Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/08/2023 10:15:42 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la comissió de govern del dia 11/17/2003

Número d'expedient: M112-2003-13

Lloc: Sala de comissions de la casa consistorial

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACGC030296. Acció de nul·litat del projecte de reparcel·lació del sector "Molí Nou" (SB-127), instada per Isabel, Cecilio i Antonio Hernández Carbonell i per Pedro Carbonell Hernández.

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACGC030297. Aprovació inicial estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació del polígon d'actuació únic del Pla parcial "Camí del Llor" (Sb-126/R) de Sant Boi de Llobregat

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACGC030298. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació i el nomenament de la direcció facultativa de les obres del POMO de construcció del mercat de Torre de la Vila

ACGC030299. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de la direcció executiva d'arquitecte tècnic de les obres del POMO de construcció del mercat de Torre de la Vila

ACGC030300. Aprovar la certificació d'obra número 1, corresponent a les obres del POMO de la plaça de Ramon Mas Campderrós

ACGC030301. Aprovar la certificació d'obra núm. 6, corresponent a les obres del POMO de rehabilitació del casal de barri centre Cal Ninyo

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACGC030302. Aprovació de la rectificació de l’acord que aprovava l’aportació de vàries finques del patrimoni municipal a la societat municipal Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes,S.A.

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACGC030303. Concessió de la llicència d'obres consistent en la reforma interior i ampliació de nau, a l'avinguda Marina, núm 28 i carrer Alacant, núm 22.

ACGC030304. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, al carrer Dídac Priu, núm 19.

ACGC030305. Concessió de llicència d'ocupació a Votur SL.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACGC030306. llicència ambiental de l'activitat consistent en la fabricació de productes diversos amb matèries plàstiques, al carrer Andorra, 54

ACGC030307. llicència d'obertura per variació de l'activitat consistent en taller de confecció de tendals a l'avinguda Marina, núm. 18

ACGC030308. llicència d'obertura per variació de l'activitat consistent en aparcament privat al carrer Llibertat, núm. 44

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACGC030309. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació del subministrament i treballs de plantació de l'arbrat a diferents indrets de Sant Boi de Llobregat

ACGC030310. Donar de baixa la quantitat de 1332,39 €, corresponents al servei d'esporga de palmeres a diferents zones de Sant Boi de Llobregat, a favor l'empresa CESPA INGENIERIA URBANA SA

ACGC030311. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del subministrament d'una màquina retroexcavadora, a favor de l'empresa MOVOEQUIP SL

ACGC030312. Aprovar la certificació d'obra número 3 i número 4, corresponents a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària d'arranjament de voreres a diferents llocs de la vila, a favor de l'empresa PANASFALTO, SA

ACGC030313. Aprovar la certificació d'obra número 9, corresponent a les obres definides pel Projecte d'actualització del procés constructiu i de preus de la canalització de la Riera Roja (Col·lector principal i ramal C-245), a favor de l'empresa ALDESA CONSTRUCCIONES SA

Serveis municipals dins de la ponència de serveis de ciutat

ACGC030314. Facultar el tinent d'alcalde Sr. Juan Antonio Tamayo Fernandez , per comparèixer davant de Notari i atorgar diferents concessions administratives de l'aparcament de Plaça Catalunya.

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACGC030315. Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 630/2003 interposat pel Sr. Roberto López

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACGC030316. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació de la gestió i l'explotació dels espais destinats a publicitat de diferents mitjants de comunicació i programes municipals

ACGC030317. Pròrroga del contracte dels treballs de redacció del projecte, produccció i realització de l'exposició municipal amb motiu de la 56a Edició de la Fira de la Puríssima per l'any 2003

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACGC030318. Ratificació del conveni de col.laboració subscrit amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'un estudi de satisfacció d'usuaris de Serveis Socials d'atenció domiciliària

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACGC030319. Concessió de subvenció a Ensenyament Solidari de Sant Boi de Llobregat per a la realització del projecte de cooperació al desenvolupament: 1ª Fase suport al repartiment de dinar entre els escolars de Marianao

Tercera edat dins de la ponència de programes transversals

ACGC030320. Aprovació del barem i del preu públic pel servei de menjador social per a Gent Gran

Consell de barri Camps Blancs dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACGC030321. Aprovar la certificació d'obra número 1, corresponent a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària per a les millores d'adequació i sectorització d'usos per a la climatització del casal de l'Olivera, a favor de l'empresa GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES SA

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades