Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/24/2019 01:08:36 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 10/03/2005

Número d'expedient: M112-2005-31

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050636. Aprovació de la despesa i posterior pagament en concepte d'indemnització fixat per la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 267/99 a favor del Sr. Emilio Ibáñez Gimeno

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050637. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del contracte mixt de redacció del Projecte executiu, direcció facultativa, execució de les obres de construcció i de l'equipament d'una escola bressol en terrenys de domini públic, situat al barri de Ciutat Cooperativa

ACG050638. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació de les obres del Projecte modificat d'obra municipal ordinària del mercat municipal de Sant Jordi, situat al c/ Tres d'Abril, entre Indústria i Francesc Macià

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050639. Aprovació de l'atorgament de llicències municipals per a l'ocupació de la via pública al nou mercat de venda no sedentària Torre de la Vila de Sant Boi de Llobregat des del dia 6 d'octubre al 31 de desembre de 2005.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050640. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció de tres naus industrials sense ús definit al carrer Andorra, núm. 45A-45B,47A

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050641. Concessió de la llicència d'obertura per variació substancial d'una activitat en curs consistent en aparcament privat, situada al carrer Plana, núm. 4-6, a favor de Barnaespa, SL

ACG050642. Concessió d'adequació d'una activitat legalment autoritzada a la legislació ambiental consistent en taller de reparació d'automòbils amb cabina/es de pintura, situada al carrer Mallorca, núm. 56, a favor de Candido Hidalgo Prieto

ACG050643. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en oficies amb magatzem de material elèctric, situada al carrer Dídac Priu, núm. 75, a favor de Luz Comercial Catalunya, SL

ACG050644. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem i distribució de peces mecàniques, recanvis i taller de reparació, situada al carrer Biscaia, núm. 1, a favor de Metalcriba, SL

ACG050645. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en aparcament privat, situada al carrer Abat Escarre, núm. 1-3, a favor de C de B 30, SL

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050646. Aprovar les certificacions d'obra número 8 i número 9, corresponents a les obres definides pel projecte d'urbanització del sector Molí Nou (Sb-127), segona Fase, abastant la subfase o sector A

ACG050647. Aprovar la certificació d'obra número 7, corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària per a l'ampliació i reforma de les dependències de la policia municipal per a la millora de les instal·lacions, a favor de l'empresa SOCIEDAD ANÒNIMA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

ACG050648. Aprovar la certificació d'obra número 2, corresponent al Projecte d'obra municipal ordinària d'arranjament de la coberta de Can Massallera, a favor de l'empresa REHAC, SA.

ACG050649. Aprovar les certificacions d'obra número 3 i número 4, corresponents a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de reurbanització de la Plaça Penedès, a favor de Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (CORESSA)

ACG050650. Deixar sense efecte el procediment negociat convocat per a la contractació del subministrament d'escocells, i aprovar el nou plec de clàusules tècniques i economicoadministratives particular per a la contractació del subministrament d'escocells, que es durà a terme mitjançant el procediment negociat sense publicitat i la convocatòria per aquesta contractació.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades