Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/30/2023 03:35:10 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 06/09/2008

Número d'expedient: M112-2008-21

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Fires

ACG080432. Aprovació de l'acceptació del premi "Promoció de l'activitat firal" atorgat per la Diputació de Barcelona corresponent a la Tercera Edició dels Premis "Millors actuacions municipals en comerç urbà i de proximitat" .

ACG080433. Aprovació de l'autorització al Patronat Municipal Fira de la Puríssima per a la seva adhesió al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona.

Mercats

ACG080434. Aprovació de la pròrroga del contracte per a l'ocupació temporal de la via pública per a l'organització de la Fira de Brocanters anomenada "Descarregada" i de Mercats Temàtics signat entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Sr. Stefhane Silvagnoli per a l'any 2008.

ACG080435. Aprovació de la ratificació del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat d’una part i el Sr. Manuel Ruíz Gómez i la Sra. Carmen Condeminas Costa, de l’altra l’objecte del qual és el compliment del contingut de la sentència dictada en el recurs 1003/2003 dictada per la secció 3a de la Sala Contenciosa Admninistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el desistiment del recurs 136/2004, que es substancia davant la secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080436. Aprovar el Projecte de Reparcel.lació que afecta a un únic propietari del polígon d’actuació únic delimitat al Pla Parcial d’Ordenació del Sector corresponent a la zona 10a en l’entorn del sistema Aeroportuari.

ACG080437. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A (Mercabarna) i regulació de l'ús del domini públic durant l'exercici de l'activitat del Mercat de la Flor

ACG080438. Resolució de les al.legacions formulades respecte a l'aprovació inicial del Projecte de reparcel.lació de l’àmbit del PMU-E, i aprovació definitiva del mateix projecte.

Projectes i Obres

ACG080439. Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del Mercat de la Flor a Sant Boi de Llobregat

Patrimoni Immobiliari

ACG080440. Aprovar la resolució de la permuta d'usdefruit constituïda entre l'Ajuntament de Sant Boi de LLobregat i els Sr. Juan Miras Castro i la Sra. Asunción Megia González.

ACG080441. Aprovació de la ratificació del CONVENI D'EXPROPIACIÓ DE MUTU ACORD AMB ACTA D'OCUPACIO I PAGAMENT I DE CESSIÓ GRATUÏTA DELS VIALS JA EXECUTATS, subscrit en data 11 de juny de 2007.

ACG080442. Aprovació de la ratificació CONVENI D'EXPROPIACIÓ DE MUTU ACORD AMB ACTA D'OCUPACIÓ I DE CESSIÓ DE VIALS JA EXECUTATS, subscrit en data 4 de juliol de 2007.

Llicències d'Obres

ACG080443. Aprovació de la caducitat de la llicència d'obres sol·licitada per Marley House General SL consistent en construcció d'un edifici entremitgeres de locals i aparcaments amb emplaçament al carrer Primer de Maig, núm. 71-73-75.

Llicències de Medi Ambient

ACG080444. Aprovació de la concessió d'autoritzacions de l'ús privatiu del domini públic consistent en la instal·lació i explotació de quioscos per a la venda temporal de gelats de l'exercici 2008

ACG080445. Aprovació de la concessió de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en aparcament privat amb trasters, situada al carrer Lleida, núm. 52, a nom d'Ilermilk, SA

ACG080446. Aprovació de la concessió de la modificació de la llicència ambiental per variacions no substancials de l'activitat consistent en aparcament privat amb trasters, situada al carrer Bonaventura Aribau, núm. 17, a favor de Novohogar Viladecans General de Promociones, SL

ACG080447. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en taller de fusteria amb magatzem, situada al carrer Tints, núm. 6, a favor de GS Stands e Instalaciones, SL

Medi Ambient

ACG080448. Aprovació de la despesa de 300 euros corresponent a la quota d'adhesió per a l'any 2008 a la Sección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "Red Española de Ciudades por el Clima"

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080449. Aprovació de l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació dels treballs d'impermeabilització del casal de barri de Camps Blancs.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG080450. Aprovació la ratificació de la pròrroga tàcita del contracte dels serveis d'informació i d'atenció psicològica a les dones, pel període del 30 de maig de 2008 fins al 9 de juny de 2008, i aprovar una nova pròrroga del mateix contracte des del dia 10 de juny de 2008 fins al 29 de de maig de 2009, a favor de SIPS, SCP Serveis Integrals de Psicologia

Cultura

ACG080451. Aprovació modificació de la data de presentació de la justificació de la subvenció atorgada a la Coral Renaixença, l'any 2008.

ACG080452. Aprovació modificació de la data de presentació de la justificació de la subvenció atorgada als Diables de Casablanca l'any 2008.

ACG080453. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per a la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals any 2008

ACG080454. Aprovació modificació de la data de presentació de la justificació de la subvenció atorgada a la Unión Extremeña, l'any 2008.

ACG080455. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per a la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques i la música any 2008.

Esports

ACG080456. Aprovar la modificació de la forma de pagament de les obligacions econòmiques per l'any 2008 derivades del conveni de concessió d'us per a la gestió de l'Estadi de Futbol Joan Baptista Milà suscrit amb el Futbol Club Santboià.

Salut i Consum

ACG080457. Aprovació de la resolució de l’expedient sancionador al Sr. Andrés Martínez Adan per infracció a la normativa reguladora de gossos perillosos

Joventut

ACG080458. Concessió de beques per a joves per a l'exercici 2008

Cooperació i Solidaritat

ACG080459. Aprovació la ratificació de la pròrroga tàcita del contracte per la gestió del Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, pel període del 16 de maig de 2008 fins al 9 de juny de 2008, i aprovar una nova pròrroga del mateix contracte des del dia 10 de juny de 2008 fins al 31 de desembre de 2008, a favor de l'entitat FORUM PER A LA SOLIDARITAT

Educació

ACG080460. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació a favor de la Societat Anònima Municipal Corporació d’Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), corresponent al import total concedit per la Generalitat de Catalunya, destinat a alumnes escolaritzats a la Llar d’Infants de titularitat municipal que es trobin en situacions econòmiques desfavorides per al curs 2007-2008.

ACG080461. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull que té per objecte establir un programa de cooperació educativa a través del qual els/les estudiants puguin realitzar la seva formació de Pràctiques al Servei Municipal de Mediació Ciutadana

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080462. Aprovació del Preu Públic per l'assistència al Fòrum empresarial de Sant Boi de Llobregat organitzat per la Corporació Local.

ACG080463. Aportació al Consell Comarcal del Baix Llobregat corresponent al exercici 2007, i possible compensació de l'IBI dels exercicis 2003, 2004, i 2005.

ACG080464. Aprovació de la rectificació de l'error material produit a les bases de la convocatòria mitjançant concurs-oposició de vacants d´Administratiu/va vinculades inicialment a llocs de treball d´Administratiu/va II

ACG080465. Aprovació de la rectificació de l'error material produit a les bases de la convocatòria mitjançant concurs de dos places amb la categoria laboral "Administrativa" i lloc de treball "Secretari/ària d'alt càrrec".

ACG080466. Autorització de l'Ajuntament de Sant Boi a l'adhesió de CORESSA, Corporació d'empreses i serveis de San Boi, S.A. el programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades