Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:51:12 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/21/2009

Número d'expedient: M112-2009-30

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Extraordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG090629. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre l'entitat Caixa Laietana i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Mercats

ACG090630. Donar de baixa de la comptabilitat municipal el contret per import de 16,00 €, en concepte de minoració de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya en data 16 de juliol de 2008, per a la Dinamització de mercats municipals.

ACG090631. Aprovar la revocació i atorgament de llicències municipals per a l'ocupació de la via pública als mercats municipals de venda no sedentària de Sant Boi de Llobregat, a partir del 3r trimestre de 2009.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090632. Aprovació inicial del Projecte de reparcel.lació del sector Camí Vell de la Colònia.

ACG090633. Aprovació inicial de la Modificació de l'àmbit del polígon i determinació de la modalitat del sistema d'actuació del Pla de Millora Urbana del sector Molí Nou.

ACG090634. Aprovació inicial del Projecte de reparcel.lació del polígon d'actuació del Pla de Millora Urbana del sector Molí Nou.

Projectes i Obres

ACG090635. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 (juny 2009), corresponent a les obres del PU del mur longitudinal del terreny de la banda muntanya del camí del Freser

Patrimoni Immobiliari

ACG090636. Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2006, pel que s'aprovà la venda directa de la finca K2 (2) i el proindivís de 12,71% de la KO del Sector SB-126 Camí del Llor a l'empresa CLAUS, S.A.

ACG090637. Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern de data 16/03/2009, pel que s'acordà adjudicar les concessions administratives per a l’ús privatiu de seixanta-cinc (65) de les seixanta vuit (68) places de l’aparcament de vehicles existents en l'aparcament soterrani tercer del Nou Mercat Sant Jordi, respecte al cànon de 10 de les places adjudicades.

ACG090638. Aprovar adjudicar les concessions administratives per a l’ús privatiu de tres (3) places de l’aparcament de vehicles existents en l'aparcament soterrani del Nou Mercat Sant Jordi.

Llicències d'Obres

ACG090639. Aprovació de la concessió de la pròrroga de la llicència d'obres a Vicente Cañete Nieto consistent en reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, amb emplaçament al carrer Can Paulet, núm. 38.

Llicències de Medi Ambient

ACG090640. Aprovació de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, ubicada al carrer Providència, núm. 41 lc, a favor de la Sra. Josefa González Martínez

ACG090641. Aprovació de la llicència ambiental de l'activitat consistent en comercialització a l'engròs de productes de ferreteria, construcció i embalatge, ubicada al carrer Múrcia, núm. 36, a favor d'ITW Construction Products, S.A.U.

Disciplina Urbanística

ACG090642. Aprovació de declarar no legalitzables les obres efectuades a l'immoble del carrer Antoni Gaudí, núm. 88 3r 2a i ordre d'adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada al Sr. Enrique Laguna Ubach i Sra. Gemma Sánchez Santana

ACG090643. Aprovació de la imposició de multa coercitiva i reiteració ordre d’adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada a GS Instalaciones, SL, obres no legalitzables a la parcel·la situada al carrer tints, núm. 6

Medi Ambient

ACG090644. Aprovació de la pròrroga de la contractació del servei de les activitats d'educació ambiental adreçades als centres educatius de Sant Boi de Llobregat i dels preus unitaris, a l'Associació per a l'Estudi de l'Ecologia i el Medi Ambient (ECOIMA)

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Salut

ACG090645. Aprovar la ratificació de la clàusula addicional setzena subscrita en data 20 de maig de 2009 del contracte establert entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel període de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2009

ACG090646. Aprovar la pròrroga del conveni de Cooperació entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per l'any 2009

Joventut

ACG090647. Aprovar les bases particulars que han de regular l'atorgament de beques per a joves per a l'exercici 2009, 2a Convocatòria

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090648. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació del subministrament de 6 motocicletes en la modalitat d'arrendament financer per a la Policia municipal.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades