Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/27/2022 02:15:53 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Padró d'habitants - Alta per naixement

EN QUÈ CONSISTEIX:

És l'alta d'un nadó al Padró municipal d'habitants per primera vegada.

Per poder fer aquest tràmit cal que abans aquest estigui inscrit al Registre Civil**.

** Segons l'article 16 de la Llei del Registre Civil, els naixement s'inscriuran en el Registre civil municipal o consular del lloc on es produeixin, no obstant, es podran inscriure en el Registre civil municipal corresponent al domicili del progenitor o progenitors legalment coneguts... En les inscripcions de naixement es considerarà a tots els efectes legals que el lloc de naixement és el municipi en el que s'ha realitzat la inscripció.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Els pares o representants legals del nadó.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà, sinó s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

- Document d'identitat del pare/mare o tutor/a

- Llibre de família o certificat de naixement.

La documentació que lliuren als hospitals per fer la inscripció al Registre Civil no és vàlida per fer aquest tràmit. Els pares reben un correu de la Direcció del Registre General depenent del Ministeri de Justícia on els hi faciliten una adreça de correu (https://andes.redsara.es/plataforma-csv) i un codi segur de validació (CSV) per a que es descarreguin el certificat literal de naixement.

Nota: Si el menor s'empadrona amb només un dels progenitors, llevat que es pugui aportar documentació que acrediti que qui compareix és l’únic progenitor (per tractar-se de família monoparental o per defunció de l'altre progenitor), a més caldrà aportar els següents documents segons la casuística següent:

Amb sentència de guardia i custòdia assignada en exclusivitat a un progenitor/a

- Copia de la sentència de separació o divorci on consti l'assignació en exclusivitat de la guardia i custodia del menor. No s'accepten convenis reguladors sense la sentència corresponent, i

- Declaració responsable de progenitor Annex 2 (veure model a peu de pàgina)

Amb sentencia de guardia i custodia compartida

- Còpia de la sentència, i

- Autorització dels dos progenitors, acompanyada dels seus documents d'identitat.

- Si el progenitor no convivent no facilita l'autorització, caldrà una resolució judicial que especifiqui el domicili on s'ha d'empadronar el menor.

Sense sentència ni resolució judicial

- Autorització original del progenitor que no conviu acompanyada del seu document d'identitat, o

el progenitor que conviu amb el menor ha de fer una Declaració responsable de progenitor Annex 1 (veure model a peu de pàgina)

A més, si els menors s'empadronen amb persones diferents dels pares o titulars de la guarda i custodia o tutors legals, cal també autorització d’aquestes persones perquè els menors puguin empadronar-se amb ells en el seu domicili.

Per a menors sota custòdia d'una administració la representació s’acredita per document del departament corresponent de la Generalitat o d’un jutjat.

Les altes per naixement no cal que presentin documentació relativa al domicili, ja que els menors s'inscriuran en el mateix domicili on figurin els seus progenitors.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

Sense costTERMINI DE RESOLUCIÓ:

Si la tramitació es sol·licita per la seu electrònica rebran la confirmació del tràmit i un volant de residència del nadó amb un correu electrònic. S'estima que el temps màxim de resposta pot ser d'un parell de dies.

Si la tramitació es fa presencialment es resol al moment si es compleixen els requisits i s'aporta la documentació adient. C al demanar cita prèvia per fer la tramitació .

*Nota: En el cas que la inscripció no es pugui realitzar per deficiències de la documentació o manca de requisits, només es realitzarà una sol·licitud d’inscripció sense que aquesta tingui afectació al padró fins que no s’esmenin les deficiències, i si transcorreguts 3 mesos des de la data de sol·licitud les deficiències no han estat esmenades, s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit.ON SOL·LICITAR-LO:
MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc MENORS.ANNEX 1 DECLARACIÓ RESPONSABLE SENSE CUSTÒDIA.doc ( 174 Kb)
Veure document .doc MENORS.ANNEX 2 DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB CUSTÒDIA.doc ( 177 Kb)
Veure document .doc MENORS.AUTORITZACIÓ CONJUNTA AMB CUSTÒDIA COMPARTIDA.doc ( 174 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/08/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades