Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/05/2020 12:37:33 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 02/07/2020 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2020-06

Data: 02/12/2020

Hora: 09:00 AM

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 09:30 AM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2020-05

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Igualtat de gènere i feminisme

002. Aprovar la ratificació de l'addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat i acceptació de l'aportació econòmica per al mateix exercici

Número d'expedient N662/2020/000001

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Ocupació

003. Aprovar l’acceptació de la revocació i devolució d’ingrés al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de part de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Boi referent al programa Joves per l’Ocupació 2015.

Número d'expedient N662/U234/2020/000001

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Llicències d'obres i de parcel·lació

004. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en construcció edifici unifamiliar aïllat amb emplaçament al c. Ondara, núm. 6, baixos.

Número d'expedient X124-2019-000027

Mercats

005. Prendre coneixement de l'extinció de les autoritzacions per a l'ús privatiu de domini públic per a l'exercici de venda no sedentària de parades ne mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, per renúncia expressa i escrita dels seus titulars, amb efectes 31 de desembre de 2019

Número d'expedient X316/U665/2020/000001

006. Aprovació de la transmissió de l'autorització per a la utilització privativa de la via pública per a l'exercici de venda no sedentària de la parada denomina MUN078 del mercat no sedentari de Sant Josep, amb efectes 1 de gener de 2020

Número d'expedient X316/U665/2020/000002

Llicències d'obertura d'activitats

007. l'aprovació de la declaració de caducitat del procediment per a l'atorgament de llicència ambiental, per a l'activitat de venda al detall de carburants per a motors de combustió interna i tren de rentat de vehicles, amb emplaçament a l'avinguda Segle XXI, núm. 79

Número d'expedient X207-2016-000019 Subdivisió 67

Llicències i autoritzacions ambientals

008. Aprovació de l'atorgament de llicència ambiental de l'activitat consistent en activitat de lloguer de vehicles amb zona de rentat de vehicles, estació de servei de combustible i taller, amb emplaçament al carrer Garrigues, núm. 49

Número d'expedient X207-2012-000013 Subdivisió 430

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

009. Aprovació pròrroga encàrrec explotació del bé patrimonial de titularitat municipal del carrer Francesc Macia, 51 a l'empresa municipal Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes (CLAUS). Fitxa de l'inventari número 281.

Número d'expedient N750/2004/000030

Compres i assegurances

010. Aprovació de la pròrroga de l’encàrrec directe del subministrament de paper amb l’empresa LYRECO ESPAÑA SA, adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.03) per la Central de Compres de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL).

Número d'expedient N803 / U860-2019-000003

011. Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de manteniment de fonts Canaletas.

Número d'expedient N805/U860-2019-000001

Desenvolupament dels sistemes i innovació (informàtica)

012. Aprovació de l'adjudicació del subministrament en forma de subscripció del programari d'AutoDesk, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.

Número d'expedient N803/U250-2019-000008


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 7 de febrer de 2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades