Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/30/2023 05:25:23 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 10/13/2008

Número d'expedient: M112-2008-34

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Comerç

ACG080719. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Associació de Llibreters de Sant Boi.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG080720. Declarar desert el concurs per a la contractació de l’assistència tècnica per a la direcció de les obres del Projecte d'urbanització del mur longitudinal de conteniment del camí del Freser

Llicències d'Obres

ACG080721. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Dipar Canons SL consistent en divisió de local en tres entitats, 3 habitatges; reforma i canvi d'ús de local a 3 habitatges amb emplaçament al carrer Cristòfor Colom, núm. 27 Bx 1, Bx 2 i Bx 3.

ACG080722. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Alfredo Mesalles SA consistent en legalització d'estructura en una nau industrial i execució de tancaments i acabats amb emplaçament a l'Avinguda Marina, núm. 30.

Llicències de Medi Ambient

ACG080723. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en exposició, venda i reparació de vehicles sense cabina de pintura, situada a la carretera Santa Creu de Calafell, núm. 47-49, nau 1, a favor de Vancar 2002, SA

ACG080724. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en autoservei de fruites i verdures, situada al carrer Raurich, núm. 13, a favor de Zhihong Wang

ACG080725. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem de subministres industrials (materials de mecànica, electricitat i pneumàtica), situada al carrer Hortells, núm. 2, a favor de Baix Matic 2005, SL

ACG080726. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en comerç al detall de materials de construcció, situada a la carretera del Prat, núm. 15-B, a favor de Rehabirama, SL

ACG080727. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem de distribució, situada al carrer Fusos, núm. 14, a favor de Mafra Express, SLU

ACG080728. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada al carrer Plana, núm. 53, a favor d'Inmaculada Gutiérrez Cebrian

ACG080729. Aprovació de la concessió de la modificació de la llicència ambiental per variacions no substancials de l'activitat consistent en espais comuns d'edifici comercial i recreatiu amb aparcament, situada al carrer Alberedes, núm. 2-4, a favor de Far 2-6 Promotors Associats, SL

Disciplina Urbanística

ACG080730. Aprovació de l'arxiu de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística, per compliment de les mesures de restauració de la realitat física alterada, incoat al Sr. Pedro Sánchez Sánchez de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Canons, núm. 14.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG080731. Aprovació conveni de col.laboració amb la Federació ECOM que té per objecte el manteniment del Servei Integral de Recursos i Documentació, adreçat al col.lectiu de persones amb discapacitat

Cultura

ACG080732. Aprovació del protocol de col.laboració entre el departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la implementació del "Projecte d'Indicadors Culturals per a l'Entorn Municipal (PICEM)".

Esports

ACG080733. Aprovar la concessió de subvenció al C. F. Vinyets-Molí Vell, per import de 1.600 euros

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080734. Aprovació de la incoació de l'expedient, del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i de la convocatòria mitjançant procediment obert per a la contractació de subministrament i instal·lació d'equip multifunció i el servei de manteniment posterior.

ACG080735. Aprovació de la pròrroga del contracte d'arrendament del local del carrer Joan Bardina, 26-28 de Sant Boi de Llobregat.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080736. Acceptació de la subvenció solicitada al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), per al període 2008-2009, per la realització de projectes i accions per a l'ocupació amb les entitas locals

ACG080737. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a la contractació del servei per a la direcció de les obres del Projecte d'urbanització del mur longitudinal de conteniment del terreny de la banda muntanya del camí del Freser

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades