Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 06:15:23 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 06/02/2008

Número d'expedient: M112-2008-20

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080372. Aprovació del sotmetiment a informació pública de l'avantprojecte per a la restauració i consolidació de la masia de Ca l'Hortènsia, situada al camí de Ferran Puig, núm. 16, al barri de la Marina, dins l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, que inclou l'estudi d'impacte i integració paisatgística

ACG080373. Aprovació inicial del Pla especial d'ordenació del recinte de Salut Mental de Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, delimitat pels carrers Doctor Antoni Pujadas, Sant Benito Menni, Pablo Picasso, la plaça Emili Sagrera, el camí Vell de la Colònia Güell i els àmbits del Pla especial per a la definició de l'ús i ordenació de l'edificació del nou hospital i el Pla de millora urbana del sector Molí Nou

Projectes i Obres

ACG080374. Aprovar la certificació d'obra núm. 12, corresponent a l'execució de les obres del POMO modificat de l'escola bressol del passeig de les Mimoses

ACG080375. Aprovar la certificació d'obra núm. 3, corresponent a les obres de construcció de l'escola bressol Bonaventura Calopa

ACG080376. Aprovar la certificació d'obra núm. 6 i última de liquidació, corresponent a l'execució de les obres del POMO de la plaça dels nous jutjats de Sant Boi de Llobregat

ACG080377. Aprovar la certificació d'obra número 5 i última, corresponent a les obres del projecte d'obra municipal ordinària per la rehabilitació de les façanes exteriors de l'edifici Can Castells-Centre d'Art, a favor de l'empresa IMESAPI SA

ACG080378. Aprovació de l'adjudicació mitjançant concurs de la contractació de les obres del POMO del centre d'interpretació, museïtzació i ordenació de l'entorn de la Torre Benviure

Llicències d'Obres

ACG080379. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Novohogar Viladecans General de Promociones SL consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres d'11 habitatges i aparcament per a 98 cotxes i 2 motos, a l'emplaçament carrer Bonaventura Aribau, núm. 17-19.

ACG080380. Aprovació de la concessió de la pròrroga de la llicència d'obres a Vega 70 SL consistent en construcció d'edfici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges i trasters amb emplaçament al carrer Primer de Maig, núm. 21.

ACG080381. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Ciutat Cooperativa 24 consistent en instal·lació d'ascensor (en espai de via pública) i rehabilitació segons TEDI TB-4202-05 amb emplaçament al carrer Ciutat Cooperativa 24.

Llicències de Medi Ambient

ACG080382. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en centre odontòlogic, situada al carrer Francesc Macià, núm. 71, local, a favor de Centro Odontológico Villazán, SL

ACG080383. Aprovació de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en aparcament privat amb trasters, situada al carrer Jordi Rubió i Balaguer, núm. 11-13

ACG080384. Aprovació de la concessió d'adequació d'una activitat legalment autoritzada a la legislació ambiental, per a una activitat de centre de rentat i aspiració de vehicles, situada al carrer Azuaga, núm. 2-4, a favor d'Hypromat España, SA

ACG080385. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de fruita i verdura, situada al carrer Cristòfor Colom, núm. 29, a favor de Paula Andrea Tovar Álvarez

ACG080386. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem i taller de reparació d'equips electrònics, situada al carrer Alguer, núm. 9, a favor de Tradesegur, SA

ACG080387. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem per plaques i productes de guix, situada al carrer Andalusia, núm. 13, a favor de Decoresc, SL

ACG080388. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem i oficina d'agència de transports, situada al carrer Andorra, núm. 18, a favor de Jorictrans, SL

ACG080389. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en base logística, situada al carrer Tints, núm. 13, a favor de Departament de medi ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya

ACG080390. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en aparcament privat amb trasters, situada al carrer Frederic Mompou, núm. 67

ACG080391. Aprovació de la concessió d'adequació d'una activitat legalment autoritzada a la legislació ambiental, per a una activitat d'emmagatzematge i comercialització a l'engròs de productes promocionals, situada al carrer Múrcia, núm. 33 D, a favor de Termómetros y Exclusivas, SL

ACG080392. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem, venda i distribució de begudes, situada a l'avinguda Marina, núm. 52-F, a favor de Venta i Distribució de Catalunya, SL

Medi Ambient

ACG080393. Aprovar la sol·licitud de subvenció per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, per als anys 2008 i 2009, al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya, Resolució MAH/1323/2008, de 15 d'abril

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080394. Aprovació de l'encàrrec del servei de manteniment de diverses zones enjardinades, durant l'any 2008, a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (CORESSA)

Habitatge

ACG080395. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a la supressió de barreres arquitectòniques per a l'accés a l'edifici 4.2. a.2), per les actuacions de millora en les instal.lacions comunes de l'edifici 4.2. a.3), i, per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER JOAN PFAFF, número 27, de Sant Boi de Llobregat

ACG080396. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les actuacions de millora en les instal.lacions comunes de l'edifici 4.2. a.3), i, per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER RAURICH, números 18-20, de Sant Boi de Llobregat

ACG080397. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER CIUTAT COOPERATIVA, número 7, de Sant Boi de Llobregat

ACG080398. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER VÍCTOR BALAGUER, número 51, de Sant Boi de Llobregat.

ACG080399. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per l’actuació de millora en les instal.lacions comunes de l'edifici 4.2. a.3), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER MOSSÈN JACINT VERDAGUER, número 73, de Sant Boi de Llobregat

ACG080400. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les actuacions de millora en les instal.lacions comunes de l'edifici 4.2. a.3), i, per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER LLUÍS CASTELLS, números 11-21, de Sant Boi de Llobregat

ACG080401. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER ISAAC ALBÉNIZ, número 14, de Sant Boi de Llobregat

ACG080402. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors 4.2. a.1), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER TARRAGONA, número 11, de Sant Boi de Llobregat

ACG080403. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER BONAVENTURA ARIBAU, número 9, de Sant Boi de Llobregat

ACG080404. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors 4.2. a.1) i supressió de barreres arquitectòniques per a l'accés a l'edifici 4.2. a..2), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER VENTURA GASSOL, números 1-3, de Sant Boi de Llobregat

ACG080405. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER RIERA GASULLA, número 15, de Sant Boi de Llobregat

ACG080406. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER CIUTAT COOPERATIVA, número 71, de Sant Boi de Llobregat

ACG080407. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les actuacions de millora en les instal.lacions comunes de l'edifici 4.2. a.3), i, per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER PROVIDÈNCIA, número 44, de Sant Boi de Llobrega

ACG080408. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER MOSSÈN JACINT VERDAGUER, número 193, de Sant Boi de Llobregat

ACG080409. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER FRANCESC PI I MARGALL, números 149-151, de Sant Boi de Llobregat

ACG080410. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors 4.2. a.1), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER JAUME CANALIAS AMAT, número 2, de Sant Boi de Llobregat

ACG080411. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors 4.2. a..1) i les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4). a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER CIUTAT COOPERATIVA, número 11, de Sant Boi de Llobregat

ACG080412. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors 4.2. a.1), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER MOSSÈN JACINT VERDAGUER, número 214, de Sant Boi de Llobregat

ACG080413. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors 4.2. a.1), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER JAUME BALMES, número 22, de Sant Boi de Llobregat

ACG080414. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER INDÚSTRIA, número 23, de Sant Boi de Llobregat

ACG080415. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors 4.2. a.1), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER CRISTÒFOR COLOM, número 50, de Sant Boi de Llobregat

ACG080416. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER SANT JOAN BOSCO, número 36, de Sant Boi de Llobregat

ACG080417. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER PRIMER DE MAIG, número 65, de Sant Boi de Llobregat

ACG080418. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors 4.2. a.1), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER MONTMANY, número 60, de Sant Boi de Llobregat

ACG080419. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors 4.2. a.1), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER VICTÒRIA, número 38, de Sant Boi de Llobregat

ACG080420. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER RIERA BASTÉ, número 8, de Sant Boi de Llobregat

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG080421. Aprovar la transferència a CORESSA per donar suport al desenvolupament del programa d'inserció social i laboral de persones amb discapacitat que porta a terme l'esmentada empresa

Salut i Consum

ACG080422. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de recollida i control d'animals abandonats al senyor Antonio Folgado Gonçalves

Infància i Adolescència

ACG080423. Aprovació de l'adjudicació mitjançant concurs públic de la contractació del servei de Casals d'Estiu Infantils municipals que es portaran a terme durant l'any 2008

Joventut

ACG080424. Aprovar la revocació parcial de la beca concedida a Vanesa Martinez Garcia per acord de la Junta de Govern Local portada a terme el dia 21 de desembre de 2007

Cooperació i Solidaritat

ACG080425. Aportació de la quota per a l'any 2008 al Comité Català de l'ACNUR

ACG080426. Pagament quota any 2008 al Consell Català del Moviment Europeu

ACG080427. Aportació quota any 2008 a l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya

ACG080428. Aportació de l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al finançament del projecte número 1832 "Implementació de Finques Integrals Familiars al Cantó Pindal Província de Loja (Equador)"

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080429. Aprovació dels Preus Públics per l'assistència a les Jornades Estatals de reflexió organitzades per la Corporació Local.

ACG080430. Aprovació destinació al Consel Comarcal del Baix Llobregat l'aportació per a la prestació supramunicipal de Serveis del Fons de Cooperació Local de Catalunya , corresponent als exercicis 2007 i 2008

ACG080431. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de subministrament de mobiliari i equipament per l'escola bressol situada entre el carrer Mimoses i l'avinguda Can Carreras.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades