Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/27/2021 10:13:21 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Ple

L'alcaldessa, en data 02/16/2018 ha convocat la propera sessió DE PLE

Número d'expedient: N111-2018-02

Data: 02/21/2018

Hora: 06:00 PM

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 06:30 PM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

000. Recordatori de la commemoració del dia 6 de febrer de 2018 com a "Dia Internacional de Tolerància Zero contra la Mutilació Genital Femenina"

000.bis. Recordatori de les víctimes de violència masclista.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N111-2018-01

JUNTA DE PORTAVEUS

002. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal del Partido Popular relativa a garantir l'equilibri entre les retribucions i els drets de tots i cadascú dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb la resta de cossos policials amb competències a España.

Número d'expedient M265-2018-

003. Aprovació d'una Declaració institucional de rebuig a la violència feixista.

TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

004. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd privat protegit

Número d'expedient X103/2018/000001 Subdivisió: U640

GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

005. Aprovar l'ampliació del conveni de delegació amb la Diputació de Barcelona, perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària, exerceixi, , les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal.lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, per compte d'aquesta Corporació.

006. Aprovació de la inadmissió a tràmit del recurs de reposició interposat contra l'acord d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents.

Número d'expedient N641/2017/001

007. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per continuar la recerca de la toponímia menor del terme de Sant Boi en els sectors de muntanya del terme municipal i del nucli urbà

Número d'expedient M265-2018-

IGUALTAT I DRETS SOCIALS

008. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal ICV-EUiA -ME-E de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.

Número d'expedient M265-2018-

IGUALTAT

009. Aprovació de la moció de suport a la convocatòria de Vaga General de dues hores prevista pel proper 8 de març de 2018, presentada conjuntament pels Sindicats CCOO i UGT Baix Llobregat..

Número d'expedient M265-2018-

CIUTAT EDUCADORA

010. Aprovació de la MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT DELS DRETS DEL PERSONAL AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL I DELS DRETS DELS ALUMNES AMB NECESITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

Número d'expedient M265-2018-


Part de Control

Precs i Preguntes


Comunicacions de L'alcaldia


Donar compte dels informes

Informe de Tresoreria i Intervenció relatiu al compliment dels terminis legals de pagament en les operacions comercials d'acord amb la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004.


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 16 de febrer de 2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades