Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 08:40:12 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 11/07/2005

Número d'expedient: M112-2005-34

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050705. Aprovació definitiva del Projecte de reparcel.lació del polígon únic d'actuació del sector de sòl urbanitzable programat Camí del Llor (Sb-126/R), de Sant Boi de Llobregat

ACG050706. Aprovació de la constitució de l’entitat urbanística col·laboradora provisional anomenada "Junta Promotora Parc Marianao", de Sant Boi de Llobregat

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050707. Aprovació inicial del plec de condicions per a la concessió demanial de l'espai destinat a Restaurant i bar de la piscina del Parc de la Muntanyeta, amb l'ús comú especial del llac i espais adjacents i convocatòria simultànea del concurs.

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050708. Aprovació de l'adjudicació del contracte per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de la via pública per a l'organització de la Fira de Brocanters anomenada "Descarregada" i de Mercats Temàtics al Sr. Stefhane Silvagnoli.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050709. Rectificació de l'acord corresponent a la llicència X124/2004/007

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050710. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem d'aparells per a l'equipament industrial del ram de l'hosteleria, situada al carrer Saragossa, núm. 16-C, a favor de Movilfrit, SA

ACG050711. Modificació de nomenclatura de l'activitat de croissanteria amb degustació a bar, a la rambla Rafael Casanova, núm. 39, baixos

ACG050712. Modificació de nomenclatura de l'activitat de venda de pa amb degustació a bar, a l'avinguda Onze de Setembre, núm. 1-3, a nom de Raquel Gómez Cruz

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050713. Aprovar la certificació d'obra número 8, corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària per a l'ampliació i reforma de les dependències de la policia municipal per a la millora de les instal·lacions, a favor de l'empresa SAPIC

ACG050714. Aprovar la certificació d'obra número 5, corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de reurbanització de la Plaça Penedès, a favor de CORESSA

ACG050715. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del subministrament d'escocells, a favor de l'empresa Escofet 1886, SA

ACG050716. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei de manteniment dels ascensors de diverses dependències municipals, durant l'any 2006, a favor de l'empresa Manteniment, reparació, instal·lació i reformes SL (Acresa, serveis de l'ascensor)

ACG050717. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi i l’empresa CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA, saldar les divergències sorgides entre ambdues parts, com a conseqüència dels endarreriments que es van produir en el pagament de les certificacions per a l'execució de les obres definides pel projecte d’obra municipal ordinària de nova construcció i rehabilitació de la masia de Can Castellet (escola de música) i les seves modificacions.

ACG050718. Aprovació dels plecs de clàusules, de l'annex 1, i de la convocatòria de subhasta per a la contractació de les obres d’adequació de les superfícies esmorteïdores d’impacte de les àrees de jocs infantils, de diferents indrets del municipi

ACG050719. Aprovació dels plecs de clàusules i de la convocatòria de subhasta per a la contractació del subministrament, muntatge i ancoratge de tanques de protecció per a pistes esportives

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050720. Protocol de col·laboració per a la promoció de la Cuarta edició del Premio Ciudadania a la Calidad de los Servicios Públicos

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG050721. l'aprovació i finançament dels projectes del Pla de Desenvolupament Comunitari de Marianao per al curs 2005/2006

Esports dins de la ponència de presidència

ACG050722. Modificació del Pla de Tresoreria presentat pel Patronat Municipal d'Esports que es va aprovar per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 31 de gener de 2005

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050723. l'aprovació del conveni de col·laboració entre els departaments d'Educació i de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la realització d'acció d'informació, orientació i formació per a joves desescolaritzats i en atur.

ACG050724. l'acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat - any 2005 (Formació, Projecte Tic)

Col·lectius d'atenció especial dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050725. Aprovar la pròrroga del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat, diferents ajuntaments de la comarca, l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i el Centre ocupacional Alba, de Molins de Rei, en relació al finançament del transport subscrit en data 21 de desembre de 2004.

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG050726. Concessió de subvenció a Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

ACG050727. Concessió de subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACG050728. Acceptació aportació de la Diputació per polítiques locals d'igualtat d'oportunitats Dona-Home

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG050729. Aprovació de la invitació per a la participació en la segona fase del concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la redacció d'una solució urbanística, ambiental i arquitectònica a nivell d'avantprojecte per desenvolupar el futur Pla de millora urbana del sector Fecsa-Endesa i Casernes (N811/U675/2005/011), a les cinc candidatures que han obtingut major puntuació en la primera fase del concurs.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades