Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 06:47:37 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 01/28/2008

Número d'expedient: M112-2008-03

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Fires

ACG080018. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats corresponents al Patronat Municipal Fira de la Puríssima de l'any 2008.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG080019. Aprovació de donar-se per assabentat de la fusió per absorció de l'empresa Panasfalto SA per part de l'empresa Salvador Rus López Construcciones SA, i del canvi de denominació social d'aquesta societat que passa a denominar-se EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA

Llicències d'Obres

ACG080020. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Inmotisa SL consistent en la construcció d'edifici industrial sense ús amb emplaçament al carrer Mare de Déu de Núria, núm. 9 i carrer Enric Prat de la Riba, núm. 19.

ACG080021. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Grubogara SL consistent en construcció d'edifici plurifamiliar de 4 habitatges, 1 local comercial i 2 garatges per a 2 vehicles cadascun, entre mitgeres, amb emplaçament al carrer Anselm Clavé, núm. 2

ACG080022. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Marià Fortuny 12 consistent en obres complementàries per la instal·lació d'un ascensor en un edifici existent amb emplaçament al carrer Marià Fortuny, núm. 12.

Medi Ambient

ACG080023. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar en la Campanya "Coneguem els nostres parcs 2008"

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080024. Aprovació de la convocatòria de concurs per a l'autorització de l'ús privatiu del domini públic consistent en la instal·lació i explotació de quioscos per a la venda temporal d'articles de pirotècnia de l'exercici 2008

ACG080025. Aprovació de declarar desert el procediment negociat convocat per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització, electricitat, equips contra incendis, fontaneria, rec, alarma, CTTV i megafonia de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i arxivar les actuacions dutes a terme a l'expedient per a l'esmentada contractació.

Habitatge

ACG080026. Ratificar l'addenda de pròrroga per al 2008 del conveni de col.laboració entre el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, relatiu a l'oficina d'habitatge situada en aquest municipi

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Promoció del Turisme

ACG080027. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per a l'organització de la 9a Carxofada de 2008.

Esports

ACG080028. Aprovar la concessió de subvenció a la Unió Esportiva Santboiana dins del marc del pla de viabilitat per l'exercici 2008.

ACG080029. Aprovar la concessió de subvenció a la F.C. Santboià dins del marc del pla de viabilitat per l'exercici 2008.

Salut i Consum

ACG080030. Aprovació del conveni de col.laboració a suscriure entre la Fundació Privada Institut Català d'Oncologia i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que té per objecte el desenvolupament d’un programa d’activitats de cooperació i col·laboració continuada en el camp de les manifestacions i divulgacions culturals i científiques relacionades amb el càncer dins el marc d’actuació de la Fundació.

Educació

ACG080031. Aprovació del conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de Sant Boi i la UNED que te per objecte establir un programa de cooperació educativa a través del qual els estudiants en el seu pla d'estudis denominat Practicum, puguin realitzar formació pràctica al Servei Municipal de Mediació Ciutadana

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080032. Aprovació de la modificació del conveni específic de suport a les infraestructures i equipaments corresponent al Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 de la Diputació de Barcelona corresponent a l'actuació "Zona museística Can Barraquer"

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080033. Aprovació de la modificació del conveni de col.laboració amb la Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que va ésser aprovat per acord de la Junta de Govern Local en la sessió del dia 17 de desembre de 2007

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades