Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

03/01/2021 10:42:01 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Ple

L'alcaldessa, en data 02/19/2019 ha convocat la propera sessió DE PLE

Número d'expedient: N111-2019-02

Data: 02/22/2019

Hora: 03:00 PM

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 03:30 PM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

000. Recordatori de la commemoració del dia 20 de febrer de 2019 com a Dia Mundial de la Justícia Social

000.bis. Recordatori de les víctimes de violència masclista.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N111-2019-01

JUNTA DE PORTAVEUS

002. Aprovació de la moció per instar al Govern a la defensa de la convivència social, la neutralitat institucional i els símbols nacionals.

003. Aprovació inicial Reglament Participació Ciutadana 2019

Número d'expedient N630/U400/2018/1

004. Aprovació de la Moció a favor de la pau, el diàleg i la independència de Veneçuela

005. Aprovació de la Moció a favor del dret d'autodeterminació: Kurdistan i la revolució Rojava

006. Aprovació de la moció contra la ruptura de la sobirania nacional.

CIUTAT SOSTENIBLE

007. Aprovació de la moció relativa a fixar una jornada de voluntariat ambiental per a la recollida d'escombreries a l'entorn natural.

GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

008. Aprovació de la modificació de l'acord del Ple de data 21/03/2011, d'alienació de les finques registrals 51090 i 51092 afectes al Patrimomi Municipal del Sòl i Habitatge, autoritzant la transmissió de la finca 51090 i la pròrroga del termini per edificar-la i delegant en la Junta de Govern Local l'adopció de posteriors acords de modificació de les condicions a què es sotmet l'alienació.

Número d'expedient N750/2007/017. Fitxes de l'Inventari (baixes) 545 i 546.

IGUALTAT I DRETS SOCIALS

009. Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació del Servei d'Atenció Domiciliària, mitjançant procediment obert i tramitació subjecte a regulació harmonitzada.

Número d'expedient N807/U224/2019/000001

IGUALTAT

010. Aprovació inicial del III Pla d'Igualtat de Gènere per a la Ciutat 2019-2023

Número d'expedient M271/U224/2019/001

CIUTAT EDUCADORA

011. Aprovació de l'adhesió al "Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: un compromís per a l'èxit educatiu" impulsat pel Síndic de Greuges de Catalunya, amb la col·laboració del Departament d'Educació i amb la participació dels diferents agents de la comunitat educativa.

Número d'expedient M103-2019-00001


Part de Control

Precs i Preguntes


Comunicacions de L'alcaldia


Donar compte dels informes


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 19 de febrer de 2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades