Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 06:59:30 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 09/30/2008

Número d'expedient: M112-2008-32

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Participació Ciutadana

ACG080677. L'acceptació de les subvencions concedides per la Direcció General de Participació Ciutadana del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya destinades al projecte Pla Director per a la Societat del Coneixement, projecte Aprendre a participar i projecte Nous usos del temps.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080678. Aprovació del pagament a Construcciones Carmona Caballero, S.A. en concepte de preu just fixat pel Jurat d'Expropiació de Catalunya per l'expropiació de les finques afectades al c/ Segre, 12 B.

Patrimoni Immobiliari

ACG080679. Aprovació de l'acceptació de la cessió gratuïta d'una porció de la finca registral número 308 destinada a vials ja executats (C-245), efectuada unilateralment pel senyor Manuel Alegre Loras i l'empresa "Servicios de Aparcamientos Viladecans, S.L." a favor de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Llicències d'Obres

ACG080680. Aprovació de la renúncia a la llicència d'obres de Francesc Antoni Mora Babot i Maria Teresa Ros Bordes consistent en construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a l'emplaçament carrer Xiprers, núm. 10.

ACG080681. Aprovació del desistiment de la llicència d'obres de Lopter Distribuciones SL consistent en construcció d'edifici plurifamiliar amb emplaçament al carrer Girona, núm. 41.

Llicències de Medi Ambient

ACG080682. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en envasat i emmagatzematge de sucre i productes similars, situada al carrer Osca, núm. 9, nau E, a favor de Promoción Mercantil Catalana, SA

ACG080683. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de fruites i verdures, situada al carrer Joan Martí, núm. 4, bxs. 3, a favor de Fruit Aneva, SL

ACG080684. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en enginyeria d'instal·lacions d'emmagatzematge robotitzat, situada al carrer Vapors, núm. 9, a favor de Systock Ingenieros, SL

ACG080685. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en taller de mecànica ràpida, situada al carrer Riera Roja, núm. 3 / carrer Alacant, núm. 4, a favor de Neumáticos Soledad, SL

ACG080686. Aprovació de la concessió de la modificació de la llicència ambiental per variacions substancials de l'activitat consistent en magatzem d'aparells per a l'equipament industrial del ram de l'hosteleria, situada al carrer Saragossa, núm. 16-C, a favor de Movilfrit, SA

ACG080687. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada al carrer Aleix Pares i Valls, núm. 16, local, a favor d'Angeles León Moreno

ACG080688. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada al carrer Raurich, núm. 17, bxs., a favor d'Art Café Baena Bueno, SCP

ACG080689. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en restaurant bar, situada al carrer Bonaventura Calopa, núm. 50, local 2, a favor de Hazal, SCP

ACG080690. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem de material per a la seguretat en el treball, situada a l'avinguda Torre de la Vila, núm. 63, a favor de RG Safety Iberica, SA

Disciplina Urbanística

ACG080691. Aprovació de l'arxiu de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística, per compliment de les mesures de restauració de la realitat física alterada, incoat al Sr. Jesús Gutiérrez Martín i a la Sra. Jessica Carrasquero Almoril de l'habitatge del carrer Santiago Ramon i Cajal, núm. 13 baixos 1a,

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Infància i Adolescència

ACG080692. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona que consisteix en la cessió d'ús de caràcter gratuït de 2 taulells d'informació juvenil

Cooperació i Solidaritat

ACG080693. Aprovació i posterior signatura dels acords relatius a l'exposició i el joc Els Drets Humans a la Ciutat, entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l' Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080694. Aprovació de la rectificació d’errades materials del Text refós del Projecte de reparcel·lació del Polígon únic d'actuació del sector Camí del Llor

ACG080695. Aprovació de la modificació dels preus públics a aplicar en l'Escola Municipal de Música durant l'any 2008

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades