Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 10:44:57 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 10/24/2005

Número d'expedient: M112-2005-33

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050670. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a la redacció del projecte executiu, direcció facultativa i execució obres de construcció d'una rotonda a la intersecció de l'av. d'Aragó i la ronda de Sant Ramon

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050671. Aprovació de l'esborrany de conveni de futura permuta entre finques a adjudicar a l'Ajuntament de Sant Boi en Can Castellet i finques a adjudicar al Sr. Josep Aleix Julià Parès i la companyia mercantil C. de B.30, SL. en l'àmbit del Pla de Millora Urbana E de l'àmbit de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en el sector de Can Carreres Vell i a l'entorn de Can Paulet i Canons-Orioles.

Promoció de l'activitat econòmica dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050672. Aprovació de la ratificació del conveni de col·laboració empresarial signat entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat PANASFALTO SA.

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050673. Aprovació de l'ampliació de la prestació del servei de control i vigilància dels mercats municipals i mercats ambulants del municipi durant l'any 2005, encarregat a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, S.A. per a l'any 2005, amb motiu de l'inici de l'activitat del mercat municipal Torre de la Vila i del nou mercat no sedentari Torre de la Vila.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050674. Aprovar la certificació d'obra número número 12, corresponent a les obres de consolidació estructural de la Masia de Can Palós, a afavor de l'empresa CORESSA

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050675. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Pere més Baix núm. 17-19 i carrer Llevant núm. 5-7

ACG050676. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció de nau industrial entre mitgeres al carrer Andorra, núm. 51 B.

ACG050677. Concessió de la llicència d'obres consistent en canvi d'ús de dos locals comercials a habitatges al carrer Isaac Albeniz núm. 33-35

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050678. Concessió de la llicència d'obertura per variació substancial d'una activitat existent consistent en establiment comercial amb oficines, situada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 6-8, a favor de Cooperativa Agrària Santboiana, SCCL

ACG050679. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat, situada al carrer Abat Escarré, núm. 25, a favor de Nectron Iberica, SL

ACG050680. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de pa i altres productes elaborats, situada al carrer Rosselló, núm. 28, a favor de Forn de Pa i Pastisseria Rosi, SL

ACG050681. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en taller de reparació d'automòbils, especialitat mecànica, situada al carrer Astúries, núm. 6, a favor de Turbo 3 Tridiesel Comercial, SA

ACG050682. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall d'electrodomèstics, situada a la ronda Sant Ramon, núm. 100-102, a favor d'Electrodomesticos Lozano, SL

ACG050683. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en oficina dedicada a gestió immobiliària i assessoria, situada al carrer Marià Fortuny, núm. 57-61, a favor de Anri Asesores, SL

ACG050684. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de productes de perfumeria i cosmètica, situada al carrer Francesc Macià, núm. 51, a favor de Druni, SA

ACG050685. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en clínica dental, situada al carrer Victòria, núm. 6, local, a favor de Clinica Dental Gracia, SL

ACG050686. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem i comercialització de productes i complements d'hostalaria i higiene, situada al carrer Mare de Déu de Núria, núm. 19-B, a favor de Dasa Comerç, SL

ACG050687. Concessió d'adequació d'una activitat existent, a la legislació ambiental de l'activitat consistent en taller de reparació d'automòbils, especialitat en mecànica, electricitat, carrosseria i pintura, ubicada a la plaça Penedès, núm. 3-4, a favor de Francisco Ramos Corral

ACG050688. Concessió de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en taller de fabricació d'aparells refrigeradors per a begudes, situada al carrer Garraf, núm. 17-19, a favor de Imi Cornelius España, SA

ACG050689. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en llar d'infants, situada al carrer Antoni Gaudi, núm. 69, baixos 2, a favor de Picarol 1978, SL

ACG050690. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en taller de verificació de goma i cautxú, situada al carrer Victòria, núm. 87, a favor Juan Ramon López Zapata

Disciplina urbanística dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050691. Desestimació recurs de reposició interposat pel Sr. José Guirado Ramírez contra l'acord de data 14/03/2005 d'ordre d'enderroc d'obres al carrer Cardener, núm. 5

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050692. Aprovació del plec de clàusules economicoadministratives particular, del plec de clàusules tècniques i de la convocatòria de concurs per a la contractació del servei de plantació de l'arbrat a diferents indrets del municipi

ACG050693. Aprovació del projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2005

ACG050694. Aprovar la certificació d'obra número 3, corresponent al Projecte d'obra municipal ordinària d'arranjament de la coberta de Can Massallera, a favor de l'empresa REHAC, SA

ACG050695. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de subhasta per a la contractació de les obres definides pel "Projecte d’obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en calçada, per l’any 2005, a diversos carrers de Sant Boi de Llobregat"

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050696. Aprovar la sol.licitud de subvenció per a la millora de la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050697. Acceptació de les subvencions atorgades per Diputació de Barcelona en l'àmbit de suport a les polítiques locals de benestar social, corresponent a l'any 2005, en el marc de la convocatòria pública per l'atorgament d'ajuts per a realització d'activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.

Col·lectius d'atenció especial dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050698. Conveni de col.laboració Federació ECOM

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACG050699. Aprovació prórroga del conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a l'ús del servei d'acolliment d'urgència per a Dones Víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat

Joventut i infància dins de la ponència de programes transversals

ACG050700. Alliberar la quantitat sobrant de l'adjudicació del Servei de Casals d'Estiu Municipals per l'any 2005

ACG050701. Ratificació del conveni de col.laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidencia i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per la promoció de l’accés dels joves a l’habitatge.

Gestió dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACG050702. Aprovació del preu Públic del CD editat amb motiu de la XIVa Mostra de Jazz a Sant Boi

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG050703. Aprovació de les bases particulars que han de regular l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’edificis, per a l’exercici 2005 i convocatòria simultània del concurs públic per a la concessió de les subvencions

ACG050704. Aprovació de l'acta d'expropiació per mutu acord de les finques registrals números 1501, 195, 35534 i 38360.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades