Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 02:45:51 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 06/15/2009

Número d'expedient: M112-2009-24

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG090504. Aprovar la certificació núm. 2 i final d'obra (maig - 2009), corresponent a les obres del POMO d´adaptació i senyalització d´accessos a les "zones 30" al barri de Marianao

ACG090505. Aprovar la certificació núm. 2 i final d'obra (maig - 2009), corresponent a les obres del POMO de millora per a la seguretat en zones perimetrals en escoles públiques

ACG090506. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig 2009), corresponent a les obres del POMO d´ampliació i millora del cementiri municipal

ACG090507. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig 2009), corresponent a les obres del POMO de millores d'accessibilitat i enllumenat públic al barri de Camps Blancs

ACG090508. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig- 2009), corresponent a les obres del POMO de millores d'accessibilitat a la cruïlla amb els carrers Indústria i Mallorca

ACG090509. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig 2009), corresponent a les obres del POMO dels equipaments municipals de l´Olivera, Can Massallera, Marianao, Camps Blancs i Cooperativa Molí-Nou

ACG090510. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig 2009), corresponent a les obres del POMO de millora d´accessos i entrades a diferents equipaments educatius municipals

ACG090511. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig 2009), corresponent a les obres del POMO de millores d´accessibilitat i repavimentació de la via pública en diferents emplacaments

ACG090512. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (maig 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de remodelació de les places públiques del Mercat Vell, Agricultura i Estatut

ACG090513. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig- 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de millora de les voreres de la ronda de Sant Ramon, entre el c/ Joventut i la C-245

ACG090514. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària d´un tram de la ronda de Sant Ramon, entre els carrers Moreres i Acàcies

ACG090515. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de millora d´accés a l´escola municipal de música i als cinemes Can Castellet (c/ Jaume I)

ACG090516. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (maig 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària d´urbanització de l´entorn i jardins de la masia de Can Julià

ACG090517. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de millora d´accessibilitat de l´espai públic al barri de Ciutat Cooperativa

ACG090518. Aprovar la certificació d'obra núm.1 (maig 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de remodelació de l´estadi municipal d´atletisme Constantí Miranda

ACG090519. Aprovar la certificació d'obra núm.1 (maig 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de connexió de clavegueram dels vestuaris del camp esportiu

ACG090520. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (maig 2009), corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de pisos municipals situats al sector de la Muntanyeta del barri centre

ACG090521. Aprovar la certificació d'obra núm. 4, corresponent a les obres del PU del mur longitudinal del terreny de la banda muntanya del camí del Freser

ACG090522. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig 2009), corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de façanes i entorn de la masia Torre de la Vila

ACG090523. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (maig 2009), corresponent a les obres del POMO de millora d´accessibilitat de l´espai públic al barri de Casablanca

Patrimoni Immobiliari

ACG090524. Aprovar subsanar les errades materials de l'acord de la Junta de Govern de data 16/03/2009, pel que s'acordà adjudicar les concessions administratives per a l’ús privatiu de seixanta-cinc (65) de les seixanta vuit (68) places de l’aparcament de vehicles existents en l'aparcament soterrani tercer del Nou Mercat Sant Jordi.

Llicències d'Obres

ACG090525. Aprovació de la finalització del procediment d'atorgament d'una llicència d'obres consistent en construcció d'altell en nau industrial amb emplaçament al carrer Cotó, num. 1-9 per desistiment del sol·licitant.

ACG090526. Aprovació de la finalització del procediment d'atorgament d'una llicència d'obres consistent en rehabilitació i ampliació d'habitatge unifamiliar amb emplaçament al carrer Bonaventura Calopa, núm. 40 per desistiment del sol·licitant.

Llicències de Medi Ambient

ACG090527. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en restaurant bar, situada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 39-41 local 4, a favor de Kashif Kamran.

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090528. Renúncia a la llicència per a la col·locació i explotació durant dos anys, prorrogables per dos anys més, de tanques publicitàries al domini públic per al grup de cartelleres "A", situades en diversos espais del domini públic del municipi de Sant Boi de Llobregat, a nom de CBS Outdoor Spain, SA.

ACG090529. Aprovació de donar-se per assabentat del canvi de denominació social de l'empresa adjudicatària del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització, electricitat, equips contra incendis, fontaneria, reg, alarma, CTTV i megafonia de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i aprovació de l'adjudicació definitiva, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de l'esmentat contracte a favor de l'empresa Gestión Integral de Instalaciones, SL.

ACG090530. Aprovació dels plecs de clàusules i de la convocatòria pel procediment obert per a la contractació dels treballs d'esporga en diverses zones del municipi, durant la termporada tardor-hivern de l'any 2009.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG090531. Aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeix la contractació del servei relatiu al taller de manualitats adreçat a persones amb discapacitats a adjudicar pel procediment negociat sense publicitat

Salut

ACG090532. Aprovació de la despesa corresponent a la quota d'associació al Consorci Hospitalari de Catalunya per a l'any 2009

Esports

ACG090533. Aprovar fer el pagament de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, Àrea d'Esports, al F.C. Santboià, en motiu de la celebració del Centenari.

Joventut

ACG090534. Aprovar la revocació parcial de la subvenció concedida a favor de la Coordinadora de Centres d'Esplai de Sant Boi en concepte de suport a la programació anyal de l'any 2008.

Civisme

ACG090535. Aprovació i posterior signatura de l'acord relatiu a la instal·lació de l'exposició "GRÀCIES.FEM UN BON EQUIP. EXPOSICIÓ SOBRE CIVISME", entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090536. Relatiu a Aprovació del projecte tècnic de l’activitat consistent en estació de servei i aparcament de vehicles industrials, a desenvolupar en una porció de la finca de titularitat municipal que figura a la fitxa d’inventari de béns immobles número 200, ubicada al carrer Riera del Fonollar, núm. 38.

ACG090537. Aprovació d'atorgament de subvenció al Club Beisbol i Softbol Sant Boi per la gestió de l'estadi municipal de Beisbol i Softbol.

ACG090538. Aprovació d'una subvenció al Club Ciclista Sant Boi, per la col·laboració en les despeses de l'organització de la cursa ciclista Berga-Sant Bo de l'any 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades