Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 08:37:56 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 06/07/2004

Número d'expedient: M112-2004-20

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040379. Aprovació de la despesa i posterior pagament en concepte del justipreu fixat per la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 1387/99 a favor de la Sra. Mª Lluïsa Batllori Moritz

ACG040380. Desestimació del recurs de reposició interposat per PASTOR SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., SA a l’acord de la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2004 de denegació de l’aprovació inicial dels Projectes de reparcel·lació presentats pels Srs. Joaquin Boixareu Gimó i Rogeli Raichs Matalonga i per la Sra. Margarita López-Nieto Truyols en representació de GRUPO MISTRAL, SA

ACG040381. Aprovació de l'acta d'expropiació per mutu acord de la finca emplaçada al carrer dels Canons, núms. 31-35

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040382. Aprovar la certificació d'obra núm. 7, corresponent a les obres del POMO de la plaça de l'antic mercat de Sant Josep

ACG040383. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a les obres del POMO de la rotonda a la cruïlla amb el c/ Dr. Antoni Pujadas i la ctra. BV-2002

ACG040384. Aprovar la certificació d'obra núm. 6, corresponent a les obres del Projecte executiu dels carrers Alacant, Azuaga i zona verda annexa

ACG040385. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació de les obres del Projecte modificat d'un aparcament públic subterrani del mercat de Sant Jordi, situat al carrer de Tres d'Abril, entre Indústria i Francesc Macià

ACG040386. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i instal·lació de la il·luminació espectacular, el so i els audivisuals per al teatrí de Cal Ninyo (lot núm. 1)

ACG040387. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i instal·lació de tarimes i bastida (lot núm. 2), elevador (lot núm. 3) i vestit escènic (lot núm. 4), per al teatrí de Cal Ninyo

ACG040388. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i instal·lació de butaques i cadires al teatrí de Cal Ninyo (lot núm. 5)

ACG040389. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i instal·lació de taules (lot núm. 1), cadires (lot núm. 2), armaris i prestatgeria (lot núm. 3) i complements (lot núm. 4) per a l'equipament cultural de Cal Ninyo

ACG040390. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari fet a mida -lot núm. 5-, per a l'equipament de Cal Ninyo

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040391. Ratificació de l’addenda al conveni de 22 de juny de 2001, signada en data 25 de maig de 2004 amb el Sr. Luciano Ríos Rodríguez i la Sra. Dolores Villalba Solís per a l’anticipació del reallotjament previst a l’esmentat conveni.

ACG040392. Aprovació de la minuta de l’addenda als convenis de reallotjament signats amb la Sra. Ana Guirado Valor, el Sr. Aurelio Soler Valls, la Sra. Dolores Ramírez Guirado i la Sra. Carmen Angulo Martín-.

ACG040393. Aprovació minuta de conveni a signar amb l’empresa CORPORACIÓN MED INVERSIONES RESIDENCIALES, S.A. l’objecte del qual és sufragar les despeses derivades de l’anticipació en els reallotjaments previstos en els convenis de reallotjament signats en dates 22 de juny i 17 de juliol de 2001.

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040394. Aprovació de l'adjudicació de concessions administratives per a la utilització privativa dels espais comercials del mercat municipal Torre de la Vila.

ACG040395. Aprovació del plec de condicions del concurs per a la concessió de la utilització privativa d'11 parades de venda i 15 magatzems en el mercat municipal de Torre de la Vila i simultània convocatòria del procediment de licitació obert en la forma de concurs i de tramitació ordinària.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040396. Aprovar el conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu al marc de col·laboració per al desenvolupament de la campanya "Coneguem els nostres parcs".

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040397. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció de dos habitatges entre mitgeres, al carrer Francesc Macià, núm 122.

ACG040398. Concessió de la llicència d'obres consistent en la modificació de la llicència inicial, situada al carrer Francesc Pi i Margall, núm 76-78.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040399. Resolució expedient sancionador per infraccions a la Llei 10/1990 a THE OLD FLASH, SL.

ACG040400. llicència d'obertura per variació substancial de l'activitat consistent en aparcament privat al carrer Francesc Pi i Margall, 76-80

ACG040401. llicència ambiental de l'activitat consistent en taller de reparació de vehicles amb serveis de mecànica, electricitat, planxa, rentat, exposició, venda i lloguer a la carretera Santa Creu de Calafell, 39

Sanitat i consum dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040402. Aprovació conveni amb l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sant Boi de Llobregat

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040403. Aprovar la certificació d'obra número 6, corresponent a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària revista d'ampliació de les dependències de la policia municipal per a la instal·lació de la nova central de comunicació a Sant Boi de Llobregat, a favor de l'empresa SAPIC-ELINSA UTE-9

ACG040404. Aprovar la certificació d'obra número 15, corresponent a les obres definides pel Projecte d'actualització del procés constructiu i de preus de la canalització de la riera Roja (Col.lector principal i ramal C-245), a favor de l'empresa ALDESA CONSTRUCCIONES SA

ACG040405. Aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdit de l'exercici 2003 de la Ponència de Serveis de la Ciutat

ACG040406. Aprovar la certificació d'obra número 11 corresponent a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària de l'illa Sud Camps Blancs (Illa 6), a favor de la societat municipal CORESSA

ACG040407. Restar assabentat de l'escrit presentat per la societat CONSTRUCTORA HISPÁNICA, SA en data 8 d'abril de 2004, rectificar l'errada material en acord de Junta de Govern de data 23 de febrer de 2004 i atorgar a CONSTRUCTORA HISPÁNICA, SA un termini improrrogable d'execució d'obres.

ACG040408. Aprovar la certificació d'obra número 16, corresponent a les obres definides pel Projecte d'actualització del procés constructiu i de preus de la canalització de la riera Roja (Col·lector principal i ramal C-245), a favor de l'empresa ALDESA CONSTRUCCIONES SA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040409. Compatibilitat de Núria Valero Santiago.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades