Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/18/2019 12:40:17 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 04/11/2005

Número d'expedient: M112-2005-12

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050220. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat JIA LI, S.L.

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050221. Aprovació de la certificació d'obra (núm. 18), corresponent a les obres del POMO de la biblioteca central de Sant Boi

ACG050222. Aprovació de la certificació núm. 5, corresponent a les obres del Projecte modificat d'un aparcament públic subterrani al mercat de Sant Jordi

ACG050223. Pròrroga del contracte mixt d'execució de les obres de construcció d'un aparcament públic subterrani per a vehicles en terreny de domini públic municipal, de la plaça resultant en superfície i de la reurbanització dels carrers annexos a la plaça Montserrat Roig

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050224. Aprovar la revocació i atorgament de llicències municipals per a l'ocupació de la via pública als mercats municipals de venda no sedentària de Sant Boi de Llobregat, a partir del 2n trimestre de 2005.

ACG050225. Aprovació de l’aclariment sol·licitat per la mercantil ABACUS, S.C.C.L., en relació al contingut de la clàusula 8.2.2 del plec de condicions per a la concessió de la utilització privativa d’una superfície comercial en el Mercat Municipal de Sant Jordi i a l’establert a l’acord d’adjudicació de data 7 de març de 2005.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050226. Aprovar la certificació d'obra número 6, corresponent a les obres de consolidació estructural de la Masia de Can Palós, a favor de l'empresa CORESSA

ACG050227. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050228. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb garatge, al carrer Orioles, núm 63.

ACG050229. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, al carrer Castanyers, núm 6.

Entorn natural dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050230. Inici procediment municipal de revisió de llicències d'obres de la rambla Rafael de Casanova, núm 56.

ACG050231. Denegació sol·licitud de pròrroga i declaració caducitat de la llicència d'obres del carrer Victòria, núm 69.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050232. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació de les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de remodelació del llac de Marianao i del seu entorn, a favor de l'empresa CESPA INGENIERIA URBANA SA

ACG050233. Aprovar la certificació d'obra número 3 i de liquidació corresponent a l'execució de les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària dels murs i edificacions afectats per l'eixamplament del carrer Formentera (Urbanització Canons-Orioles, a favor de l'empresa CONSTRUCCIONES DEL BAIX LLOBREGAT SCCL

ACG050234. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del subministrament, muntatge i ancoratge de jocs infantils a diversos espais de Sant Boi de Llobregat, a favor de l'empresa LAPPSET ESPAÑA VR, SL

ACG050235. Aprovació inicial del projecte de soterrament de l'Estació Transformadora 5208 situada al c/ Joan Parellada i al c/ Joventut

ACG050236. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de l'assistència tècnica per a la direcció de les obres i instal·lacions del llac del parc de Marianao en l'actual conjunt de les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària per la remodelació del llac de Marianao i del seu entorn

ACG050237. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació de les obres del projecte de soterrament de l'estació transformadora (ET) 5208 situada al c/ Joan Parellada i c/ Joventut

ACG050238. Aprovar la certificació d'obra número 4 corresponent a les obres definides pel projecte d'urbanització del sector "Molí Nou" (Sb-127), Fase 2, Subfase A, a favor de l'empresa CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION SA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Coordinació política dins de la ponència de presidència

ACG050239. l'aprovació dels criteris d'autorització de l'us privatu del domini públic durant la Festa Major i Altaveu 2005

ACG050240. Concessió de subvencions de l'àmbit de Salut Pública, Consum, Joventut, Cooperació i Solidaritat, Associacions de Veïns, Immigració, Persones Discapacitades, Dona i Gent Gran, per l'exercici 2005;

ACG050241. Denegació de subvenció per a la realització d'activitats i serveis dels àmbits de Medi Ambient, Joventut, Cooperació i Solidaritat, Immigració, Persones Discapacitades i Dona

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG050242. Revocar la subvenció concedida l'any 2004 per a activitats de sensibilització al Casal d'Amistat Català Cubà de Sant Boi.

ACG050243. Aportació quota any 2005 al Consell Català del Moviment Europeu.

ACG050244. Concessió de subvenció a Ensenyament Solidari de Sant Boi de Llobregat, per a la realització dels projectes de cooperació al desenvolupament a San Miguelito i Marianao i el projecte d'activitats de sensibilització que l'entitat ha presentat.

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACG050245. Conveni bianual (2005-2006) de col.laboració entre diversos ajuntaments amb motiu de l'organització del III concurs de novel.la per a dones "Delta", així com de la publicació i presentació de l'obra guanyadora.

Joventut i infància dins de la ponència de programes transversals

ACG050246. Aprovar la revocació de la subvenció concedida a favor de l'entitat Esplai Cuc Faruc per activitats d'estiu (colònies)

ACG050247. Conveni de col.laboració amb el grup de joves Do It! per la Gestió de El Crit, Casal i Sala d'Art Jove ubicat al Casal de Joves de Marianao.

Tercera edat dins de la ponència de programes transversals

ACG050248. Ratificació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola en relació al punt de voluntariat per a Gent Gran, per a l'any 2005.

ACG050249. Concessió aportació econòmica a l'Associació de Gent Gran "Els Vinyets-Molí Vell" per l'organització d'una sèrie d'activitats i serveis específics per a la gent gran al Casal Municipal d'Avis Els Vinyets-Molí Vell.

ACG050250. Concessió aportació econòmica a l'Associació de Gent Gran del Barri Centre.

ACG050251. Concessió de subvenció a la Fundació Privada "Llar de Sant Josep"

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades