Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/30/2023 04:22:48 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 05/13/2008

Número d'expedient: M112-2008-18

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de l'Activitat Econòmica

ACG080317. Atorgament de cinc concessions administratives que regiran l'ús de les places de l'aparcament soterrani de Plaça Catalunya.

Ocupació

ACG080318. Aprovació per al desenvolupament del "Equip d'Actuació Ambiental" del Projecte d'inserció CORINSERT.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080319. Aprovació definitiva de l'instrument d'operacions jurídiques complementàries i de modificació del Projecte de Reparcel.lació del Polígon Únic d'Actuació del Sector Camí del Llor (SB-126/R), així com del text refòs del Projecte de Reparcel.lació, que incorpora les modificacions derivades de l'instrument esmentat.

ACG080320. Aprovació de la despesa i posterior pagament en concepte de preu just fixat de conformitat amb la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 1694/2003 a favor de la Comunitat de Regants del canal de la dreta del Llobregat.

Projectes i Obres

ACG080321. Aprovació dels nomenaments dels tècnics/tècniques municipals i del pla de seguretat i salut, corresponent a les obres del POMO del c/ Badajoz i placeta annexa, previst al Pla de millora integral (PMI)

ACG080322. Aprovar les certificacions d'obra núms. 1 i 2, corresponent a les obres de construcció de l'escola bressol Bonaventura Calopa

ACG080323. Aprovar la certificació d'obra número 3 i última, corresponent a les obres del projecte de millora i renovació de l'enllumenat públic al barri de Casablanca (PMI Casablanca), a favor de l'empresa Citelum Ibérica SA

ACG080324. Aprovar els preus contradictoris de l'1 al 10, i les certificacions d'obra número 13 i número 14 i última, corresponent a les obres del projecte d'urbanització del sector "Molí Nou" (SB-127), 2a fase: actualització de l'acabament de la subfase A, a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA

ACG080325. Aprovar les certificacions d'obra núms. 2-3-4 i 5, els preus contradictoris núms. 1 al 44, i la modificació del document tècnic corresponent a les obres del POMO de la plaça dels nous jutjats

Patrimoni Immobiliari

ACG080326. Aprovació de l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal de la finca de propietat municipal, bé de domini públic situada al carrer de Joan Bardina, núm. 50.

Llicències d'Obres

ACG080327. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a María Rosa Somoza García consistent en construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament carrer Camí del Llor, núm. 35 (Parcel·la D12).

ACG080328. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Melchor Romero Jiménez consistent en construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament a Cm Freser, núm. 12.

Llicències de Medi Ambient

ACG080329. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en explotació ramadera de bestiar boví i cabrum, situada al sector Marina, parcel·la 21, a favor de Montserrat Deumal Llavina

ACG080330. Aprovació de la concessió de l'adequació d'una activitat ja existent a la legislació ambiental, per a una activitat consistent en antena de ràdio, situada al Camí de Can Codina, polígon 25, parcel·la 37, a favor de Red de Banda Ancha Andalucía, SA

ACG080331. Aprovació de la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Coordinadora de Industriales Feriantes de l'Hospitalet, Esplugues i Baix Llobregat, per a la instal·lació i explotació d'atraccions lligades a la Festa Major de 2008

ACG080332. Rectificar l'adreça que consta a l'acord de data 10 de desembre de 2007, on es concedia llicència ambiental a Alfredo Mesalles, SA, per una activitat consistent en magatzem de productes de cautxú, situada a l'avinguda Marina, núm. 30.

ACG080333. Aprovació de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en aparcament privat amb trasters, situada al carrer Jaume I, núm. 23-27, a favor de Claus, SA

ACG080334. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de fruites i verdures, situada al carrer Joaquim Rubió i Ors, núm. 14, bxs. 1

ACG080335. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de fruites i verdures, situada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 46, a favor de Samojoma Fruits, SL

ACG080336. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en carnisseria, situada al carrer Oviedo, núm. 19, a favor d'Abdelghani Fella

ACG080337. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda personalitzada de productes quotidians, situada al carrer Antoni Gaudí, núm. 52, a favor de Syed Sajjad Haide Shah

ACG080338. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en carnisseria i venda al detall de productes alimentaris envasats o enllaunats, situada al carrer Dídac Priu, núm. 48, local 4, a favor de Buochta Nachat

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080339. Aprovar la baixa de 9.800,00 euros en l'import autoritzat i disposat a favor de l'empresa Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA, per la realització del servei de neteja de les dependències municipals.

Habitatge

ACG080340. Aprovació de la denegació de la subvenció, sol.licitada per la comunitat de propietaris del CARRER MONTMANY, número 55, de Sant Boi de Llobregat (CP 08830), per les actuacions de Millora en les Instal.lacions Comunes de l'edifici i per les obres de Rehabilitació de Façanes principals i/o cobertes .

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG080341. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació La Caixa i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que té per objecte la instal.lació de la Carpa i l'Exposició Violència: Tolerancia Zero

Serveis Socials

ACG080342. Acceptar la subvenció concedida per la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en concepte d'aplicació del conveni de col.laboració entre el Deparatment de Justícia, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Cultura

ACG080343. Aprovar la ratificació del conveni de col.laboració subscrit en data 1 de febrer de 2008 entre l'Ajuntament de Viladecans-SPM Viladecans Qualitat S.L. i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que té per objecte crear un marc d'actuació entre ambdues parts per aprofitar les sinergies de cada entitat i obtenir el major nombre d'èxits artístics, socials i de sostenibilitat econòmica possibles, en el marc de les arts escèniques i la música.

ACG080344. Aprovar l'ampliació de la bestreta a l'entitat Coordinadora de Entidades Andaluzas amb NIF G60428646 fins el 100 per 100 de l'import de la subvenció concedida per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 9 d'abril de 2008

Esports

ACG080345. Acceptació de la subvenció concedida per l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, destinada a donar suport a les despeses de celebració del “Centenari del F.C. Santboià”

Joventut

ACG080346. Aprovació de l'acceptació del protocol d'adhesió al Programa Informació i Dinamització als Centres de Secundària (PIDCES) impulsat per la Diputació de Barcelona a través de l'Oficina del Pla jove de l'Area d'Igualtat i Ciutadania, publicat en el BOPB núm. 74, de 26 de març de 2008.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080347. Aprovació bases per a la cobertura de 3 places d'Agent de Policia

ACG080348. Aprovar l'ampliació del nombre de places vacants de la convocatòira mitjançant concurs-oposició de vacants d´Administratiu/va vinculades inicialment a llocs de treball d´Administratiu/va II

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades