Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 05:24:41 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 03/25/2008

Número d'expedient: M112-2008-11

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la Ciutat

ACG080151. Aprovació de l'atorgament del Premi "Carxofa d'Or" al Sr. Andrés Montes González.

Ocupació

ACG080152. Aprovació de la devolució d'ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi dels Plans d'Ocupació del any 2003

ACG080153. Aprovació de la devolució d'ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi dels Plans d'Ocupació del any 2007, del projecte anomenat "Manteniment de zones verdes urbanes"amb núm. d'expedient 2007Y1G310337/02.

ACG080154. Aprovació de la devolució d'ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi dels Plans d'Ocupació del any 2007, del projecte anomenat "Manteniment d'equipaments municipals"amb núm. d'expedient 2007Y1G310337/01.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Patrimoni Immobiliari

ACG080155. Aprovació de la substitució de l'aval de la Caixa d'Estalvis de Terrassa de data 6 de juny de 2006, núm. 9000002502, presentat per la societat mercantil C.de B.30, SL en la Tresoreria Municipal, per un import de 1.029.207,81 €, per 2 avals cadascun d'ells per import de 83.333,33 euros, i un tercer aval de 83.333,34 euros.

Llicències d'Obres

ACG080156. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a R5R Promocions SL consistent en construcció d'edifici plurifamliar de 5 habitatges i trasters amb emplaçament al carrer Bonaventura Calopa, núm. 28.

Llicències de Medi Ambient

ACG080157. Aprovació del Conveni de concreció de les determinacions contingudes a la llicència d'usos i obres provisionals ("a precari") tendents a la definitiva desaparició de les instal·lacions situades a la carretera antiga de València

ACG080158. Aprovació de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en superservei, situada al carrer Ramon Llull, núm. 57, a nom de CS Establiments de Proximitat, SL

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG080159. Concessió de subvenció a l'Associació de Dones de Sant Boi

ACG080160. Concessió de subvenció a l'Associació contra la Violència Familiar EMI

ACG080161. Concessió de subvenció a l'Associació de Dones Esclat

Cultura

ACG080162. Aprovar la subrogació i la pròrroga del contracte del servei de Formació en Música Moderna

ACG080163. Aprovació de la modificació del plec de clàusules per l'alaboració d'un projecte i posterior construcció d'una escultura pública mitjançant el procediment previst a l'article 216 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb selecció prèvia del projecte mitjançant concurs d'idees

Esports

ACG080164. Aprovació de l'adjudicació mitjançant concurs de la contractació de la prestació de serveis als polisportius municipals L'Olivera i Can Massallera.

Salut i Consum

ACG080165. Aprovació de la resolució de l’expedient sancionador al Sr. Moisès Palomo Renart, per presumptes infraccions a la normativa reguladora de gossos perillosos.

Infància i Adolescència

ACG080166. Aprovació del plec de clàusules econòmico administratives i tècniques particulars, i de la convocatòria de concurs per a la contractació del servei de Casal d'Estiu Infantils

ACG080167. Aprovar la revocació de la beca concedida a Marta Alonso Leiva per una beca tipus C d'investigació en matèria de joventut per un import de 4.550 €

Cooperació i Solidaritat

ACG080168. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que té per objecte que aquesta entitat dugui a terme l’anàlisi dels projectes adreçats per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat provinents de les ONG locals i de les ciutats agermanades que es presentin a la convocatòria pública de subvencions d'aquesta Corporació Local dins l'àmbit de Cooperació i Solidaritat.

Educació

ACG080169. Aprovació de les bases particulars que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de subvencions a iniciatives pedagògiques, projectes i experiències que es realitzin als centres públics de Sant Boi per al curs 2007-2008

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080170. Aprovació bases promoció interna de dues places de personal d'oficis no qualificat vinculades inicialment a dos llocs de treball d'Oficial 2a paleteria

ACG080171. Aprovació bases promoció interna de dues places d´Administratiu/va Auxiliar vinculades inicialment a dos llocs de treball d'auxiliar administratiu/va

ACG080172. Aprovació bases concurs extern d´una plaça de personal d´oficis no qualificat, vinculada inicialment a un lloc de treball d´operari/ària de cementiri

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades