Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 06:08:21 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 12/15/2008

Número d'expedient: M112-2008-42

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG080872. Aprovar la ratificació del conveni de col.laboració empresarial signat entre l'empresa Eiffage Infraestructuras SA, i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Participació Ciutadana

ACG080873. l'aprovació del finançament del 50% del projecte Reforç Escolar de l'Esplai Eixida per a l'any 2008 en el marc del Pla de Desenvolupament Comunitari de Camps Blancs.

ACG080874. l'aprovació d'una subvenció per al desenvolupament de les activitats de l'Associació Plural envers l'amistat (AMICITIA)

ACG080875. l'aprovació d'un ajut econòmic per a subvencionar activitats de l'Associació de veïns Vinyets-Molí Vell.

Coordinació política dins l'àrea d'actuació governança i ciutadania

ACG080876. l'aprovació de conveni de col·laboració amb el consorci LOCALRET per a la realització d'un Pla director participatiu per a la societat del coneixement.

Cooperació i Solidaritat

ACG080877. Aprovació del conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l’Alcaldia de San Miguelito que te per objecte la realització del projecte “Enfortiment institucional i modernització de la gestió pública municipal a l’Alcaldia de San Miguelito” que es desenvoluparà durant 2008-2011.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080878. Aprovació de la minuta del conveni d'expropiació per mutu acord, amb acta d'ocupació i pagament de la parcel.la 42 de Alcampo, S.A.

ACG080879. Aprovació de la minuta del conveni d'expropiació per mutu acord amb acta d'ocupació i pagament de la finca número 42, tot reconeixent la possessió a títol precari del Sr. Manuel Gómez Ortega respecte a la finca propietat d'Alcampo, SA.

Projectes i Obres

ACG080880. Aprovació inicial del POMO d'infraestructura de centre repetidor per a telefonia mòbil multioperador destinat al c/ Muntanyeta s/n

ACG080881. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a les obres del POMO del centre d'interpretació, museïtzació i ordenació de l'entorn de la Torre Benviure

ACG080882. Aprovar les certificacions d'obra núms. 1 i 2, corresponents a les obres del POMO de la plaça de Casablanca

ACG080883. Aprovar la certificació d'obra núm. 4, corresponent a les obres del PU d'accessos i entorn de l'hospital de Sant Joan de Déu

ACG080884. Aprovació inicial del POMO d'infraestructura de centre repetidor per a telefonia mòbil multioperador destinat a la deixalleria, situada al c/ doctor Josep Castells núm. 25 del polígon Can Calderon

ACG080885. Aprovació inicial del POMO d'infraestructura de centre repetidor per a telefonia mòbil multioperador destinat al camp de futbol Marianao, situada al c/ Benviure núm. 23

ACG080886. Aprovar la certificació d'obra núm. 6, corresponent a les obres del POMO d'arranjament i millora de l'accessibilitat de la plaça de l'Olivera

ACG080887. Aprovar la certificació d'obra núm. 2, corresponent a les obres del POMO del centre d'interpretació, museïtzació i ordenació de l'entorn de la Torre Benviure

ACG080888. Aprovar la certificació d'obra núm. 13, corresponent a l'execució de les obres del POMO del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

ACG080889. Aprovar la certificació d'obra núm. 2, corresponent a les obres de millora de l'accessibilitat als carrers comercials dels barris de Marianao i Casablanca

Llicències d'Obres

ACG080890. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Club de Tennis Sant Boi consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la reforma i ampliació del club de tennis Sant Boi, a l'emplaçament carrer Pollancres, núm. 2.

ACG080891. Aprovació de la renúncia de la llicència d'obres de Clos Aris SL consistent en construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 3 habitatges amb emplaçament al carrer Gavà, núm. 7.

ACG080892. Aprovació de la renúncia de la llicència d'obres de Rafaela Preguezuelos Jurado consistent en construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Blai Net, núm. 69.

ACG080893. Aprovació de la concessió de la pròrroga de la llicència d'obres a Cine Casablanca SA consistent en divisió d'oficina en 6 entitats, 6 habitatges, amb emplaçament al carrer Doctor Ignadi Barraquer, núm. 2.

ACG080894. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Ciutat Cooperativa 26 consistent en instal·lació d'ascensor -en espai públic- i rehabilitació de façanes i coberta amb emplaçament al carrer Ciutat Cooperativa, núm. 26.

ACG080895. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a German Gómez Viana consistent en la legalització de garatge en habitatge unifamiliar aïllat existent al carrer Serra de Collserola, núm. 4.

ACG080896. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a BCN & SOS SCP consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, a l'emplaçament carrer Massís del Garraf, núm. 4.

Llicències de Medi Ambient

ACG080897. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en taller de reparació d'automòbils amb exposició i venda (especialitat mecànica, electricitat, carrosseria, pintura i pneumàtics), situada al carrer Saragossa, núm. 16 A, a favor d'Auto Buigas, SL

ACG080898. Aprovació de la concessió de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en centre de salut mental infantil i juvenil, situada al carrer Lluís Castells, núm. 13-21, a favor de Fundació Orienta

ACG080899. Aprovació de la modificació de la llicència ambiental per variacions no substancials de l'activitat consistent en centre logístic d'electrodomèstics, situada al carrer Cotó, núm. 2, a favor de Reche y Gilabert, SA

ACG080900. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada al carrer Francesc Macià, núm. 108, a favor de QRQ, SCP

ACG080901. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en taller de reparació de vehicles, situada al carrer Salvador Allende, núm. 1 D, bxs. , a favor d'Ambient Car Marín, SL

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080902. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte del servei d'aplicació de productes fitosanitaris, herbicides i desinfecció dels sorrals al municipi de Sant Boi de Llobregat, a l'empresa Radan Desinfecciones Técnicas, SL.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG080903. Aprovació de la pròrroga per a l'any 2008 del conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a l'ús del servei d'acolliment d'urgència per a Dones Víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat

Persones amb Discapacitat

ACG080904. Aprovar l'aportació ordinària a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), per la gestió del servei prelaboral per a l'any 2008

Serveis Socials

ACG080905. Rectificar els errors materials existents a l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2008, mitjançant el què es va aprovar la ratificació del contracte programa amb vigència pel 2008-2011 signat en data 24 de juliol de 2008, entre Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ACG080906. Aprovar el protocol d'adhesió entre la Fundació Privada Domicilia i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat regulador de la cooperació en el projecte de la Fundació privada domicilia, dins del marc de la convocatòria del servei d'ocupació de Catalunya de mesures destinades al foment de la demanda en l'àmbit dels serveis a domicili (anys 2007-2008)

Cultura

ACG080907. Anul.lar i deixar sense efecte l'autorització de crèdit realitzada en data de juliol de 2008 per import de MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (1.950 euros), amb càrrec a la partida núm. 075 4518 48900 Convenis Entitats Culturals, del pressupost de l'any 2008 per atendre els premis atorgats en virtut de les bases del II concurs de relat fantàstic per a joves FAN-TAS-TIK.

Salut

ACG080908. Aprovació de la despesa corresponent a la quota d'associació al Consorci Hospitalari de Catalunya per a l'any 2008

Esports

ACG080909. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment obert de la contractació dels serveis de monitoratge esportiu, monitoratge aquàtic esportiu i socorrisme aquàtic al polisportiu "La Parellada"

ACG080910. Aprovació de l'aportació econòmica al Club de tennis Sant Boi per l'any 2008 en virtut del conveni de col·laboració de data 19 de desembre de 2004 entre el Patronat municipal d'esports i aquest club.

Joventut

ACG080911. Aprovar la Bases Reguladores per la Cessió dels Espais Públics destinats a Assaig Musical

ACG080912. Aprovar la concessió de beques per a joves per a l'exercici 2008, segona convocatòria

Educació

ACG080913. Concessió de subvencions als projectes de les Associacions de Mares i Pares de Sant Boi per al curs 2008-2009

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080914. Aprovació de l'adjudicació definitiva del subministrament de mobiliari i equipament per a l'escola bressol del carrer Bonventura Calopa, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

ACG080915. Aprovació dels preus públics de l'Ajuntament per a l'exercici 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades