Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/07/2020 12:46:38 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordres del dia de Junta de govern

L'alcaldessa, en data 09/30/2019 ha convocat la propera sessió DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2019-11

Data: 10/02/2019

Hora: 10:00 AM

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

I en segona convocatòria a les 10:30 AM hores.


La sessió tindrà l'ordre del dia següent:

Part Resolutiva

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2019-10

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Formació ocupacional

002. Ratificar els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball dins del programa de formació FOAP 2018 per a persones treballadores desocupades del Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 155684/003) del curs d‘Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents (codi 155684/001)

Número d'expedient N662/U234/2019/000020

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Habitatge

003. Aprovació de la revocació parcial de subvenció de rehabilitació de la convocatòria de l'any 2017

Número d'expedient X131-2017-000055

Diversitat funcional

004. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i ILUNION CEE Contact Center de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient N663/2019/000059

005. Aprovació conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Hotel Front Air Congress Barcelona.

Número d'expedient N663/2019/000058

Inclusió i plena ciutadania

006. Aprovació de l'Annex número 1 al Contracte de concessió administrativa d'un bé de domini públic per a la gestió i explotació d'un equipament per ocupar laboralment persones amb discapacitat en el sector Can Calderon, en la parcel·la municipal E-3 amb realització prèvia d'obres, de modificació de la seva clàusula novena relativa a les aportacions en concepte de cànon d'explotació per part d'ILUNIÓN BUGADERIES DE CATALUNYA, i que té per objecte establir la concreció del cànon en espècies, a aquest Ajuntament

Número d'expedient N663/2019/000057 en relació amb expedient N662/U224/2012/000017

Joventut

007. Aprovació de la revocació de beca per a joves de la convocatòria de l'any 2018

Número d'expedient X840-2018-000057

CIUTAT EDUCADORA

Educació

008. Aprovació del nomenament de la representant i suplent de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística i al Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà

Número d'expedient M106/U960/2019/001

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

Projectes i obres

009. Aprovació de l'exclusió de licitadors i de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la contractació de les obres del Projecte d'obra ordinària municipal d'ampliació de la vorera del carrer Mahatma Gandhi, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i del requeriment al licitador millor classificat (obra cofinançada el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020)

Número d'expedient N802-2019-000003 Subdivisió U056

Llicències d'obres i de parcel·lació

010. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en construcció d'edifici plurifamiliar de 16 habitatges i 16 places d'aparcament amb emplaçament al c. Miguel de Cervantes, núm. 12-14.

Número d'expedient X124-2019-000010

Mercats

011. Aprovació de l'autorització de la cessió temporal de la concessió administrativa del local núm. 5 i magatzem núm. 34 del Mercat municipal de Sant Jordi de la qual és titular la Sra. Pilar Torres Lamarca a favor del Sr. Jordi Murillo Torres, per destinar-la a la mateixa activitat.

Número d'expedient N787/U665/2019/000004

Llicències i autoritzacions ambientals

012. Aprovació de l'atorgarment de llicència ambiental per la modificació substancial de la llicència atorgada a Gamo Outdoor, S.L,, en data 14 de març de 2011, amb emplaçament a la carretera Santa Creu de Calafell, núm. 43

Número d'expedient X207-2015-000001 Subdivisió 633

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN

Patrimoni mobiliari i immobiliari

013. Aprovar l'adquisició, per adjudicació directa, del dret d'ús d'un local comercial, mitjançant contracte d'arrendament, per a destinar-ho a preparar i emmagatzemar material electoral per a les Eleccions Generals del dia 10 de novembre de 2019

Número d'expedient N750/2019/000040

Prevenció de riscos laborals

014. Aprovar el Protocol d'agressió al Personal Municipal i la seva incorporació al Pla de Prevenció de Riscos laborals de l'Ajuntament de Sant Boi

Número d'expedient N553/2019/004

Gestió dels recursos humans (formació, planificació, gestió administrativa i organització)

015. Aprovació de bases i obertura de convocatòria de disset places d'administratius/ves.

Número d'expedient N404-2019-000038

Desenvolupament dels sistemes i innovació (informàtica)

016. Aprovació de l'adjudicació del contracte del servei de manteniment hardware, soltware i de suport tècnic de les cabines d'emmagatzemament DELL EMC, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària;

Número d'expedient N805-2019-000013

CIUTAT EDUCADORA

Educació

017. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei d'activitats d'extraescolars de les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres públics d'ensenyament.

Número d'expedient N801-2017-001 Subdivisió U960


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


La documentació és a la seva disposició a la Secretaria Municipal en hores d'oficina.


Sant Boi de Llobregat, 30 de setembre de 2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades