Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 05:36:29 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 12/01/2008

Número d'expedient: M112-2008-41

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG080851. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre l'empresa Hormigones Uniland SL i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG080852. Aprovar el conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre l'empresa Serveis Funeraris de l'Hospitalet-Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG080853. Aprovar la ratificació del conveni de col.laboració empresarial subscrit entre l'empresa Garro SA i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG080854. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre l'empresa Synthon Hispània SL i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG080855. Aprovar la ratificació del conveni de col.laboració empresarial signat entre l'empresa CITY SELF STORAGE SL, i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Participació Ciutadana

ACG080856. l'aprovació del finançament dels projectes del Pla de Desenvolupament Comunitari de Marianao 2008

ACG080857. l'aprovació de l'addenda al conveni signat entre el Departament de Governació i Administracions públiques i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en matèria d'actuacions comunitàries i cíviques de data 12 de setembre de 2007

Cooperació i Solidaritat

ACG080858. Aprovar la ratificació del conveni signat entre l'Ajuntament de Sant Boi, l'Ajuntament de Cambrils i la Asamblea Municipal del Poder Popular de Marianao (Cuba) i l'aportació econòmica a l'Asemblea Municipal del Poder Popular de Marianao per al desenvolupament d'un projecte de Cooperació en virtut del conveni signat.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG080859. Aprovar la certificació d'obra núm. 12, corresponent a l'execució de les obres del POMO del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

ACG080860. Aprovar la certificació núm. 7 i última d'obra , corresponent a les obres de construcció de l'escola bressol Bonaventura Calopa

ACG080861. Aprovar la certificació d'obra núm. 4, corresponent a les obres del POMO del c/ Badajoz i placeta annexa, previst al PMI de Casablanca

ACG080862. Aprovar la certificació d'obra núm. 12, corresponent a l'execució de les obres del POMO del museu de Sant Boi de Llobregat

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Cultura

ACG080863. Aprovació d'una subvenció a l'entitat Associació Cultura Viva Santboiana, que té per objecte col·laborar en les despeses extraordinàries de l'activat "Ampliació Taller d'informàtica"

ACG080864. Aprovar l'acceptació de les subvencions concedides per la Comissión de Fondo Asistencial y Cultural de AIE per donar suport al Festival de Musica Altaveu 2008 i per l'edició d'un CD Llibre commemoratiu dels vint anys del Festival de Música Altaveu

ACG080865. Aprovació del conveni de col.laboració entre la Caixa Laietana i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que té per objecte donar suport a l'orquestra ciutat de Sant Boi amb motiu del concert de Sant Esteve 2008.

ACG080866. Donar de baixa a la comptabilitat la quantitat de 4.161,52 euros corresponent a la diferència entre l'import adjudicat i l'import facturat del preu per la contractació del servei de Formació de Música Moderna a l'Escola Municipal de Música, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local en la sessió del dia 25 de març de 2008.

ACG080867. Aprovació de l'adjudicació definitiva mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei per la redacció del projecte museogràfic del Museu de Sant Boi de Llobregat

Esports

ACG080868. Aprovar la ratificació de la pròrroga tàcita del contracte dels serveis de Jocs Esportius Escolars, pel període de l'1 d'octubre de 2008 fins l'1 de desembre de 2008, i aprovar una nova pròrroga del mateix contracte des del dia 2 de desembre de 2008 fins al 30 de setembre de 2009, a favor del Consell Esportiu del Baix Llobregat.

Educació

ACG080869. Acceptació de l'ajut concedit pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya destinat al projecte "Apropa't a la informàtica"

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080870. Aprovació de l'adjudicació definitiva del subministrament d'un vehicle en la modalitat d'arrendament financer per a la Policia Municipal, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080871. Aprovació de la sol·licitud de subvenció de 317.700 euros per a l'actuació "Reforma de la sala d'actes de Can Massallera" dins de l'Ordre GAP/463/2008, de 29 d'octubre del Departament de Governació i Administracions Públiques d'ajuts per a obres i inversions a entitats privades sense ànim de lucre i a ens locals de Catalunya per a equipaments destinats a fomentar i divulgar el civisme

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades