Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/27/2023 04:26:03 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Justificació de les subvencions concedides per a la rehabilitació d'edificis i habitatges

EN QUÈ CONSISTEIX:

Presentació de la documentació justificativa de la despesa per la qual es va concedir una subvenció municipal, per què es verifiqui per part de l'Ajuntament i es faci el pagament corresponent.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les persones, físiques o jurídiques, beneficiàries de la subvenció.

1) En el cas que actuï un representant, document d'autorització de la representació acompanyat de fotocòpia del DNI de la persona beneficiària (model adjunt)

2) En el cas que la persona beneficiària sigui una Comunitat de Propietaris : s'ha d'aportar el llibre d'actes original i fotocòpia dels fulls corresponents a l'acord de nomenament de la persona que actuarà en nom i representació de la comunitat davant l'AjuntamentDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

A) Full resum de les despeses realitzades segons model adjunt.

B) Originals de les factures i rebuts de les factures segellades i signades per l'empresa

Requisits formals de les factures (art. 27 ORAF)

- Estar a nom de persona física o jurídica beneficiària

- Especificar les despeses generades per la/es actuació/ons objecte de la subvenció

- Ser documents originals o fotocòpies compulsades

- Reunir els requisits tècnics exigits legalment: número, nom i cognoms de l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data d'emissió, base imposable i tipus d'IVA

- Contenir el segell de la casa subministradora i la seva signatura

- Contenir el segell de pagat

C) El document acreditatiu de les dades bancàries amb la validació de l'entitat bancària (segons model).

D) Si és el cas, certificat de legalització de l'ascensor segellat per l'organisme corresponent

E) En el cas que l'empresa que emet les factures sigui diferent a la que va elaborar el pressupost inicial, a més s'ha d'aportar el llibre d'actes original i fotocòpia dels fulls corresponents a l'acord d'aprovació del nou cost de les obres, segons pressupost/os aportat/sQUAN ES POT SOL·LICITAR:

- Si es tracta d'una obra subjecta a llicència i amb assumeix tècnic, a partir del moment en que s'hagi presentat el certificat final d'obra en l'expedient de llicències d'obres corresponent.

I, en qualsevol cas, des del moment en que es disposi de l'acreditació del pagament de la despesa, i com a màximen un temini que coincideix amb el termini màxim d’execució de les obres atorgat, i que no pot excedir els dos anys a comptar des de l'endemà de la data de recepció de la notificació de la concessió. Aquest termini pot ser prorrogat un any més per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de manera excepcional i per causes motivades i justificades.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos.ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases subvencions rehab.exercici 2016 diligenciades.pdf ( 3596 Kb)
Veure document .doc Detall factures subvenciodes 2016 - model+xls.doc ( 104 Kb)
Veure document .doc Dades bancàries IBAN.doc ( 128 Kb)
Veure document .doc AUTORITZACIÓ DE REPRESENTATIVITAT.doc ( 27 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/16/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades