Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/05/2020 12:28:21 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 02/17/2020 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2020-07

Data: 02/19/2020

Hora: 12:00 PM

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 12:30 PM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2020-06

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Cultura

002. Aprovació inicial de les bases que han de regular l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de 4 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2020

Número d'expedient N627/2020/000002

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Comerç, turisme i fires

003. Aprovació de la revocació parcial de subvenció a l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi per a la realització de la campanya d'enllumenat nadalenc als carrers comercials de la ciutat per a l'any 2019

Número d'expedient N663/2019/000022

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Planificació, qualitat i avaluació de polítiques públiques

004. Ratificació del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes de l'estudiant Gerard Valls Moya en base al Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores, signat en data 17 d'octubre de 2016 entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Número d'expedient N526/UO050/2020/001

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Serveis Socials

005. Rectificar l'error material existent a l'annex de l'acord de Junta de Govern de data 26 de juliol de 2019 amb núm. de referència ACGB190060 relatiu a l'aprovació de la resolució de la convocatòria d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2019

Número d'expedient N627/U224/2019/000003

CIUTAT EDUCADORA

Educació

006. Aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria dels XXXIII Jocs Florals Escolars

Número d'expedient N627/U960/2020/003

007. Aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria del Concurs de cartells per Sant Jordi dels Centres d'Ensenyament Secundari i Postobligatori a Sant Boi de Llobregat per al curs 2019-2020.

Número d'expedient N627/U960/2020/001

008. Aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria del concurs literari dels centres d'ensenyament secundari i postobligatori a Sant Boi de Llobregat per al curs 2019-2020

Número d'expedient N627/U960/2020/002

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Llicències d'obres i de parcel·lació

009. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en construcció habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al c. Oms, núm. 32.

Número d'expedient X124-2019-000025

010. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en ampliació de volum de dos habitatges entremitgeres amb emplaçament al c. Nou, núm. 35-37.

Número d'expedient X124-2019-000034

Protecció de la legalitat urbanística

011. Aprovació de declarar no legalitzables les obres executades i ordre d'adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada

Número d'expedient X213/2019/000229

Comerç, turisme i fires

012. Aprovació de l'atorgament del premi del concusrs a Instagram "LA MILLOR PARADA DE LA 73a EDICIÓ FIRA DE LA PURÍSSIMA" de Sant Boi de Llobregat, per a l'any 2019

Número d'expedient N627/U665/2019/000001

Mercats

013. Aprovació de l'atorgament de les autoritzacions per a l'ús privatiu de domini públic dels espais públics vacants per a l'explotació de parades de venda no sedentària en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, i declarar desert el procediment dels espais públics vacants no atorgats

Número d'expedient N787/U665/2019/000003

014. Aprovació de la modificació de les autoritzacions per a la utilització de la via pública per a l'exercici de venda no sedentària de parades en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, per canvi de producte a vendre, amb efectes 1 de gener de 2020

Número d'expedient X316/U665/2020/000003

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

015. Aprovació de l'adjudicació del contracte d’arrendament de finca urbana per a ús diferent del d’habitatge respecte el local número 1 del carrer Jaume I, números 1 - 15 de Sant Boi de Llobregat, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. Fitxa número 535 afecta al PMSH.

Número d'expedient N750/2018/000047

Desenvolupament dels sistemes i innovació (informàtica)

016. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de Telecomunicacions;

Número d'expedient N801/U207-2016-000002 Subdivisió 250


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 17 de febrer de 2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades