Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/08/2020 11:22:24 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 10/28/2019 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2019-15

Data: 10/30/2019

Hora: 12:30 PM

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 01:00 PM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2019-14

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Igualtat de gènere, feminisme i LGTBI

002. Aprovar la ratificació de l'addenda al Contracte programa 2017-2019 entre l'Institut Català de les Dones i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i a la realització de polítiques d'Igualtat de gènere.

Número d'expedient N662/2019/000033

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Tinença responsable i benestar dels animals

003. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2018/000317

004. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2019/000028

005. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2019/000128

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Gestió de la hisenda municipal, agència tributària

006. Aprovació del preu públic per l'àpat popular de la gent gran per a l'any 2019 i següents

Número d'expedient N641/2019/008

Gestió dels recursos humans (formació, planificació, gestió administrativa i organització)

007. Ratificació del conveni de cooperació educativa entre la Universitat Complutense de Madrid i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, així com del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes (annex), en base al conveni.

Número d'expedient N526/UO050/2019/004

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Serveis Socials

008. Aprovar la pròrroga del Conveni entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat del sistema de tarifació social vigent per a l'any 2019, i el pagament de l'aportació municipal derivada.

Número d'expedient N662/2019/000039

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ALCALDIA

Cultura

009. Aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats per a la Campanya de Reis de l'any 2020

Número d'expedient N666/2018/000008

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Planejament i gestió urbanística

010. Aprovació de la designació dels/les representants de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consell i Comissió Executiva del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Pla parcial Residencial Entorn de la Colònia Güell, dels termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient X112/U640/2018/000001

Projectes i obres

011. Aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa sector D, cofinançat el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya Feder 2014-2020; així com el nomenament de tècnics

Número d'expedient N802-2019-000002 Subdivisió U056

Mercats

012. Aprovació de la rectificació de l'errada material corresponent a l'import del cànon mensual corresponent a la concessió administrativa local núm. 3 i magatzem núm. 87 vinculat del Mercat municipal La Muntanyeta descrit a l'acord ACG160210 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de data 2/05/2016

Número d'expedient N787/U665/2015/000005

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

013. Aprovació de l'autorització de la transmissió de la concessió demanial de la plaça d'aparcament número 33 (soterrani -3) de l'aparcament municipal del Mercat de Sant Jordi

Número d'expedient N750/2019/000021. Fitxa de l'inventari número 26.

014. Aprovació de la transmissió efectuada de la concessió demanial de la plaça d'aparcament número 53 (soterrani -1) de l'aparcament municipal de la Plaça de Montserrat Roig

Número d'expedient N750/2019/000022. Fitxa de l'inventari número 620.

015. Aprovació de la transmissió efectuada de la concessió demanial de la plaça d'aparcament número 60 (soterrani -3) de l'aparcament municipal del Mercat de Sant Jordi

Número d'expedient N750/2017/000082. Fitxa de l'inventari número 26.

016. Aprovació de la transmissió de la concessió demanial de la plaça d'aparcament número 143 (soterrani -2) de l'aparcament municipal de la Plaça de Montserrat Roig

Número d'expedient N750/2019/000051. Fitxa de l'inventari número 620.

017. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a l'adjudicació d'un contracte d'arrendament del local comercial situat al carrer Jaume I, núm. 1-15, (local número1), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i del requeriment al licitador millor classificat.

Número d'expedient N750/2018/000047. Fitxa de l'inventari número 535 afecta al PMSH

018. Aprovar atorgar per adjudicació directa el contracte d'arrendament respecte al mòdul número 15 de la finca municipal "Centre de Serveis", en base al plec de clàusules administratives aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 6/03/2019

Número d'expedient N750/2019/000057. Fitxa de l'inventari número 664.

019. Recuperació d'ofici de la possessió de la finca situada al carrer Jaume I, número 1-15.

Número d'expedient N750/2019/000062. Fitxa 535 afecte al PMSH.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 28 d'octubre de 2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades