Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 02:56:37 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 02/16/2009

Número d'expedient: M112-2009-07

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Fires

ACG090036. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats corresponents al Patronat Municipal Fira de la Puríssima de l'any 2009.

Promoció del Turisme

ACG090037. Aprovació de l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per a l'any 2009.

Cooperació i Solidaritat

ACG090038. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament al projecte 2020 “Resposta a la crisi humanitària a Gaza”

ACG090039. Aprovació de l'ampliació del termini de justificació de la subvenció concedidad l'any 2008 a l'entitat Comité Oscar Romero per al projecte "Enfortiment del Programa de Salut Preventiva de la zona sud de San Salvador (Municipis de Rosario de Mora i Panchimalco)"

ACG090040. Aportació quota any 2009 a l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090041. Aprovació inicial del Pla especial d'assignació d'usos i ordenació de l'edificació equipament cultural i esportiu i nou vial a Casablanca, ubicat entre els carrers de la Joventut, de Coín i de Màlaga

ACG090042. Aprovació de les quotes d’urbanització del polígon I del sector "Les Salines".

Projectes i Obres

ACG090043. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria, mitjançant procediment obert i tràmit d'urgència, de la contractació de les obres dels projectes per a la implantació d'infraestructura de centres repetidors multioperador de telefonia mòbil

Llicències de Medi Ambient

ACG090044. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en taller de reparació i substitució de vidres d'automòbils, situada al carrer Mossèn Antoni Solanas, núm. 71, local 1, a favor de Samarsa, SL

ACG090045. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de tot tipus d'articles, situada al carrer Marià Fortuny, núm.47-49 bxs, a favor de Xiyou Hu.

ACG090046. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem d'empresa distribuïdora de correu i publicitat directa amb oficines, situada al carrer Fusos, núm. 12, a favor d'Allied Bussines Company Off Mail Servicios Postales Internacionales, SL.

ACG090047. Aprovació de la modificació de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar amb servei de venda al detall de cafè, per variacions no substancials, situada a la rambla Rafael Casanova, núm. 17-19, a favor d'Ismet Türk Yilmaz

ACG090048. Aprovació de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en aparcament privat amb trasters, situada al carrer Frederic Mompou, núm. 60, a nom de Hausing 2001, SL

ACG090049. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada al carrer Francesc Pi i Margall, núm. 35-39 local 1-2, a nom de Guanhong Qiu.

Medi Ambient

ACG090050. Aprovació de l'acceptació de l'ampliació de la subvenció per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003 de 22 d'abril, per als anys 2008 i 2009 atorgada per la Generalitat de Catalunya

ACG090051. Aprovació de l'adhesió al conveni de col·laboració amb l'Agència de Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractement de Residus i l'Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya, AIE., amb l'objectiu de promoure la col·laboració entre les administracions públiques i les empreses recicladores i recuperadores de paper per fomentar la recollida selectiva, amb la finalitat d'obtenir un marc estable per a la comercialització d'aquest material, així com una xarxa de punts de descàrrega a tot el territori de Catalunya

ACG090052. Aprovació del conveni de col·laboració entre el departament de Medi Ambient i Habitatge i el departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Boi, en matèria d'Educació Ambiental

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG090053. Aprovació del Conveni bianual (2009-2010) de col.laboració entre diversos ajuntaments amb motiu de l'organització del V Concurs de narrativa per a dones "Delta", així com de la publicació i presentació de l'obra guanyadora

ACG090054. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi a la Xarxa de Ciutats i Pobles per als Nous Usos del Temps impulsada per l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona

Gent Gran

ACG090055. Aprovar la ratificació de la pròrroga tàcita del contracte de prestació del servei de Taller de Manualitats per a Gent Gran, pel període de l'1 de desembre de 2008 al 16 de febrer de 2009, i aprovar una nova pròrroga del mateix contracte des del 17 de febrer de 2009 fins al 30 de novembre de 2009, a favor de l'empresa Serveis Geriàtrics Sant Boi, SL

Persones amb Discapacitat

ACG090056. Aprovació de la prorroga del Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i diferents Ajuntaments de la comarca en relació al servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, per a l'any 2008

Joventut

ACG090057. Aprovar les bases particulars que han de regular l'atorgament de beques per a joves per a l'exercici 2009

Educació

ACG090058. Revocació de la subvenció concedida a l'AMPA del CEIP Marianao per a l'activitat de dansa i jazz

ACG090059. Acceptació de la subvenció concedida per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya per la creació de places per a infants de zero a tres anys de titularitat municipal

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090060. Aprovació inicial del POMO de millora per a la seguretat en zones perimetrals en escoles públiques

ACG090061. Aprovació inicial del POMO d'adaptació i senyalització d'accessos a les "zones 30" al barri de Marianao

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades