Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:38:21 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 05/18/2009

Número d'expedient: M112-2009-20

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG090430. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial a subscriure entre l'empresa Serveis Integrals de Transport de Viatgers Avant Grup SL i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Participació Ciutadana

ACG090431. L'aprovació i finançament dels projectes del Pla de Desenvolupament Comunitari de Camps Blancs per a l'any 2009

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090432. Aprovació del projecte de reparcel·lació del polígon “A” de la MPGM de l’àmbit del Saló Central.

Projectes i Obres

ACG090433. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (abril - 2009), corresponent a les obres del POMO d´adaptació i senyalització d´accessos a les "zones 30" al barri de Marianao

ACG090434. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (abril - 2009), corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de pisos municipals situats al sector la Muntanyeta del barri Centre

ACG090435. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (abril - 2009), corresponent a les obres del POMO d´obra municipal ordinària d´urbanització de l'entorn i jardins de la masia Can Julià

ACG090436. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (abril - 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de millora d´accessibilitat de l´espai públic al barri de Casablanca

ACG090437. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (abril - 2009), corresponent a les obres del POMO de remodelació de les places públiques del Mercat Vell, Agricultura i Estatut

ACG090438. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (abril - 2009), corresponent a les obres del POMO de millora per a la seguretat en zones perimetrals en escoles públiques

ACG090439. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la contractació de les obres del POMO d'instal·lació complementària de climatització del mercat de Sant Jordi

ACG090440. Aprovació inicial del POMO de reparació i conservació de les façanes del palau de Marianao

ACG090441. Aprovació de la rectificació d'error material en la transcripció del paràgraf primer de la "Relació de fets i fonaments jurídics", corresponent a la data d'aprovació de l'expedient de contractació aprovada per la Junta de Govern en data 3-4-2009

ACG090442. Aprovació de l'esmena de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23-3-2009, d'adjudicació definitiva del contracte d'obres del POMO d'ampliació i millora del cementiri municipal

ACG090443. Aprovació de l'esmena de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23-3-2009, d'adjudicació definitiva del contracte d'obres del POMO de millores accessibilitat i enllumenat públic al barri de Camps Blancs

Llicències d'Obres

ACG090444. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a MR Construgest 2007 SL consistent en construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer Tordera, núm. 3.

ACG090445. Aprovació de la renúncia parcial de la llicència d'obres de Salines d'Inmobles SA consistent en construcció d'edifici industrial i reforma de façanes amb emplaçament carrer Alguer, núm. 8-10-12-14.

Llicències de Medi Ambient

ACG090446. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada al carrer Joventut, núm. 22, a nom de Montserrat Barrientos Núñez.

ACG090447. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en escola d'art floral, situada a la carretera Antiga de València, núm. 1, a nom de Rosa Valls Formació, SL.

ACG090448. Aprovació de la concessió de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en taller de reparació de vehicles (especialitat aire condicionat), situada al carrer Salvador Allende, núm. 1 D, bxs, a favor d'Ambient Car Marín, SL .

Disciplina Urbanística

ACG090449. Aprovació de declarar no legalitzables la construcció d'una estructura metàl·lica annexada a l'edifici principal que dona front al carrer Tints, núm. 6, i ordre d'adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada a GS Stants Instalaciones, SL

Coordinació política dins l'àrea d'actuació de territori i ciutadania

ACG090450. Aprovació de la sol·licitud al departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per acollir-nos a la convocatòria 2009 de subvencions a ens locals, per adquisició d'un sonòmetre.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG090451. Correcció error material comès a l'acord pres per la Junta de Govern en la sessió del dia 14 d'abril de 2009 que va acordar ratificar la pròrroga tàcita del contracte de prestació del servei de gestió del centre de recursos i documentació per a les dones a l'associació DID: Dinamització i Documentació per a la Igualtat d'Oportunitats i aprovar la pròrroga del mateix contracte

Cultura

ACG090452. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Associació Cultura F i el conveni de col.laboració corresponent per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

Salut

ACG090453. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de de recollida i control d'animals abandonats i la gestió del Refugi Municipal d'Animals de Companyia, a favor de la Societat Protectora d’Animals de Mataró

Coordinació política dins l'àrea d'actuació de benestar i ciutadania

ACG090454. Concessió de subvenció a La Federació d’ Entitats Els Garrofers de Sant Boi, com aportació d'aquest Ajuntament pel desenvolupament de diferents accions incloses a diversos àmbits de l'Ajuntament per portar a terme durant l'exercici 2009

Educació

ACG090455. Aprovació del conveni de col.laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per crear una escola bressol pública de titularitat municipal

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090456. Aprovació i obertura convocatòria per a la cobertura mitjançant concurs d'una plaça de ludotecari/ària.

ACG090457. Aprovació i obertura convocatòria per a la cobertura mitjançant concurs de dues places vacants de tècnic/a de Llicències d'Activitats.

ACG090458. Aprovació de bases i obertura de convocatòria per a la cobertura de dues places vacants de tècnic/a de juventut.

ACG090459. Aportació quota any 2009 a l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

ACG090460. Aprovació de bases i obertura de convocatòria per a la cobertura d'una plaça vacant d'administrador/a de sistemes.

ACG090461. Aprovació de bases i obertura convocatòria per a la cobertura d'una plaça vacant de Responsable de Programa, redenominat en un expedient de modificació de la plantilla aprovat pel Ple municipal en data 23 de març de 2009 com a Tècnic/a de programa.

ACG090462. Aportació quota any 2009 a la Federació de Municipis de Catalunya

ACG090463. Aportació econòmica any 2009 al Consorci Localret.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades