Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 08:59:18 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 02/07/2005

Número d'expedient: M112-2005-05

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050057. Aprovació informació pública de la relació de béns i de drets afectats per l'execució de la Modificació del pla general metropolità al sector de Fecsa-Endesa i casernes a Sant Boi

ACG050058. Estimació parcial de les al·legacions presentades en relació al canvi de sistema d'actuació a la unitat d'actuació delimitada al sector de la "Parellada Sud", i aprovació de la minuta del conveni d'alliberament de l'expropiació amb els propietaris de la porció de finca susceptible d'aprofitament privatiu

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050059. Adjudicació del concurs convocat per a l’alienació de béns patrimonials, o alternativament, la constitució d‘un dret de superfície referent a la parcel.la CS-1, del Sector "Centre Comercial", de Sant Boi de Llobregat.

ACG050060. Adjudicació del concurs convocat per a l’alienació de béns patrimonials, o alternativament, la constitució d‘un dret de superfície referent a la parcel.la CS-2, del Sector "Centre Comercial", de Sant Boi de Llobregat.

Promoció de l'activitat econòmica dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050061. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats del Patronat Municipal Fira de la Puríssima corresponents a l'any 2005.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050062. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, al carrer Formentera, núm 20.

ACG050063. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres, al carrer Doctor Ignaci Barraquer, 9-11 i Menéndez Pidal, 26.

ACG050064. Concessió de la llicència d'obres consistent en canvi d'ús de local a habitatge, al carrer Viladecans, núm 7-9 baixos 1 (sotano)

ACG050065. Concessió de la llicència d'obres consistent en reforma d'edifici entre mitgeres, al carrer Major, núm 17.

ACG050066. Concessió de la llicència d'obres consistent en instal·lació d'ascensor, al carrer Urgell, núm 3.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050067. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat al carrer Doctor Ignaci Barraquer, núm 9-11.

ACG050068. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en muntatge de maquinària, al carrer Múrcia, núm 37 A

ACG050069. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda de menjar preparat per endur-se, al carrer Oviedo, núm 30 local D.

ACG050070. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en oficines de suport publicitari, al carrer Jaume Balmes, núm 12 baixos.

Obres de medi ambient urbà dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050071. Caducitat de la llicència d'obres consistent en la reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Rutlla, núm 6.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050072. Al.legacions presentades per Constructora Hispànica, SA a l'acord de la Junta de Govern local de data 20/12/04 que requeria a l'empresa a la realització dels treballs de reparació de les màquines condensadores de la climatització ubicades a la coberta de la Masia de Can Castellet.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG050073. Aprovació bases 2 places de Tècnic Especialista associades a 2 llocs de Ludotecaris/àries.

ACG050074. Aprovació Oferta Pública d'Ocupació 2005

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050075. Pròrroga del contracte dels serveis de manteniment i assistència tècnica de les aplicacions informàtiques de TAO.

ACG050076. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a l'adquisició de bens mobles per a l'equipament de Can Jordana.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG050077. declarar desert el concurs convocat per a la contractació del servei de distribució del butlletí municipal Viure Sant Boi i aprovar novament la convocatòria de concurs per a la contractació de l'esmentat servei.

Esports dins de la ponència de presidència

ACG050078. Aprovació del plec de clàusules economico-administratives i tècniques particulars per a la contractació mitjançant procediment obert amb concurs per la redacció del projecte executiu, la direcció facultativa i l'execució de les obres d'instal.lació de gespa artificial dels camps de futbol municipals de Marianao i Casablanca

Joventut i infància dins de la ponència de programes transversals

ACG050079. Ratificació del conveni de col.laboració entre Turisme Juvenil de Catalunya, S.A. i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat subscrit en data 27 de desembre de 2004 que té per objecte la col.laboració d'ambdues parts per al patrocini publicitari del Carnet Jove i del Carnet + 25 anys.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades