Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/23/2021 10:51:38 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 11/08/2019 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2019-17

Data: 11/13/2019

Hora: 10:00 AM

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 10:30 AM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2019-16

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Cultura

002. Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya per a la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les Arts Visuals

Número d'expedient N662-2019-00042

003. Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida per l'Oficina de Difusió Artística, per fer front a les despeses derivades de la contractació artística i producció tècnica corresponents a l'edició 2019 del Festival Altaveu.

Número d'expedient N662-2019-000049

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Policia local

004. Modificar l'encàrrec a mitjà propi personificat, a la Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes SA (CLAUS) del subministrament de combustible, aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2018.

Número d'expedient N804/U520/2018/00011

Comerç, turisme i fires

005. Aprovació de la concessió i de la signatura del conveni de formalització de la subvenció a l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi per a la realització de la campanya d'enllumenat nadalenc als carrers comercials de la ciutat per a l'any 2019

Número d'expedient N663/2019/000022

Formació ocupacional

006. Ratificar els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball dins del programa de formació FOAP 2018 per a persones treballadores desocupades del Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 155684/006) del curs d’Activitats de gestió administrativa (codi 155684/004)

Número d'expedient N662/U234/2019/000025

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Habitatge

007. Aprovació de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions municipals al lloguer d'habitatge a Sant Boi de Llobregat, exercici 2018

Número d'expedient X865-2018-000006

008. Aprovació de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions municipals al lloguer d'habitatge a Sant Boi de Llobregat, exercici 2018

Número d'expedient X865-2018-000055

009. Aprovació de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions municipals al lloguer d'habitatge a Sant Boi de Llobregat, exercici 2018

Número d'expedient X865-2018-000168

010. Aprovació de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions municipals al lloguer d'habitatge a Sant Boi de Llobregat, exercici 2018

Número d'expedient X865-2018-000071

011. Aprovació de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions municipals al lloguer d'habitatge a Sant Boi de Llobregat, exercici 2018.

Número d'expedient X865-2018-000073

CIUTAT EDUCADORA

Civisme i convivència

012. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a l'aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica per a persones menors d'edat denunciades per consum o tinença de drogues il·legals als espais públics

Número d'expedient N662/2019/000054

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ALCALDIA

Comunicació

013. Aprovació del requeriment de documentació al licitador del procediment de licitació per a la contractació del servei d'edició de la revista municipal Viure Sant Boi, mitjançant procediment negociat sense publicitat per resolució del contracte anterior.

Número d'expedient N805-2019-00012 Subdivisió U092

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Projectes i obres

014. Aprovació de la resolució de les al·legacions presentades i adjudicació del contracte, així com dels nomenaments de tècnics, juntament amb l'aprovació del Pla de seguretat i salut, de les obres definides al POMO Reforma del pis situat al c/ Josep Torras i Bages, núm. 45; mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Número d'expedient N802-2019-000030 Subdivisió U633

Llicències d'obres i de parcel·lació

015. Aprovació de pròrroga per a l'execució de la llicència d'obra consistent en instal.lacio d'ascensor a l'exterior de l'edifici

Número d'expedient X124-2017-000033

Comerç, turisme i fires

016. Aprovació de la classificació de l'única empresa presentada al procediment de licitació per a la contractació del subministrament i muntatge de les instal·lacions elèctriques i generadors per la Fira de la Puríssima, mitjançant procediment obert i tramitació subjecte a regulació harmonitzada i del requeriment a l'únic licitador classificat

Número d'expedient N803-2019-000002 Subdivisió 665

Mercats

017. Aprovació del calendari d'obertura de la venda no sedentària en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat per a l'any 2020

Número d'expedient N341/U665/2019/000001

018. Prendre coneixement de l'extinció de les autoritzacions per a l'ús privatiu de domini públic per a l'exercici de venda no sedentària de parades en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, per renúncia expressa i escrita dels seus titulars.

Número d'expedient X316/U665/2019/000024

019. Aprovació de la transmissió de les autoritzacions per a la utilització privativa de la via pública per a l'exercici de venda no sedentària de parades en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient X316/U665/2019/000025

020. Aprovació de la modificació de l'autorització per a la utilització privativa de domini públic per a l'exercici de venda no sedentària en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, per canvi de producte a vendre.

Número d'expedient X316/U665/2019/000026

Llicències d'obertura d'activitats

021. l'aprovació de la declaració de caducitat del procediment per a l'atorgament de llicència ambiental, per a l'activitat de valoració de materials classificats com a residus perillosos, amb emplaçament al carrer Garraf, núm. 24

Número d'expedient X207-2013-000008 Subdivisió 499

Entorn natural

022. Aprovació del desistiment del procediment iniciat per acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2018 aprovant la incoació d'expedient de contractació i declarant la necessitat i la idoneïtat d'un concurs de projectes per a la redacció del projecte executiu del Parc Ambiental de la zona "Torre La Vila" cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.

Número d'expedient N805/U630/2018/000095


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 8 de novembre de 2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades