Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 05:52:16 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències d'obres menors en via pública

Obres


EN QUÈ CONSISTEIX:

- Obres de construcció d'un gual

- Reparació d'un gual

- Reposició de la vorera per renúncia d'una llicència de gual

- Instal·lació, reparació o reposició de senyals de reserva d'estacionament

- Instal·lació de proteccions de guals

- Xarxes de serveis d'aigua, gas, electricitat, telefonia o altres

- Connexió al clavegueram

- Qualsevol altra obra que afecti al domini públicQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Qualsevol particular o raó social

- Si aquest delega en un representant, a més de les dades de la persona titular s'hauran d'indicar les dades corresponents a les de la representantDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Imprès de sol·licitud: document normalitzat que facilita l'Ajuntament on s'han de consignar les dades identificatives del titular, del representant, les característiques de l'obra i l'autoliquidació corresponent.

La documentació a aportar en funció del tipus d'obra:

OBRES DE SUPERFÍCIE (GUALS, PROTECTORS, SENYALS DE RESERVES D'APARCAMENT): Fotografia, croquis amb les mides i pressupost.

OBRES EN SUBSÒL (RASES PER XARXES DE SERVEIS SOTERRATS O CONNEXIÓ AL CLAVEGUERAM): Memòria tècnica, pressupost, estudi bàsic de seguretat i salut i full d'assumeix tècnic. Si la longitud de la rasa és superior a 25 metres, caldrà estudi de gestió de residus.

Consideracions respecte la documentació

Consideracions relacionades amb guals i protectors de gualsQUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, abans d'iniciar les obres (no es poden iniciar les obres mentre no es disposi de la llicència)PREU:

. Taxa resultant d'aplicar una quota fixa de 300 euros més l'1% del pressupost de l'obra. S'estableix una tarifa màxima de 30.000 euros. Si un cop revisat el pressupost d'execució material, aquest és a l'alça, es liquidarà la taxa complementària resultant.

. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 4% sobre el pressupost d'execució material un cop revisat (algunes obres poden gaudir d'una bonificació de l'ICIO segons les característiques de la mateixa, de l'edificació i de la zona).

. Garanties:

- Garantia de reposició de la urbanització existent per a les obres o instal·lacions que afectin elements de la via pública:

. Per l'execució de rases a la via pública: 73,20 € per metre lineal de rasa.

. Per escomeses de finques particulars al clavegueram públic: 600 € per punt d'escomesa. No es requerirà si l'execució de l'obra es portés a terme per empreses adjudicatàries o homologades per l'Ajuntament.

. En el cas de les autoritzacions "al moment": no procedeix.

. Per la resta de supòsits en general: 73,20 € per m² de superfície afectada per l'obra.

- Garantia per la correcta gestió de les terres, runes i altres residus de construcció derivats de l'obra: 11 euros/tona, amb un mínim de 150 euros. En el cas de les autoritzacions "al moment": en general s'aplicarà 150 euros.

L'ingrés de les fiances imposades serà condició per tenir per autoritzat l'inici de les obres.

Quan no es faci tot el pagament en el moment de la sol·licitud, l'Ajuntament enviarà les liquidacions per correu postal o electrònic, segons l'opció de tramitació, i les haureu d'abonar (fer efectives) en els terminis que s'indiquen en el propi document a través de les entitats financeres col·laboradores o amb targeta de crèdit mitjançant la passarel·la de pagament (TPV) disponible a la seu electrònica municipal.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

Les obres de reparació d'un gual i reposició de vorera per renúncia de llicència de gual, així la reparació o reposició de senyals de reserva d'estacionament, seran considerades obres menors de concessió al moment.

En la resta d'obres que afecten al domini públic:

El temps màxim de tramitació és de 2 mesos

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada

Més informació sobre terminisMANUAL INFORMATIU:


ALTRES TRÀMITS RELACIONATSAquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 10/08/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades