Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 04:15:56 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 05/04/2009

Número d'expedient: M112-2009-18

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090380. Substitució d’una part de l’obligació d’urbanitzar del propietari únic de la unitat d’actuació núm. 5 c/ Mallorca.

Llicències d'Obres

ACG090381. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Ciutat Cooperativa 46 consistent en instal·lació d'ascensor en espai de via pública i rehabilitació de façanes a l'emplaçament Ciutat Cooperativa, núm. 46.

Llicències de Medi Ambient

ACG090382. Aprovació de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en centre cultural amb servei de bar, situada al carrer Riera Gasulla, núm. 14 bxs, a favor d'Associació Casa de Sevilla.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Gent Gran

ACG090383. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Gent Gran "Els Vinyets-Molí Vell" per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090384. Aprovar l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació de Gent Gran del Barri Centre, destinada a ajudar a cobrir les despeses pel desenvolupament del Serveis Complementari que genera el Casal de Gent Gran del Núria

ACG090385. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Gent Gran Ciutat Cooperativa per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

Persones amb Discapacitat

ACG090386. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Tots Som Santboians per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

Cultura

ACG090387. Aprovació de l'alliberament de 4.361,- euros de la partida 075 -45122-48911 Trobada Castellera de Festa Major 2009, destinat a finançar altres activitats de la Festa Major 2009.

ACG090388. Aprovació de l'alliberament de 1.869 euros de la partida 075-45122-48916 Tarda de Balls de Saló de Festa Major.

ACG090389. Aprovació de l'alliberament de 7.031 euros de la partida 075-45122-48914 Festival Flamenc de Festa Major.

Salut

ACG090390. Aprovar la sol·licitud, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de subvenció per a l'any 2008-2009, per facilitar l'aplicació de l'article11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual es prohibeix el sacrifici de gats, gossos, i fures a les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia i als nuclis zoològics en general

Nova Ciutadania

ACG090391. Aprovar l'atorgament d'una subvenció l'Associació Solidària Talitha Kum per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090392. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Dones Magribines El Farah, per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090393. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació sòcio-cultural IBN Batuta per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090394. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Unió General de Treballadors-Baix Llobregat UGT sobre els Punts d'Informació Assessorament als lmmigrants

Infància i Adolescència

ACG090395. Aprovar la concessió de subvenció a l'Associació de Joves del Casal de Casablanca que té per objecte el desenvolupament del projecte trampolí i la gestió de la ludoteca de Casablanca per a l'any 2009

ACG090396. Concessió de subvencions al Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs, per col.laborar en el finançament del funcionament i execució dels diferents projectes i serveis, corresponent a l'any 2009.

Coordinació política dins l'àrea d'actuació de benestar i ciutadania

ACG090397. Denegació de subvencions del àmbits de Medi Ambient, Salut Pública, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Comerç, Persones amb Discapacitat, Cultura i Educació

Educació

ACG090398. Ratificació del conveni de col.laboració signat en data 5 de desembre de 2008 per crear una escola bressol pública de titularitat municipal

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090399. Aprovació de l'adjudicació definitiva del subministrament de vestuari per als diferents col·lectius que presten servei a l'Ajuntament.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090400. Aprovació del document d'addenda de pròrroga per al 2009 del conveni de col·laboració entre el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, relatiu a l'oficina d'habitatge situada en aquest municipi

ACG090401. Concessió de subvencions dels àmbits de Medi Ambient, Salut Pública, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Mercats, Comerç, Persones amb discapacitat, Foment de l'associacionisme veïnal , Cultura, Esports i Foment de l'associacionisme de Mares i Pares per a l'exercici 2009

ACG090402. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a la Societat Francesc de Sales - Salesians Sant Jordi (Centre Obert Don Bosco) i del conveni corresponent per col.laborar en el finançament del funcionament i l'execució de les diferents activitats i serveis relacionats amb l'àmbit de la infància i la joventut per l'any 2009

ACG090403. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres del POMO per a la implantació d´infraestuctura de centres repetidors multioperador de telefonia mòbil destinats a la Muntanyeta, al camp de futbol Marianao i a la deixalleria

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades