Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:12:32 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/13/2009

Número d'expedient: M112-2009-28

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Participació Ciutadana

ACG090603. l'aprovació de la sol·licitud de subvenció convocada pel Departament de Governació i Administracions Públiques per a projectes de desenvolupament i consolidació de polítiques locals de foment del civisme i la dinamització comunitària.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG090604. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (juny 2009), corresponent a les obres del POMO dels equipaments municipals de l´Olivera, Can Massallera, Marianao, Camps Blancs i Cooperativa Molí-Nou

ACG090605. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (juny 2009), corresponent a les obres del POMO de millores d'accessibilitat i enllumenat públic al barri de Camps Blancs

ACG090606. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (juny 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de remodelació de l´estadi municipal d´atletisme Constantí Miranda

ACG090607. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (juny 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de millora d´accés a l´escola municipal de música i als cinemes Can Castellet (c/ Jaume I)

ACG090608. Aprovar la certificació d'obra núm. 3 (juny 2009), corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de pisos municipals situats al sector de la Muntanyeta del barri centre

ACG090609. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (juny- 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de millora de les voreres de la ronda de Sant Ramon, entre el c/ Joventut i la C-245

ACG090610. Aprovar la certificació d'obra núm.2 (juny 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de connexió de clavegueram dels vestuaris del camp esportiu

ACG090611. Aprovar la certificació d'obra núm. 3 (juny 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària d´urbanització de l´entorn i jardins de la masia de Can Julià

ACG090612. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (juny 2009), corresponent a les obres del POMO de millora d´accessos i entrades a diferents equipaments educatius municipals

ACG090613. Aprovar la certificació d'obra núm. 3 (juny 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de remodelació de les places públiques del Mercat Vell, Agricultura i Estatut

ACG090614. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (juny 2009), corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de façanes i entorn de la masia Torre de la Vila

ACG090615. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (juny 2009), corresponent a les obres del POMO d´ampliació i millora del cementiri municipal

ACG090616. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (juny 2009), corresponent al POMO per a la implantació e infrastructura de Centres Repetidors multioperadors destinats a la Montanyeta, al camp de futbol Marianao i Deixalleria

Llicències de Medi Ambient

ACG090617. Aprovació de la rectificació de l'errada material produïda a l'acord de Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2007 de concessió de llicència municipal d'obertura per a l'activitat de bar restaurant ubicada al carrer Indústria núm. 30.

Medi Ambient

ACG090618. Aprovar l'aportació ordinària a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), dins del projecte d'inserció Corinsert, per al desenvolupament de les tasques en els espais naturals del municipi, zones forestals, zones fluvials i humides i, ocasionalment, en la zona agrícola i espais periurbans, a l'any 2009

ACG090619. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de gestió, explotació i dinamització de l'Ermita de Sant Ramon i el seu entorn mitjançant la implementació de programes d'integració sociolaboral de determinats sectors de la població

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG090620. Aprovar la signatura del contracte programa amb vigència pel 2009-2010, entre l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte la cooperació interadministrativa en matèria de serveis d'informació i atenció a les dones

Cultura

ACG090621. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Diputació de Barcelona, per a l'exhibició al Museu de Sant Boi de l'exposició "Les mil i una rumbes. 50 anys de rumba catalana".

ACG090622. Ratificar la sol.licitud de subvenció presentada davant La Caixa en data 6 de juliol de 2009 per finançar les despeses derivades del desenvolupament del Programa d'Integració per a les Persones amb Discapacitats anomenat Les Tres Cultures, Sant Boi en l'Època Medieval III

Salut

ACG090623. Aprovació dels plecs de clàusules i de la convocatòria, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a la contractació del servei de Desratització, Desinsectació i Desinfecció en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat

Nova Ciutadania

ACG090624. Aprovació del conveni marc i dels seus annexos entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que té per objecte el desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüístic durant els exercicis 2009-2010, així com l'annex al conveni marc suscrit en data 10 d'abril de 2007

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090625. Aprovació de la ratificació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà per al desenvolupament del projecte "Sistema Transversal d'Indicadors de Gestió Municipal"

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090626. Aprovar la certificació núm. 2 i final d'obra (juny- 2009), corresponent a les obres del POMO de millores d'accessibilitat a la cruïlla amb els carrers Indústria i Mallorca

ACG090627. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (juny 2009), corresponent a les obres del POMO de millores d´accessibilitat i repavimentació de la via pública en diferents emplacaments

ACG090628. Aprovar la modificació del pacte tercer de la pròrroga del conveni de cessió d'ús per a la gestió de l'Estadi Municipal de Beisbol i Softbol, només en relació als terminis de pagament corresponent a l'aportació econòmica al Club de Beisbol i Softbol Sant Boi per aquest any 2009 i aprovar l'annex de modificació de la pròrroga esmentada.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades