Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:58:08 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 06/21/2004

Número d'expedient: M112-2004-22

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040426. Aprovació de la despesa i posterior pagament en concepte del justipreu fixat per la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 1387/1999 a favor de Francisca, Montserrat, Antonia, Eulàlia i Pere Pallarés Ros

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040427. Aprovació del plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules economicoadministratives amb la convocatòria de concurs per a la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari a mida i prestatgeries per a la biblioteca central de Sant Boi de Llobregat

ACG040428. Aprovar la certificació d'obra núm. 8, corresponent a les obres del POMO de la plaça de l'antic mercat de Sant Josep

ACG040429. Aprovar la certificació d'obra (núm. 4 i última), corresponent a les obres del POMO de deconstrucció de l'actual mercat de Sant Jordi

ACG040430. Aprovar la certificació d'obra núm. 6, corresponent a les obres del POMO del mercat de Torre de la Vila

ACG040431. Aprovar la certificació d'obra núm. 6, corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de l'edifici de Can Jordana

ACG040432. Aprovar la certificació d'obra núm. 12, i les actes de preus contradictoris núms. 1 i 2, corresponents a les obres del POMO de la biblioteca central de Sant Boi

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040433. Concessió de la llicència d'obres consistent en l'addició de planta pis en una part d'un edifici industrial, a la carretera Santa Creu de Calafell, núm 39.

ACG040434. Concessió de la llicència d'obres consistent en la reforma i canvi d'ús de local a habitatge, al carrer Barcelona, núm 36.

ACG040435. Concessió de la llicència d'obres consistent en l'enderroc d'unes edificacions i posterior construcció d'habitatge unifamiliar. al carrer Sant Pere Més Alt, núm 7A i carrer Sant Pere, núm 6-8.

ACG040436. Concessió de la llicència d'obres consistent en la instal·lació d'un ascensor, al carrer Llevant, núm 8.

ACG040437. Concessió de la llicència d'obres consistent en la legalització d'ampliació de planta soterrani d'una obra en execució, al carrer Rosselló, núm 48 i plaça Generalitat, núm 24-25.

ACG040438. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, al carrer Montevideo, núm 14-24.

ACG040439. Concessió de la pròrroga de la llicència d'obres amb emplaçament al carrer Ramon Llull, núm 5-7.

ACG040440. Concessió de la llicència d'obres consistent en la instal·lació d'ascensor, al carrer Raurich, núm 13.

ACG040441. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, al carrer Marià Fortuny, núm 29.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040442. llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat al carrer Maria Fortuny, 29

ACG040443. Resolució expedient sancionador a SIET, SA per infraccio de la Llei 10/1990.

Entorn natural dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040444. Encarregar a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), les obres corresponents al projecte de consolidació estructural de la Masia de Can Palós.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040445. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del subministrament de senyals per a l'ordenació de la circulació viària i elements per a impedir el pas i l'estacionament de vehicles en les zones destinades als vianants a la via pública de Sant Boi de Llobregat.

ACG040446. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i treballs de plantació de l'arbrat a diferents indrets de Sant Boi de Llobregat, a favor de l'empresa AZAHAR JARDINERIA I RIEGOS, S.A.

ACG040447. Aprovar la certificació d'obra número 12 corresponent a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària de l'illa Sud Camps Blancs (Illa 6), a favor de la societat municipal CORESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040448. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de les obres de pintat interior del CEIP Benviure, Pre-escolar Antoni Tàpies i Pre-escolar Joan Maragall

Col·lectius d'atenció especial dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040449. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del Servei de Manualitats per a persones amb discapacitat

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG040450. Aprovació del plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules econòmicoadministratives amb la convocatòria de concurs per a la contractació del subministrament i instal·lació d'equipament a la biblioteca central de Sant Boi de Llobregat

ACG040451. Aprovació del plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules econòmicoadministratives amb la convocatòria de concurs per a la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari comercial a la biblioteca central de Sant Boi de Llobregat

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades