Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 04:30:47 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Justificació de les subvencions concedides per l'Àrea Metropolitana

EN QUÈ CONSISTEIX:

Presentació de la documentació justificativa de la despesa per la qual es va concedir una subvenció, per què es verifiqui per part de l'Ajuntament i es faci el pagament corresponent.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les persones, físiques o jurídiques, beneficiàries de la subvenció. En el cas que actuï un representant, document d'autorització de la representació acompanyat de fotocòpia del DNI de la persona beneficiària.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En el moment que finalitzin les obres, caldrà aportar els documents següents:

Comunicat final de les obres.

Factures de les obres realitzades (inclús honoraris professionals, cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars).

Justificants de les transferències bancàries, realitzades pel promotor, que acreditin el pagament de lesobres i/o actuacions relacionades a les factures emeses. Tots els pagaments s’hauran de realitzarmitjançant transferència bancària.Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacionsrealitzades, relacionades a les factures emeses. Aquests rebuts hauran d’incloure les dades següents:nom de la persona o empresa, segons el cas, que ha fet les obres o actuacions; el número de factura; import; signatura i NIF de la persona que emet el rebut; data d’emissió del rebut; nom i NIF del receptordel rebut.Cèdula d’habitabilitat vigent, en cas de no haver-la presentat a l’inici del procés.

Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacionsrealitzades, relacionades a les factures emeses. Aquests rebuts hauran d’incloure les dades següents:nom de la persona o empresa, segons el cas, que ha fet les obres o actuacions; el número de factura; import; signatura i NIF de la persona que emet el rebut; data d’emissió del rebut; nom i NIF del receptordel rebut.Cèdula d’habitabilitat vigent, en cas de no haver-la presentat a l’inici del procés.

Cèdula d’habitabilitat vigent, en cas de no haver -la presentat a l’inici del procés.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Una vegada el Consorci fa arribar el comunicat tècnic, previ a l'inici de les obres, on constaran el cost subvencionable així com l'import previst de la subvenció que es podrà arribar a obtenir si es compleixen tots els requisits, es poden iniciar les obres, disposant d'un màxim de 8 mesos per a iniciar-les.

El termini per executar les obres no podrà excedir de 24 mesos, comptats des de la data de notificació del comunicat tècnic inicial esmentat, termini que es pot ampliar excepcionalment per motius degudament justitificats amb caràcter previ al venciment. En qualsevol cas, les obres s’hauran d’executar durant la vigència de la llicència o permís d’obres.

La justificació es realitzarà un cop finalitzades aquestes.ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIAL
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 11/13/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades