Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 02:53:35 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 11/09/2009

Número d'expedient: M112-2009-42

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Participació Ciutadana

ACG090846. l'aprovació del conveni 2009-2010 entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per al desenvolupament del seu portal municipal en el marc del projecte portal de les entitats de la província de Barcelona

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG090847. Aprovació del POMO modificat corresponent a les obres d'un tram de la ronda de Sant Ramon, entre els carrers Moreres i Acàcies, i modificació del contracte

ACG090848. Aprovar la certificació d'obra núm. 6 (octubre 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de remodelació de l´estadi municipal d´atletisme Constantí Miranda

ACG090849. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 (octubre 2009), corresponent a les obres del POMO de millores d´accessibilitat i repavimentació de la via pública en diferents emplacaments

ACG090850. Aprovar la certificació d'obra núm. 6 (octubre 2009), corresponent a les obres del POMO de millora d´accessos i entrades a diferents equipaments educatius municipals

Patrimoni Immobiliari

ACG090851. Aprovació de l'acceptació de la cessió gratuïta d'una porció de terreny de 315,64 m2, qualificats de vial públic, efectuada unilateralment pel senyor Miguel Palomo Bustos i la Sra. Maria Carmen Sánchez Martínez a favor de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG090852. Aprovació de l'atorgament de llicència d'ocupació temporal d'una part de la finca municipal anomenada Ca la Teresa de l'Oli a l'entitat Associació Coral Renaixença de Sant Boi de Llobregat.

Llicències d'Obres

ACG090853. Aprovació de la concessió de la pròrroga de la llicència d'obres a Dipar Canons SL consistent en divisió de local en tres entitats, 3 habitatges, amb emplaçament carrer Cristòfor Colom, núm. 27 Bx 1, Bx 2 i Bx 3.

ACG090854. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Viladecans 17 A consistent en instal·lació d'ascensor i rehabilitació de façanes, teulada i instal·lacions d'edifici amb emplaçament al carrer Viladecans, núm. 17 Esc. A.

ACG090855. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Viladecans 17 B consistent en instal·lació d'ascensor -en espai públic- i rehabilitació de façanes, teulada i instal·lacions d'edifici amb emplaçament al carrer Viladecans, núm. 17 Esc. B.

ACG090856. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Viladecans 17 C consistent en instal·lació d'ascensor - en espai públic- i rehabilitació de façanes, teulada i instal·lacions d'edifici amb emplaçament al carrer Viladecans, núm. 17 Esc. C.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG090857. Ratificar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del programa Nous Usos del Temps, signat en data 8 d'octubre de 2009

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090858. Aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particular per a la contractació del subministrament i implantació d'un aplicatiu de gestió integral de Recursos Humans mitjançant procediment negociat sense publicitat;

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090859. Concessió d'una subvenció a la Fundació Marianao pel desenvolupament de diferents activitats a portar a terme durant l'any 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades