Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/04/2020 11:53:09 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 01/27/2020 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2020-04

Data: 01/29/2020

Hora: 10:00 AM

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 10:30 AM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2020-03

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Tinença responsable i benestar dels animals

002. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2019/000098

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Infància, adolescència i família

003. Aprovació inicial de les bases particulars que han de regular l'assignació de places als Casals d'Estiu Municipals 2020

Número d'expedient N627/2020/000001

Habitatge

004. Aprovació inicial de les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2020

Número d'expedient N627/U224/2020/002

Esports

005. Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Futbol Club Santboià per a la regulació de la cessió de l'ús de l'Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà.

Número d'expedient N663/2019/000065

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Manteniment de proximitat

006. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Comunitat de Propietaris de la Plaça de Pedres Blanques i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte el manteniment de les zones enjardinades d'aquest sector, durant l'any 2020.

Número d'expedient N663/2019/U670/000064

Mercats

007. Restar assabentada de les actuacions efectuades per l'Associació de Comerciants del Mercat de Sant Jordi d'acord amb l'establert a l'acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2019 mitjançant el qual es resol l'aprovació de l'extinció del conveni de gestió del mercat muniicpal de Sant Jordi de Sant Boi de Llobregat, suscrit en data 21 de febrer de 2013

Número d'expedient N662/U665/2013/000001

008. Aprovació de l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal per a l'ús privatiu de la parada núm. 15 i magatzem núm. 15 del mercat municipal Torre de la Vila.

Número d'expedient N787/U665/2019/000009

009. Aprovació de la resolució del procediment per a l'atorgament de la llicència d'ocupació temporal de la parada núm. 20 i magatzem núm.9 del Mercat municipal La Muntanyeta

Número d'expedient N787/U665/2019/000006

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

010. Aprovació de la modificació del contracte d’arrendament per a ús diferent del d'habitatge subscrit per l'Ajuntament per adquirir el dret d'ús del local ubicat a la segona planta de la finca situada al carrer Ciutat Cooperativa (polígon Ramon Llull).

Número d'expedient N750/2017/000058. Fitxa número 676.

011. Aprovar l'extinció de mutu acord del contracte d'arrendament respecte al mòdul número 15 de la finca anomenada "Centre Serveis".

Número d'expedient N750/2019/0000057. Fitxa de l'inventari 664

012. Prendre coneixement de la transmissió de la concessió demanial respecte a la plaça d'aparcament número 44 del soterrani -1 de l'aparcament municipal de la Plaça de Catalunya. Fitxa de l'inventari número 172.

Número d'expedient N750/2019/000087

Gestió dels recursos humans (formació, planificació, gestió administrativa i organització)

013. Aprovació de bases i obertura de convocatòria d'una plaça vacant de Tècnic/a Mig.

Número d'expedient N404-2020-000003

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Diversitat funcional

014. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la contractació del Servei dels Tallers de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i del requeriment al licitador millor classificat.

Número d'expedient N805/U224-2019-000010


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 27 de gener de 2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades