Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/05/2020 12:38:47 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 11/25/2019 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2019-19

Data: 11/27/2019

Hora: 12:00 PM

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 12:30 PM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2019-18

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Igualtat de gènere i feminisme

002. Aprovació inicial de les bases particulars que regulen el II concurs de fotografies a Instagram '8 de març. Fotografiem la igualtat entre dones i homes' i la convocatòria pública.

Número d'expedient N627/2019/000010

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Ocupació

003. Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), destinada al desenvolupament del programa ENFEINA’T 2019.

Número d'expedient N662/U234-2019-000024

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Serveis Socials

004. Aprovació de la ratificació de l'addenda d'ampliació del finançament corresponent a l'exercici 2019 de la Fitxa 6 - Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col.laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat, per a l'any 2018 i 2019

Número d'expedient N662/2019/000053

005. Aprovació de la desestimació del recurs de reposició contra l'acord de resolució de la convocatòria d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2019, interposat per NSBS

Número d'expedient X838/2019/000097

006. Aprovació de la desestimació del recurs de reposició contra l'acord de resolució de la convocatòria d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2019, interposat per MIRG

Número d'expedient X838/2019/000177

CIUTAT EDUCADORA

Educació

007. Aprovació de la sol·licitud al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'una subvenció per al funcionament de l'Escola de Música Municipal Blai Net del curs 2017-18.

Número d'expedient N662-2019-00055

Universitats

008. Aprovació del vuitè annex al "Conveni per l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci Universitari Centre Associat a la UNED a la província de Barcelona", en els quals es determinen els ensenyaments que s'impartiran a la seu UNED Sant Boi de Llobregat durant el curs 2019-2020, així com l'aportació econòmica.

Número d'expedient M111/2012/001

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ALCALDIA

Comunicació

009. Aprovació del requeriment de documentació al segon classificat del procediment de licitació per a la contractació del servei de grafsme dinàmic per a panalles: disseny en digital, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Número d'expedient N805-2019-000010 Subdivisió U092

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Llicències d'obres i de parcel·lació

010. Aprovació de la denegació de la llicència municipal d'obres consistent en canvi d'ús de local a habitatge amb emplaçament al c. Marià Fortuny, núm. 81, baixos 2a.

Número d'expedient X124-2019-000018

011. Aprovació autorització d'ús provisional comercial (perruqueria) amb emplaçament a C. Eusebi Güell núm. 11-13, baixos, local esquerra.

Número d'expedient X119-2019-000086

012. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al c. Pere Calders, núm. 10.

Número d'expedient X124-2019-000023

Policia local

013. Aprovació del Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa Proyectos Gestión Conocimiento S.L. per l'elaboració d'algoritmes predictius

Número d'expedient N663/U520/2019/00001

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

014. Aprovar l'extinció del contracte d'arrendament de mutu acord respecte al mòdul 5-E del Centre de Serveis

Número d'expedient N750/2019/000074. Fitxa patrimoni 664. Local número 5E.

015. Aprovar deixar sense efectes la resta de l'adscripció efectuada respecte a les finques municipals de les fitxes números 584 i 587 (recinte Masia Torre Figueres) efectuada a Coressa i recuperar la seva possessió.

Número d'expedient N750/2019/000036. Fitxa número 584.

Gestió dels recursos humans (formació, planificació, gestió administrativa i organització)

016. Aprovació de bases i obertura de convocatòria per a la selecció pel sistema de lliure designació d'un lloc de treball de Cap de Gabinet d'Alcaldia.

Número d'expedient N404-2019-000044

017. Aprovació de bases i obertura de convocatòria per a la selecció pel sistema de lliure designació d'un lloc de treball de Director/a de l’Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable.

Número d'expedient N404-2019-000045

018. Aprovació de bases i obertura de convocatòria per a la selecció pel sistema de lliure designació d'un lloc de treball de Director/a de l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora.

Número d'expedient N404-2019-000046

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Esports

019. Pròrroga del contracte dels serveis d'explotació dels poliesportius municipals La Parellada, L'Olivera i Can Massallera

Número d'expedient N807/U224/2018/000001--

Gent gran

020. Aprovació de l'adjudicació del contracte de servei d'apoderament i formació de les associacions de gent gran que tenen seu als casals municipals de la gent gran de la ciutat (EDUSI), mitjançant procediment negociat sense publicitat

Número d'expedient N805/U224-2019-000009

021. Pròrroga del contracte del servei esportiu de Gimsuau

Número d'expedient N801/U224-2017-010


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 25 de novembre de 2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades