Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 10:04:35 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 12/12/2005

Número d'expedient: M112-2005-38

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050799. Aprovació de l'esborrany de conveni de futura a subscriure entre Hausing 2001, S.L. Societat Unipersonal i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per tal de compensar-li de la pèrdua d'edificabilitat.

Promoció turística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050800. Aprovació de l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per a l'any 2005.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050801. Concessió de la llicència d'obres consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a obres al carrer Francesc Macià núm. 58

ACG050802. Rectificació de l'acord corresponent a la llicència X124/2005/067

ACG050803. Concessió de la llicència d'obres consistent en la modificació substancial de la llicència existent per obres al carrer Extremadura Núm 2-4

ACG050804. Desestimar el recurs de reposició contra acord de la Junta de Govern, de data 19 de setembre de 2005, de denegació de llicència d'obres a Miguel del Toro Ruíz per a canvi d'ús de local a habitatge a l'emplaçament del carrer Viladecans, núm. 21 Baixos 1.

ACG050805. Rectificació de l'acord corresponent a la llicència d'obres X124/2004/112

ACG050806. Concessió de la llicència d'obres consistent en reforma i ampliació de l'espai destinat a cuina a l'emplaçament al carrer Castell núm. 1

ACG050807. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció d'edifici plurifamiliar d'11 habitatges, 50 places d'aparcament, 2 locals i 16 trasters, amb emplaçament al carrer Victòria núm. 53-59

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050808. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en taller de fusteria metàl·lica i vidre, situada al carrer Didac Priu, núm. 10, lc. 2, a favor de Comercial de Muntatge Vidre-Gres, SL

ACG050809. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat, situada al carrer Victòria, núm. 53-59, a favor d'Obres Ibañez Bellver, SL

ACG050810. Concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en restaurant amb venda de plats preparats, situada al carrer Urgell, núm. 10-12, a favor de Gavipizza, SL

ACG050811. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en venda a l'engròs d'articles i productes de neteja, situada al carrer Andorra, núm. 32 B, a favor de Barcelonesa d'Exclusives i Distribució, SL

ACG050812. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en aparcament privat, situada al carrer Sant Joan Bosco, núm. 47-49, a favor de Servicios de Aparcamientos Viladecans, SL

ACG050813. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem de distribució a l'engròs d'accessoris per animals de companyia, situada al carrer Biscaia, núm. 12, lc. B, a favor de Martin Sellier i Cid, SL

ACG050814. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en centre geriàtric i hospital de dia, situada al carrer Josep Torras i Bages, núm. 55, a favor de Prytanis, SA

ACG050815. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat, situada al carrer Ramon Estruch, núm. 12, a favor de Promociones Call Roman, SA

ACG050816. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de productes alimentaris amb carnisseria, situada al carrer Joaquin Auger, núm. 8, local 3, a favor d'Abdelkarim Laoukili

Sanitat i consum dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050817. Pròrroga del Conveni de Cooperació entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per l'any 2005

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050818. Declarar resolt el contracte administratiu subscrit en data 6 d'octubre de 2004, amb l'empresa Proseñal, SL, pels treballs de repintada de marques viàries a diferents vies del municipi

ACG050819. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització, calefacció i ACS de diverses dependències municipals, a favor de l'empresa GEINSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050820. Aprovació contracte cessió d'ús d'informació cartogràfica en suport digital

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG050821. segona pròrroga del contracte dels serveis de d'edició i rectractilat del Butlletí Municipal "Viure Sant Boi" per a l'any 2006.

ACG050822. la primera pròrroga del contracte del servei de gestió i explotació dels espais reservats a publicitat del butlletí municipal Viure Sant Boi, Ràdio Sant Boi i el programa de la Fira de la Puríssima per a l'any 2006

ACG050823. primera pròrroga del contracte dels serveis de distribució del Butlletí Municipal Viure Sant Boi, per a l'any 2006

Col·lectius d'atenció especial dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050824. Aprovació del conveni 2005-2008 per a la cooperació interadministrativa entre el Departament de Benestar i Família i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. en matèria de Serveis Socials i Benestar i Família.

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACG050825. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de la creació i manteniment d'una pàgina web i de la creació i manteniment d'una plataforma educativa del projecte del programa Urb-al: "Formación y capacitación política para mujeres"

Immigració dins de la ponència de programes transversals

ACG050826. Acceptació de la subvenció atorgada pel Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona al Programa Municipal d'Immigració i Ciutadania

Tercera edat dins de la ponència de programes transversals

ACG050827. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei de Tallers de Manualitats per a la Gent Gran

ACG050828. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei de menjador per a Gent Gran ubicat a l'equipament sociocultural Can Massallera

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG050829. Aprovació dels plecs de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació de la redacció i direcció facultativa del POMO d'una escola bressol al barri de Marianao

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades