Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 03:04:36 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Sobre l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

EN QUÈ CONSISTEIX:

En sol·licitar una reducció de l'import de la quota de l'impost sobre vehicles, per trobar-vos en un dels supòsits que preveu la normativa vigent. Supòsits:

A) Del 50%: vehicles històrics o que tenen una antiguitat mínima de 25 anys comptats des de la data de fabricació.

B) Del 100%: vehicles d'antiguitat superior a 60 anys

C) Del 75%: vehicles elèctrics o híbrids elèctrics i els que utilitzin com a combustible biogas, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrògen o derivats d'olis vegetals. Amb l'excepció dels vehicles Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV), els qual són vehicles híbrids en que el motor elèctric funciona amb voltatge inferior a 60V.

La bonificació prevista té caràcter pregat i s'aplica en el període següent a aquell en què ha tingut lloc l'adquisició i/o adaptació del vehicle. 

Si no es coneix la data de fabricació, es pren la data de la seva primera matriculació, o en defecte d'aquesta la data en què es va deixar de fabricar el corresponent tipus o variant.

Aquest tràmit està delegat a l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- El subjecte passiu de l'impost que es troba en un dels supòsits abans referits

- Si la persona sol·licitant delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En el cas C) han de sol·licitar-ho abans del 31 de gener de l'exercici en què hagi de tenir efectes i requerix informe del departament de Medi Ambient.

Per a la resta de supòsits, en qualsevol moment.

(per als propers exercicis, l'Ajuntament, a través de L'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, descomptarà d'ofici la quantitat corresponent i així figurarà en el rebut de l'IVTM corresponent)TERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de resolució i notificació és de 6 mesos . En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada .ON SOL·LICITAR-LO:

Oficina de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Plaça de l'Ajuntament, 20-21 amb cita prèvia

https://orgt.diba.cat

Si disposes de certificat digital es pot tramitar aquí:

https://orgt.diba.cat/es/Home/seltramit

-Telèfons:

Oficina Sant Boi: 93.472.92.45

Central de Barcelona: 93.202.98.02
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 01/27/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades