Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/04/2020 11:50:30 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 12/12/2019 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2019-22

Data: 12/17/2019

Hora: 09:00 AM

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 09:30 AM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2019-21

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Relacions institucionals

002. Aprovació del nomenament dels representants de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Fundació Kaleidos.red

Número d'expedient M551/U220/2019/000001

003. Aprovar la ratificació del conveni de col.laboració empresarial subscrit entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa GARRO SA

Número d'expedient N668/UO220/2019/005

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Ocupació

004. Ratificar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball dins del dispositiu adreçat a dones, d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials per a persones treballadores desocupades del mòdul de pràctiques professionals del curs d'Atenció al client, codi BTB -096/18 A1-02.

Número d'expedient N662/U234/2019/000028

005. Ratificar els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball dins del dispositiu ICA 10.0, d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials per a persones treballadores desocupades del mòdul de pràctiques professionals del curs de Neteja d’Edificis i Local, codi BTB-096/18 A1-01.

Número d'expedient N662/U234/2019/000029

006. Aprovació de la resolució d'assignacions econòmiques per a la contractació de persones joves en situació d’atur 2019-2020.

Número d'expedient N666-2019-000001

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Habitatge

007. Autorització, disposició i reconeixement de l'obligació i posterior pagament de l'aportació ordinària per al desenvolupament de l'activitat corresponent al foment del lloguer social local en relació als habitatges adscrits a la borsa per part de l'empresa pública municipal Claus, SA.

008. Aprovació de la resolució de convocatòria de subvencions a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges per a l'exercici 2019

Número d'expedient N666/2019/000002

Esports

009. Aprovació de tarifes a aplicar als usuaris del Complex Esportiu Municipal Pau Gasol per a l'exercici 2020.

Número d'expedient N943/U224/2019/001

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Llicències d'obres i de parcel·lació

010. Aprovació de la rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2019, relatiu a l'atorgament de la llicència municipal d'obres amb emplaçament a la ronda Sant Ramon, núm. 22-24.

Número d'expedient X124-2018-000048

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

011. Aprovar atorgar per adjudicació directa el contracte d'arrendament respecte a un espai del mòdul número 12 de la finca municipal "Centre de Serveis", en base al plec de clàusules administratives aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 6/03/2019. Fitxa de l'inventari número 664.

Número d'expedient N750/2019/000066

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Esports

012. Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació del servei de subministrament de trofeus mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Número d'expedient N803/U224-2019-000001


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 12 de desembre de 2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades