Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/04/2020 11:12:14 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 12/09/2019 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2019-21

Data: 12/11/2019

Hora: 10:00 AM

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 10:30 AM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2019-20

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Emprenedoria i atenció a les empreses

002. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Ajuntament del Prat de Llobregat, per a l'execució conjunta de l'actuació Projecte Integral de Suport a Emprenedors i Empreses del Delta Nord 2019.

Número d'expedient N662/2019/000058

Tinença responsable i benestar dels animals

003. Aprovació de l'estimació parcial del recurs de reposició presentat contra l'acord de Junta de Govern PCGB190049

Número d'expedient X213/2019/000078

004. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2019/000172

005. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2019/000177

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Organització i administració electrònica (OMAP)

006. Aprovació del nomenament dels membres del Consorci LOCALRET en representació de l'Ajuntament;

Número d'expedient M551/U250/2019/0000001

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Infància, adolescència i família

007. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, regulador del finançament de la contractació del personal tècnic i administratiu destinat a l'Equip d'atenció a la Infància i adolescència (EAIA III) del Baix Llobregat per a l'exercici 2019

Número d'expedient N662/2019/000056

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ALCALDIA

Comunicació

008. Aprovar la convalidació de l'omissió de la funció interventora i reconéixer l’obligació i el pagament de les despeses corresponents

Número d'expedient N840/2019/U092/00001

009. Modificació de la proposta d'acord de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, així com la invitació a la negociació per a la contractació de servei d'edició de la revista municipal Viure Sant Boi, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Número d'expedient N805-2019-00012 Subdivisió U092

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Llicències d'obres i de parcel·lació

010. Aprovació de la finalització, per desistiment, de la tramitació d'una llicència d'obres amb emplaçament al c. Gaià, núm. 16B.

Número d'expedient X124-2019-000017

Mercats

011. Aprovació del calendari d'obertura del mercat municipal de Torre de la Vila per a l'any 2020.

Número d'expedient N341/U665/2019/000002

012. Aprovació de la classificació dels sol·licitants admesos al procediment obert per a l'atorgament de les autoritzacions per l'ús privatiu de domini públic dels espais públics vacants per a l'explotació de parades de venda no sedentària en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient N787/U665/2019/000003

013. Aprovació del calendari d'obertura del Mercat municipal Sant Jordi per a l'any 2020

Número d'expedient N341/U665/2019/000003

014. Aprovació del calendari d'obertura del mercat municipal La Muntanyeta per a l'any 2020

Número d'expedient N341/U665/2019/000004

Emprenedoria i atenció a les empreses

015. Aprovació del nomenament dels membres en representació de l' Ajuntament al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Número d'expedient M551/U235/2019/000001

Medi ambient

016. Aprovació de la pròrroga del contracte de servei d'educació per a la sostenibilitat adreçat als centres educatius de Sant Boi de Llobregat durant el període comprès entre l'1 de setembre de 2019 i 4 de novembre de 2019.

Número d'expedient N805-2015-000005 Subdivisió U630

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

017. Aprovació autorització per la transmissió de la concessió demanial respecte a la plaça d'aparcament número 15 del soterrani -2 de l'aparcament municipal de la Plaça de Catalunya

Número d'expedient N750/2019/000054. Fitxa de l'inventari número 172

018. Aprovació autorització per la transmissió de la concessió demanial respecte a la plaça d'aparcament número 39 del soterrani -3 de l'aparcament municipal del Mercat de Sant Jordi

Número d'expedient N750/2019/000052. Fitxa de l'inventari número 26.

019. Aprovar l'extinció de mutu acord del contracte d’arrendament respecte a un espai del mòdul 12 del Centre de Serveis

Número d'expedient N750/2019/000075. Fitxa patrimoni 664

Desenvolupament dels sistemes i innovació (informàtica)

020. Aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament en forma de subscripció del programari VMWARE.

Número d'expedient N803/U250/-2018-000075 P

021. Aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament en forma de subscripció del programari IBM DOMINO.

Número d'expedient N803/U250-2018-00073

022. Aprovació de la incoació de l'expedient administratiu de modificació del contracte per la prestació del servei de telecomunicacions segons el previst al plec de clàusules administratives particulars;

Número d'expedient N801/UO207-2016-000002


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 9 de desembre de 2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades