Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/30/2023 03:22:53 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 09/08/2008

Número d'expedient: M112-2008-29

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Segona


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Comerç

ACG080651. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la Secretaria de Comerç i Turisme del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, destinada al Programa "Singularització" del Pla de dinamització comercial del municipi.

Fires

ACG080652. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats corresponents al Patronat Municipal Fira de la Puríssima de l'any 2008.

Mercats

ACG080653. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la Secretaria de Comerç i Turisme del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, destinada a la remodelació parcial del mercat municipal Centre - La Muntanyeta.

ACG080654. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la Secretaria de Comerç i Turisme del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, destinada al Programa "Dinamització de mercats municipals" .

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG080655. Aprovar la certificació d'obra núm. 9, corresponent a l'execució de les obres del POMO del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

ACG080656. Aprovar les certificacions d'obra núms. 1, 2 i 3, corresponents a les obres del POMO d'arranjament i millora de l'accessibilitat de la plaça de l'Olivera

ACG080657. Aprovació de l'adjudicació mitjançant concurs de la contractació de les obres del PU del mur longitudinal del terreny de la banda muntanya del camí del Freser

Llicències d'Obres

ACG080658. Aprovació de la rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 10 d'abril de 2007, relatiu a al concessió de la llicència municipal d'obres a Rosa María Zaragoza Guillen, expedient número X124/2005/031, per a la construcció d'edifici plurifamiliar d'habitatges i local comercial amb emplaçament al carrer Llevant, núm. 2.

Llicències de Medi Ambient

ACG080659. Aprovació de la concessió de la modificació de l'adequació d'una activitat legalment autoritzada a la legislació ambiental a nom de Transportes A. Martin, SL, per a una activitat destinada a aparcament privat, manteniment de camions i neteja de cisternes, situada a la carretera del Prat, núm. 7.

ACG080660. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en discoteca, situada al carrer Riera Roja, núm. 29, a favor d'El Mito Habana, SL

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080661. Aprovar la llista baremada anexa on es determina l'alumnat que compleix els requisits de la convocatòria de concurs públic per seleccionar l'alumnat escolaritzat en l'Escola Bressol Municipal que es trobi en situacions socioeconòmiques desfavorides i que pugui optar a ser beneficiari de rebre l'ajut corresponent al curs 2008-2009 ordenada per ordre de puntuació i l'alumnat a qui ha estat denegat l'ajut per no reunir algun o alguns dels requisits

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades