Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

03/05/2021 02:05:38 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Ple

L'alcaldessa, en data 09/21/2020 ha convocat la propera sessió DE PLE

Número d'expedient: M111-2020-08

Data: 09/24/2020

Hora: 05:00 PM

Lloc: Per mitjans telemàtics

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 05:30 PM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

000. Recordatori de la commemoració del dia 28 de setembre de 2020 com a Dia internacional del dret d'accés universal a la informació

000.bis. Recordatori de les víctimes de violència masclista.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient M111-2020-07

JUNTA DE PORTAVEUS

002. Donar compte de l'informe presentat per la Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat, referent a les seves actuacions dutes a terme durant l'any 2019.

Número d'expedient PA/UO 094/2020/001

003. Aprovació de la moció per a la lluita contra l'ocupació ilegal d'habitatges.

004. Aprovació de la moció per la posada en marxa de la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

PROPOSICIONS D'ALCALDIA

005. Rendició de comptes de mesures del govern local per pal·liar els efectes de la crisis sanitària provocada per la Covid-19

Número d'expedient M285/UO220/2020/006

TERRITORI

006. Aprovació del desistiment del procediment de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l'illa situada entre els carrers Joan Salvat Papasseit, Marià Fortuny i Montevideo, al municipi de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient X103/2009/003 Subdivisió: U640

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

007. Aprovació de la moció per a la creació d’un servei ètic de missatgeria per a recolzar el comerç local

Número d'expedient M265-2020-

MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I SALUT

008. Aprovació de la ratificació de la sol·licitud formulada en data 21 d'agost de 2020 per l'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat adreçada al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal de fer efectiva la delegació de la competència sancionadora per la comissió de les infraccions lleus que es produeixin al terme municipal de Sant Boi de Llobregat d'acord amb l'establert a l'article 14.3 del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19

GESTIÓ ECONÒMICA

009. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2021 i següents

Número d'expedient N641/2020/000003

010. Aprovació del Compte General de l’exercici 2019, integrat pel compte de la pròpia Entitat Local, el dels seus Organismes autònoms i Societats municipals CORESSA S.A., CLAUS S.A. i IGUALSSOM S.R.L.

Número d'expedient N844/2020/000001

PATRIMONI MUNICIPAL

011. Aprovar cedir gratuïtament la finca municipal del carrer Antoni Gaudí, número 68 (Finca Registral número 39.678) al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya per a la instal·lació de l'Àrea Bàsica de Salut (CAP), amb la consegüent reversió automàtica a l’Ajuntament una vegada demostrada la no destinació del bé a l’ús previst.

Número d'expedient N750/2020/000011. Fitxa de l'inventari 719.


Part de Control

Precs i Preguntes


Comunicacions de L'alcaldia


Donar compte dels informes


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 21 de setembre de 2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades