Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/23/2023 07:09:19 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Carnet rosa metropolità

EN QUÈ CONSISTEIX:

Targeta personal i intransferible amb la qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda, en:

Queden excloses les línies singulars: Aerobús, Telefèrics, Tramvia blau, Bus turístic i serveis especials.

Validesa:QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona empadronada a Sant Boi de Llobregat que compleixi els següents requisits:

A aquests efectes, els ingressos econòmics es calculen dividint els ingressos econòmics conjunts de la unitat familiar (*) a la qual pertany la persona que sol·licita la T-metropolitana entre el nombre de membres de la unitat familiar. S’entén com a unitat familiar la que defineix l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

(*) Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges, els fills/es menors de 18 anys i els fills/es incapacitades legalment. En el cas de separació legal, es tindrà en compte el pare o la mare i tots els fills/es que convisquin amb un o altre i que compleixin amb els requisits anteriors.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Si els ingressos actuals, en el moment de tramitar la sol·licitud, són diferents als declarats a l'última declaració de renda, cal que s'adjunti a la sol·licitud les fotocòpies de la documentació que acreditin aquests canvis ( certificat de vida laboral, baixa autònoms, pensió, document d'imputació d'hisenda, llibre de família... )QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment.

Lliurament:

Les targetes concedides són lliurades a domicili amb acusament de rebut. Si no es poden lliurar (2 intents) es recolliran a l'Ajuntament.

En cas de defunció del beneficiari/a les targetes es retornaran a AMB INFORMACIÓ I SERVEIS SA per la seva baixa.

Incidències:

* Pèrdua de la Targeta Rosa Metropolitana:

El/la beneficiari/a haurà de comunicar el fet al telèfon gratuït 900 700 077 . Un cop rebuda la comunicació es gestionarà un duplicat de la targeta amb la mateixa data de caducitat. No es podrà expedir més d'un duplicat a l'any. En el cas de la Targeta Rosa Metropolitana Gratuïta comportarà el pagament de la targeta per les despeses derivades de la gestió.

* Robatori de la Targeta Rosa Metropolitana:

El/la beneficiari/a haurà de comunicar el fet presentant el document acreditatiu de la denúncia feta a la policia, mitjançant:

1. Correu elèctronic, enviant l'escanejat de la denúncia a: t-rosamet@cetramsa.cat

2. Fax, enviant la denúncia al número 93 486 07 53

3. Presentant la denúncia a l'ajuntament , on s'encarregaran de facilitar la documentació a CETRAMSA.

* Mal funcionament de la banda magnètica de la Targeta Rosa Metropolitana Gratuïta:

La companyia de transports retirarà la targeta una vegada comprovat el mal funcionament i emetrà un bescanvi, títol provisional amb data de caducitat limitada que permetrà al/a la beneficiari/a accedir a la xarxa de transport, fins que hagi rebut el duplicat de la targeta. L'entitat operadora enviarà la targeta deteriorada a CETRAMSA que trametrà un duplicat. Si el bescanvi caduca abans de rebre el duplicat, el/la ciutadà/na haurà de trucar al 900 700 077 . Aquest duplicat de la targeta no comporta cap pagament.

* Deteriorament de la Targeta Rosa Metropolitana (degut a l'usuari/a):

El/la beneficiari/a haurà de comunicar el fet al telèfon gratuït 900 700 077 . Un cop rebuda la comunicació es gestionarà un duplicat de la Targeta amb la mateixa data de caducitat. No es podrà expedir, en aquest cas, més d'un duplicat a l'any. En el cas de la Targeta Rosa Metropolitana Gratuïta comportarà el pagament de la targeta per les despeses derivades de la gestió.

* Problema de gestió:

En cas de qualsevol problema de gestió (fabricació, lliurament, dades incorrectes......), el/la beneficiari/a haurà de trucar al telèfon d'informació 900 700 077 , que gestionarà el duplicat.PREU:

Amb la Targeta Rosa Metropolitana Gratuïta, s'adjunta un rebut per efectuar el pagament de l'import i, si així ho desitja el/la ciutadà/na, la domiciliació bancària de les futures renovacions.

En el cas que el període de pagament indicat en el rebut hagi caducat, caldrà demanar un duplicat del document del pagament al telèfon gratuït 900 700 077.

La Targeta Rosa Metropolitana de Tarifa Reduïda, no porta cap rebut associat. L'usuari ha de comprar la targeta multiviatge T4.

Els imports aniran en funció de les tarifes que estableixi l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Punts de venda de la T4: Establiments de travesses i loteries; Servicaixa; Màquines de venda automàtica del metro; Quioscos de premsa; EstancsON SOL·LICITAR-LO:

Podrà recollir el full de la sol·licitud i el sobre d'enviament de l'AMB, a l' Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

Podrà descarregar-se aquests impresos, a través de la pàgina web de l'

AMBMANUAL INFORMATIU:


ALTRES TRÀMITS RELACIONATSAquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 01/23/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades