Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:06:30 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 01/26/2004

Número d'expedient: M112-2004-03

Lloc: Sala de comissions de la casa consistorial

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040029. Rectificació acord d'aprovació de la llicència d'obres a nom de Construcciones Berosan SL.

ACG040030. Concessió de la llicència d'obres consistent en modificació de la llicència inicial consistent en l'ampliació d'una planta pis i forat de montacàrregues, al carrer Múrcia, núm 18.

ACG040031. Concessió de la llicència d'obres consistent en l'addició de planta tercera i golfes en un edifici plurifamiliar, al carrer Sant Pere, núm 33.

ACG040032. Concessió de la llicència d'obres consistent en l'ampliació d'habitatge unifamiliar existent, al carrer Eucaliptus, núm 32.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040033. Caducitat i arxiu de l'expedient presentat per legalitzar l'activitat consistent en la fabricació de motlles metàl·lics de peces de material plàstic, al carrer mare de Deu de Núria, núm. 16.

ACG040034. llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem de productes de neteja, a l'avinguda Marina, 10

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Via pública dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040035. Aprovació de la convocatòria de concurs per a l'atorgament de concessions administratives de l'ús privatiu del domini públic consistent en la instal.lació i l'explotació de quioscos per a la venda sedentària de premsa, llibres, llaminadures i altres productes anàlegs i de quiosc de venda sedentària de flors.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Economia i Hisenda (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040036. Aprovació preus públics per serveis prestats pel Patronat municipal de Cultura i Joventut (2004)

ACG040037. Aprovació preus públics per serveis prestats pel Patronat Municipal de Comunicació (2004)

ACG040038. Declarar d'especial interès les obres efectuades per ADIGSA EMPRESA PUBLICA, SA (exercici 2003).

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG040039. Pròrroga del contracte de la pòlissa d'assegurances municipal per a l'any 2004, respecte dels riscos de danys materials i equips electrònics.

ACG040040. Pròrroga del contracte de les assegurances municipals per a l'any 2004, respecte dels riscos derivats de la Responsabilitat Civil i Patrimonial, Accidents de Recursos Humans i Vehicles.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG040041. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del servei d'edició i retractilat del Butlletí Municipal "Viure Sant Boi" a l'empresa Rotocayfo Quebecor, SA.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades