Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:47:36 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 06/22/2009

Número d'expedient: M112-2009-25

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG090539. Pagament de subvenció a l'Escola Salesiana Mare de Déu dels Dolors, de Sant Boi de Llobregat

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Ocupació

ACG090540. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament dels Plans d'Ocupació aprovats per el Servei d'ocupació per aquest any 2009

Cooperació, Solidaritat i Pau

ACG090541. Acceptació de les subvencions concedides per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya als projectes “Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat” i “Docents i alumnes, agents de sensibilització”

ACG090542. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament al projecte 2031-I JORNADES DE REFLEXIÓ CATALUNYA-NICARAGUA

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG090543. Aprovació de l'adjudicació provisional per a la contractació de les obres del POMO d'instal·lació complementària de climatització del mercat de Sant Jordi

ACG090544. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (maig 2009), corresponent a les obres del POMO de millora del sistema públic de sanejament en baixa, en part del perímetre del barri de Casablanca

ACG090545. Aprovació inicial del POMO d'estació de servei i aparcament de vehicles industrials, ubicat al c/ Múrcia núm. 46 cantonada c/ Riera del Fonollar núm. 38, situat al polígon industrial Can Calderon

Llicències d'Obres

ACG090546. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Germanes Hospistalàries del Sagrat Cor de Jesús consistent en reforma i ampliació del pavelló 3b (J) de Centre Benito Menni Complex Assistencial en Salut mental amb emplaçament al carrer Doctor Antoni Pujadas, núm. 36-38.

ACG090547. Aprovació de l'ampliació del termini màxim d'execució de les obres emparades en les respectives llicències urbanístiques atorgades.

ACG090548. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Ciutat Cooperativa 35 consistent en instal·lació d'ascensor en espai lliure d'edificació i rehabilitació de façanes, pati interior i coberta de l'edifici amb emplaçament al carrer Ciutat Cooperativa, núm. 35.

ACG090549. Aprovació de la caducitat de la llicència d'obres concedida a Pedro Povill García consistent en construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres damunt soterrani existent amb emplaçament al carrer Frederic Mistral, núm. 16.

Llicències de Medi Ambient

ACG090550. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en taller de pneumàtics, ubicada al carrer Mossèn Antoni Solanas, núm. 80, a favor del Sr. Daniel Vargas Fernández

ACG090551. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en taller de pneumàtic, ubicada al carrer Crisòfor Colom, núm. 37, a favor del Sr. Oscar Baidez Moral

ACG090552. Aprovació de la concessió de l'adequació d'una activitat legalment autoritzada a la legislació ambientat, consistent en agència de transports terrestres, ubicada al carrer Mare de Déu de Núria, núm. 8, a favor de Transportes Nicaragua, SA

Medi Ambient

ACG090553. Aprovació del Pla de treball per a l'any 2009, a subscriure entre el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en els temes assenyalats en el Protocol de col·laboració entre el Consorci del Parc Agrari i els Ajuntaments consorciats 2009-2011 i en el Conveni Marc 2008-2009

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090554. Aprovació de l'expedient, dels plecs de clàusules i de la convocatòria pel procediment obert per a la contractació del servei de manteniment dels ascensors de diverses dependències municipals, durant els anys 2010, 2011 i 2012.

ACG090555. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei d'aplicació de productes fitosanitaris, herbicides i desinfectació dels sorrals al municipi, a favor de RADAN DESINFECCIONES TÉCNICAS, SL.

ACG090556. Aprovació de l'acceptació de la cessió en propietat de 40 papereres d'espai urbà, del Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Gent Gran

ACG090557. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Programa d'Arranjament d'Habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona

Serveis Socials

ACG090558. aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins del Programa complementari d'urgència social per l'any 2009.

Cultura

ACG090559. Aprovació de l'alliberament de 3.871 euros de la partida 075-4518-48900 Convenis amb les entitats culturals.

Salut

ACG090560. Aprovació de l'adjudicació definitiva mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de recollida i control d'animals abandonats i la gestió del Refugi Municipal d'Animals de Companyia, a favor de la Societat Protectora d’Animals de Mataró

Esports

ACG090561. Aprovar una subvenció al Club Atletisme Sant Boi per l'organització de la XXXI Pujada a Peu a Sant Ramon.

Infància i Adolescència

ACG090562. Aprovació de l'adjudicació definitiva mitjançant procediment obert de la contractació del servei de Casals d'Estiu Municipals pel 2009.

Educació

ACG090563. Aprovar l'aportació ordinària a la Societat Anònima Municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, per la gestió de l'atenció i seguiment de joves en procés de transició de l'escola al treball, dins del servei local de transició de l'escola al treball.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090564. Aprovació dels projectes "e-mental Living Lab" i "Rehabilitació del Viver d'empreses de Sant Boi pel foment de la creació i consolidació d'empreses" i la seva presentació de sol·licitud de subvenció a la convocatòria del FEDER 2007-2011, eix 1 de la província de Barcelona

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades