Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 05:26:44 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/01/2008

Número d'expedient: M112-2008-23

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Mercats

ACG080498. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Comunitat de titulars de drets d'utilització dels espais del mercat municipal Centre - La Muntanyeta i Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal.

ACG080499. Aprovació de l'adjudicació de concessions administratives per a la utilització privativa de 2 parades de venda interior i 2 magatzems del mercat municipal de Torre de la Vila.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080500. Aprovació inicial del compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel.lació de la cruïlla dels carrers Tres d’Abril, Sant Joan Bosco i Vídua Vives.

Projectes i Obres

ACG080501. Declarar desert el concurs per a la contractació de la redacció i direcció d'obra del Projecte d'obra municipal ordinària de la placeta del Baix Llobregat i lateral C-245, previst al Pla de millora integral al barri de Casablanca

ACG080502. Aprovar les certificacions d'obra núms. 5 i 6, corresponents a les obres del POMO d'arranjament del c/ Joan Parellada i entorn

ACG080503. Aprovar la certificació d'obra núm. 4, corresponent a les obres de construcció de l'escola bressol Bonaventura Calopa

ACG080504. Aprovar la certificació d'obra núm. 13, corresponent a l'execució de les obres del POMO modificat de l'escola bressol del passeig de les Mimoses

ACG080505. Aprovar l'encàrrec de gestió, i el plec de condicions que el regeix, per a l'execució de les obres de tancament de terrasses amb mur de cortina de l'edifici destinat a casal infantil i juvenil Marianao (Fundació Privada Marianao), ubicat al c/ Girona núm. 30, a CORESSA

ACG080506. Aprovació del nomenament del tècnic municipal, així com del pla de seguretat i salut, corresponent a les obres consistents en l'enderroc d'una vivenda unifamiliar aïllada a la ronda de Sant Ramon núms. 62-64 cantonada passeig del president Josep Tarradellas núms. 2-4

Patrimoni Immobiliari

ACG080507. Aprovació del conveni de pròrroga del termini per a que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat doni compliment al contracte de permuta de data 05/02/2004 (Ca la Teresa de l'Oli)

ACG080508. Aprovació de l'acceptació de la cessió gratuïta d'una porció de terreny qualificat de vial públic, efectuada pel senyor José Maria García Garcia a favor de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Llicències d'Obres

ACG080509. Aprovació de la caducitat de la llicència d'obres concedida a Esmut.Carla SL consistent en la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 6 habitages, a l'emplaçament carrer Joan Salvat i Papasseit, núm. 6 i carrer Montevideo, núm. 34

Medi Ambient

ACG080510. Aprovar l’aportació extraordinària a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Boi (ADF) per compesar les despeses de les dietes dels voluntaris durant la campanya estiu 2008

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080511. Aprovació del plec de condicions per al servei de manteniment de zones verdes i arbrat viari de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2008, i de l'encàrrec de l'esmentat servei a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA).

ACG080512. Aprovació de prorrogar el contracte del servei de manteniment i conservació de l'aigua i infrastructures del llac artificial del Parc de Marianao, a Sant Boi de Llobregat, a favor de l'empresa LIBEL XXI, SA.

ACG080513. Aprovació de prorrogar el contracte de servei de manteniment de les instal·lacions de climatització, electricitat, equips contra incendis, fontaneria, reg, alarma, CTTV i megafonia de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, a favor de l'empresa GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SA.

ACG080514. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant subhasta de la contractació de les obres definides pel projecte de manteniment de pavimentació en calçada a diversos carrers del municipi, per a l'any 2008, a favor de l'empresa TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA i nomenar coordinador de seguretat i salut de les esmentades obres.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG080515. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Federació pro persones amb Retard Mental (APPS)

Cultura

ACG080516. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei relatiu a la redacció del Projecte Museogràfic del Museu de Sant Boi de Llobregat.

ACG080517. Aprovació de la proclamació del resultat del veredicte del jurat per a la selecció del projecte guanyador per la construcció d'una obra escultòrica per ubicar a la Rambla Rafael Casanova (confluència c/Nou) i aprovació del plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per la contractació de la construcció de l'escultura.

Promoció del Turisme

ACG080518. Aprovació de l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per a l'any 2008.

Esports

ACG080519. Aprovar una subvenció al Club Atletisme Sant Boi per l'organització de la XXX Pujada a Peu a Sant Ramon.

Cooperació i Solidaritat

ACG080520. Aprovació de la revocació parcial de la subvenció concedida per l'any 2006 a l'entitat Casal d'Amistat Català-Cubà

ACG080521. Aportació econòmica al Comitè Català de l'ACNUR per a la campanya d'emergència en resposta als efectes del terratrèmol xinès

Educació

ACG080522. Aprovar l'aportació ordinària a la Societat Anònima Municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, per la gestió de l'atenció i seguiment de joves en procés de transició de l'escola al treball, dins del servei local de transició de l'escola al treball.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080523. Aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdit de l'exercici 2007 del departament d'Informació del Territori i Població (R002)

ACG080524. Aprovació de la concessió de les subvencions recollides a les Bases particulars per a l'atorgament de subvencions per donar suport i fomentar la realització de determinades activitats i actuacions d'àmbit econòmic, social i de medi ambient realitzades durant l'exercici 2007.

ACG080525. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de subministrament d'un vehicle camió ploma per a les Brigades de manteniment.

ACG080526. Aprovació de l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat del subministrament de mobiliari i equipament per a l'escola bressol del carrer Mimoses.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades