per ingressos de la unitat familiar segons l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) altres situacions no definides/especials.

Passos a seguir:

1. Accedir al Formulari d'Inscripció Casals d'Estiu 2022 de juliol o agost.

Inscripció de JULIOL, accedint al formulari on-line:

Inscripició juliol

En cas de necessitat, es pot imprimir els duplicats dels següents documents:

Duplicat del número de sorteig

Duplicat del número de fitxa d'inscripció

Duplicat del rebut

Inscripció d'AGOST, accedint al formulari on-line:

Inscripció agost

En cas de necessitat, es pot imprimir els duplicats dels següents documents:

Duplicat del número de sorteig

Duplicat del número de fitxa d'inscripció

Duplicat del rebut

En cas de no haver aportat la documentació a l'hora de fer la inscripció, podeu presentar-la mitjançant aquest tràmit:

Presentació de documentació inscripció casals d'estiu

2. Emplenar les dades:

- Núm. de sorteig assignat a l'infant o adolescent.

- DNI de la persona progenitora (aquest ha de coincidir amb el que es va posar en el formulari de preinscripció).

3. Indicar si vol menjador o no.

4. Confirmació de quinzenes de la inscripció.

5. Si totes les dades són correctes (coincidència de dades amb el formulari de preinscripció) es generarà el document per fer el pagament de reserva de plaça i autoliquidació.

6. Imprimir 2 còpies (una per l'/la interessat/da i una altra per l'entitat bancària) del document per fer el pagament de reserva de plaça i autoliquidació.

7. Pagament mitjançant passarel·la de pagament, transferència bancària o ingrés en efectiu en qualsevol oficina de "Banc Sabadell" del municipi de Sant Boi de Llobregat.

El termini per fer efectiu el pagament serà de 48 hores (exceptuant dissabtes, diumenges i festius) a partir de la data de l'emissió del document de Reserva de Plaça i Autoliquidació.

Vençut aquest termini sense haver-se efectuat el pagament es perd la reserva de plaça.

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL a l'OMAP de manera excepcional, en els casos d'infants de quota reduïda per ingressos de la unitat familiar o altres situacions no definides/especia

Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP)Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i horaPlaça de l'Ajuntament

Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP)

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Plaça de l'Ajuntament, 1MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf full inscripcio i autoritzacio JULIOL 2022.pdf ( 56 Kb)
Veure document .pdf full inscripcio i autoritzacio D'AGOST 2022.pdf ( 56 Kb)
Veure document .pdf full autoritzacio 2022.pdf ( 48 Kb)
Veure document .pdf Declaracio-responsable families.pdf ( 65 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/05/2022
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades